nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Visā Eiropā klimata apdraudējumi kļūst aizvien biežāki un smagāki — Publicēts jauns reģionālais pārskats

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 15.12.2021 Pēdējās izmaiņas 09.02.2023
3 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Tā kā ekstrēmi laikapstākļi un citi klimata apdraudējumi visā Eiropā kļūst arvien biežāki un smagāki, ir vajadzīga pamatota informācija, lai novērtētu klimata riskus un plānotu pielāgošanos klimata pārmaiņām. Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunais interaktīvais ziņojums sniedz atjauninātu pārskatu par to, kā klimata apdraudējumi mainās dažādos Eiropas reģionos.

EVA jaunais ziņojums “Mainīgie klimata apdraudējumi Eiropā” ir interaktīvs ziņojums, kurā sniegts pārskats par iepriekšējām un prognozētajām izmaiņām attiecībā uz Eiropas svarīgākajiem klimata apdraudējumiem un to ietekmi uz Eiropas reģioniem. EVA ziņojums ir īpaši vērtīgs politikas veidotājiem un ekspertiem, kuri nodarbojas ar klimata riska novērtēšanu un pielāgošanās klimata pārmaiņām plānošanu Eiropā. Arī ES dalībvalstis var izmantot šo informāciju, lai ziņotu Eiropas Komisijai par apdraudējumiem, kas saistīti ar klimatu.

Ziņojums, kas izstrādāts ar Copernicus klimata pārmaiņu uzraudzības pakalpojuma (C3S) un citu EVA partneru atbalstu, sniedz piekļuvi gan vispārējai, gan detalizētai informācijai par reģionālajiem klimata apdraudējumiem, kā arī ieskatu par to, kā šie apdraudējumi var ietekmēt ekosistēmas un ekonomikas nozares.

Ziņojumā ir atkārtoti pausti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) konstatējumi, ka klimata pārmaiņas nenoliedzami izraisa ekstrēmu laikapstākļu pieaugumu, bet tajā ir sniegta sīkāka informācija par Eiropu.

Prognozētās pārmaiņas nozīmē to, ka vidējā temperatūra visā Eiropā turpinās paaugstināties un ļoti liela karstuma viļņi pieaugs vēl straujāk. Ziņojumā norādīts, ka eiropiešiem ir jāgatavojas tam, ka arvien vairāk būs tādu dienu, kad valdīs ekstrēms karstums, kā arī ekstrēmākiem nokrišņiem.

  • Dienvideiropai būtu jāsagatavojas karstākām vasarām, biežākiem sausuma periodiem un paaugstinātam ugunsgrēka riskam.
  • Ziemeļeiropā, visticamāk, palielināsies ikgadējais nokrišņu daudzums un spēcīgas lietavas.
  • Centrāleiropā, visticamāk, būs mazāks lietus nokrišņu daudzums vasarā, bet arī biežāki un spēcīgāki ekstremāli laikapstākļi, tostarp stipri nokrišņi, upju plūdi, sausums un ugunsbīstamība.
  • Tiek prognozēts, ka visās Eiropas reģionālajās jūrās paaugstināsies jūras virsmas temperatūra un palielināsies jūras karstuma viļņi un ūdens skābums. Jūras līmenis straujāk paaugstināsies visās Eiropas piekrastēs, izņemot Baltijas jūras ziemeļu daļu.

Sīkāka informācija par daudziem ar klimatu saistītiem apdraudējumiem ir atrodama Eiropas klimata datu izpētes rīkā, ko kopīgi izstrādāja EVA unC3S.

Pamatinformācija

Glāzgovas Klimata paktā, par ko tika panākta vienošanās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) pušu 26. konferencē (COP26), ir uzsvērts, ka ir steidzami jākāpina pielāgošanās klimata pārmaiņām un jāapmainās ar zināšanām un tehnoloģijām, lai uzlabotu pielāgošanās spējas, stiprinātu noturību un mazinātu neaizsargātību pret klimata pārmaiņām. Minētajā dokumentā ir arī atzīts, cik svarīga ir labākā pieejamā zinātne efektīvai klimatrīcībai un politikas veidošanai, tostarp dati par klimata apdraudējumiem, riskiem, zaudējumiem un kaitējumu.

ES Klimatadaptācijas stratēģijas mērķis ir līdz 2050. gadam izveidot klimatnoturīgu Eiropu, aicinot sniegt ticamāku informāciju par klimata pārmaiņām, to ietekmi un nepieciešamo pielāgošanos.

Saskaņā ar Eiropas Klimata aktu Eiropas Komisija regulāri pārskata dalībvalstu progresu, kas panākts, pielāgojoties klimata pārmaiņām, tostarp attiecībā uz novērotajiem un turpmākajiem ar klimatu saistītajiem apdraudējumiem, par kuriem valstīm tiek lūgts ziņot reizi divos gados.

ES civilās aizsardzības mehānisms paredz, ka ES dalībvalstīm un citām iesaistītajām valstīm ir jāiesniedz Komisijai periodiski valsts riska novērtējumi.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage