další
předchozí
položky

Press Release

Voda ke koupání ve většině prázdninových destinací EU je čistá

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 22.05.2012 Poslední změna 03.06.2016
Photo: © Dave Jones
Dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí strávit letošní letní dovolenou u vody v Evropě: 92,1 % vod ke koupání v Evropské unii již splňuje minimální normy pro kvalitu vody stanovené směrnicí o vodách ke koupání. Patří sem také jezero Serpentine Lake v Londýně, které bude dějištěm několika olympijských závodů, včetně dálkového plavání (Open Water Marathon Swim) a plavecké části triatlonu.

Výsledky pocházejí z nejnovější výroční zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Evropské komise o vodách ke koupání, která popisuje loňskou kvalitu vody na více než 22 000 koupalištích, nacházejících se na plážích a u řek a jezer po celé Evropě.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „S potěšením konstatuji, že kvalita vody ke koupání v Evropě je i nadále celkově vysoká a od loňského roku se dále zlepšila. Naprostá většina Evropanů se o otázky související s kvalitou vody zajímá a vyžaduje o ní více informací. Musíme proto pokračovat v načaté práci a zajistit, aby naše vody byly vhodné ke všem legitimním způsobům využití – od koupání až po využití jako pitné vody – a aby byl celý vodní ekosystém v dobrém stavu.“

Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí profesorka Jacqueline McGladeová dodala: „Kvalita vod na plážích a na jiných přírodních koupalištích je jednou z mnoha ekologických otázek, které jsou pro evropské občany velmi důležité. V několika zemích však nadále přetrvává problém znečištění ze zemědělské činnosti a odpadních vod, takže je třeba vyvinout větší úsilí, abychom pro veřejnost zajistili nezávadnou a čistou vodu.“

Ze zprávy vyplývá, že rekreační vody u 77,1 %  lokalit vykazují výbornou kvalitu, tj. splňují nejpřísnější kritéria jakosti, což je ve srovnání s loňskými údaji zlepšení o 3,5 procentního bodu. Jako přijatelný (tedy splňující méně přísná povinná kritéria) byl označen stav zhruba 93,1 % pobřežních vod ke koupání, který oproti loňsku zaznamenal 1% zlepšení. Méně než 2 % vod ke koupání byla klasifikována jako nevyhovující.

Kypr, Chorvatsko, Malta a Řecko měly ve svých zprávách o vodách ke koupání výborné výsledky, ve všech těchto zemích splňuje nejpřísnější kritéria jakosti (tj. výborná kvalita) přes 90 % koupališť a zbývající část vod splňuje povinné požadavky. Na opačném konci stupnice se nacházejí Nizozemsko, Bulharsko, Lotyšsko, Lucembursko a Belgie, kde jen poměrně malá část koupališť splňuje přísná kritéria, zejména pokud jde o vody ve vnitrozemí.

Kvalita vody ve většině nejoblíbenějších evropských letních destinací byla celkově dobrá – více než 90 % koupališť splňuje povinné hodnoty. Ve Španělsku, Itálii a v Portugalsku má přes 80 % lokalit výbornou kvalitu vody.

Celková kvalita vod ke koupání se v EU od roku 1990 výrazně zlepšila. Počet případů pobřežních vod ke koupání, které nesplňují ustanovení směrnice o vodách ke koupání, poklesl z 9,2 % v roce 1990 na 1,5 % v roce 2011. Počet koupališť ve vnitrozemí, jež nesplňují povinné hodnoty, klesl z 11,9 % v roce 1990 na 2,4 % v roce 2011, což představuje jednu z doposud nejnižších procentuálních hodnot.

Souvislosti

Vody ke koupání v Evropě musí splňovat normy stanovené ve směrnici o vodách ke koupání z roku 2006, která musí být provedena do prosince 2014. EU každý rok zveřejňuje souhrnnou zprávu o kvalitě vod ke koupání, která vychází ze zpráv předkládaných členskými státy do konce předcházejícího roku. V letošní zprávě kvalitu vod ke koupání sledovalo a analyzovalo 27 členských států spolu s Chorvatskem, Černou horou a Švýcarskem, většina z nich se přitom řídila novými ustanoveními.

Dvě třetiny koupališť se nacházely v pobřežních oblastech a zbývající část tvořily řeky a jezera. Nejvyšší počet vod ke koupání v pobřežních oblastech lze nalézt v Itálii, Řecku, Francii a Španělsku, zatímco ve vnitrozemí má největší počet vod ke koupání Německo a Francie.

V laboratořích byl analyzován výskyt některých druhů bakterií, včetně střevních enterokoků a bakterií Escherichia coli, které mohou svědčit o znečištění pocházejícím zejména z odpadních vod nebo z odpadu z hospodářských zvířat. Koupaliště jsou přitom zařazena do jedné z těchto kategorií: splňuje povinné hodnoty, splňuje přísnější doporučené hodnoty, nesplňuje závazné hodnoty.

Díky Evropskému systému informací o vodě (WISE) si může každý občan Evropy zjistit kvalitu vody na svém oblíbeném koupališti. Na této internetové stránce si uživatelé mohou stáhnout údaje a prohlédnout interaktivní mapy. Pomocí internetové stránky Eye on Earth mohou navíc občané sami informovat o stavu místních rekreačních vod.

Další podrobnosti:

Permalinks

Geographic coverage