nästa
föregående
poster

Press Release

Rent vatten i de flesta semesterdestinationerna i EU

Ändra språk
Press Release Publicerad 2012-05-22 Senast ändrad 2016-06-03
Photo: © Dave Jones
Goda nyheter om du planerar en strandsemester i Europa i sommar: 92,1 % av Europeiska unionens badvatten uppfyller nu minimikraven för vattenkvalitet enligt badvattendirektivet. Hit hör till och med Serpentine Lake i London, där flera olympiska tävlingar kommer att gå av stapeln, bland annat maratonsimmet i öppet vatten och simgrenen av triathlon.

Resultaten kommer från den senaste årliga badvattenrapporten som sammanställts av Europeiska miljöbyrån och Europeiska kommissionen. Där redogörs det för vattenkvaliteten på över 22 000 badplatser vid stränder, floder och sjöar runt om i Europa under 2011.

– Det gläder mig att se att kvaliteten på Europas badvatten i allmänhet är hög och har ökat sedan förra året. En klar majoritet av Europas befolkning är intresserad av vattenkvalitetsfrågor och vill ha mer information om sådant. Därför måste vi fortsätta våra insatser för att garantera att våra vatten duger för all legitim användning, både som bad- och dricksvatten, och att vattnens ekosystem är sunda, sade miljökommissionären Janez Potočnik.

– Vattenkvaliteten vid stränder och andra badplatser hör till de viktigaste miljöfrågorna för Europas befolkning. Men i många länder finns det fortfarande problem med föroreningar från jordbruk och avlopp, så vi måste satsa mer på att garantera rent och säkert vatten för allmänheten, sade professor Jacqueline McGlade, verkställande direktör i Europeiska miljöbyrån.

Av rapporten framgår att 77,1 % av badplatserna hade utmärkt vattenkvalitet, dvs. de överensstämmer med de strängaste riktvärdena. Det är en förbättring med 3,5 procentpunkter jämfört med fjolårets data. Cirka 93,1 % av badvattnen vid kusten klassificerades som tillräckliga eller som i överensstämmelse med de mindre stränga bindande värdena, vilket är en ökning med 1 %. Färre än 2 % av badvattnen uppfyllde inte kraven.

Cypern, Kroatien, Malta och Grekland hade utmärkta rapporter om sina badvatten, i samtliga länder uppfyllde över 90 % av badvattnen de strängaste riktvärdena (utmärkt kvalitet), och resten uppfyllde de bindande värdena. I skalans andra ände hade Nederländerna, Bulgarien, Lettland, Luxemburg och Belgien relativt låga andelar av badplatser som uppfyllde de stränga riktvärdena, i synnerhet när det gäller inlandsvatten.

Vattenkvaliteten var i allmänhet god i Europas mest populära sommardestinationer – över 90 % av badplatserna uppfyller de bindande värdena. Spanien, Italien och Portugal hade över 80 % badplatser med utmärkt vattenkvalitet.

Den allmänna badvattenkvaliteten i EU har förbättrats markant sedan 1990. Andelen kustbadplatser som inte uppfyller kraven i badvattendirektivet har sjunkit från 9,2 % 1990 till 1,5 % 2011. Andelen badplatser i inlandsvatten som inte uppfyller de bindande värdena har sjunkit från 11,9 % 1990 till 2,4 % 2011, vilket hör till de lägsta värdena hittills.

Bakgrund

Europas badvatten måste uppfylla kraven i 2006 års badvattendirektiv, som ska genomföras senast till december 2014. Varje år ger EU ut en sammanfattande rapport över badvattenkvaliteten, utgående från rapporter som medlemsstaterna måste lämna in före slutet av föregående år. I detta års rapport har alla 27 medlemsstater plus Kroatien, Montenegro och Schweiz kontrollerat och rapporterat om badvattenkvaliteten, de flesta av dem enligt de nya bestämmelserna.

Två tredjedelar av badplatserna är kustbadplatser, och resten är floder och insjöar.  Det största antalet kustbadplatser finns i Italien, Grekland, Frankrike och Spanien, medan Tyskland och Frankrike har flest inlandsbadvatten.

Laboratorier analyserar halterna av vissa typer av bakterier, bland annat intestinala enterokocker och Escherichia coli-bakterier, som kan tyda på förekomsten av föroreningar, främst från avlopp eller djurhållning. Badplatser klassas som överensstämmande med bindande värden, överensstämmande med de strängare riktvärdena eller icke-överensstämmande.

Europas allmänhet kan kontrollera vattenkvaliteten på sin favoritbadplats via vatteninformationssystemet för Europa (WISE). Den webbplatsen gör det möjligt at ladda ned uppgifter och se interaktiva kartor. Man kan också rapportera tillståndet på sina lokala badplatser via webbplatsen Eye on Earth.

Ytterligare uppgifter:

Permalinks

Geographic coverage