kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Klimato pavojai visoje Europoje vis dažnesni ir sunkesni; paskelbta nauja regioninė apžvalga

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2022-02-28 Paskutinį kartą keista 2023-02-09
2 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Kadangi ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai ir kiti klimato pavojai visoje Europoje vis dažnesni ir sunkesni, patikima informacija yra reikalinga tam, kad būtų galima įvertinti klimato riziką ir planuoti, kaip prisitaikyti. Europos aplinkos agentūros (EAA) naujoje, interaktyvioje ataskaitoje pateikiama atnaujinta apžvalga apie klimato pavojų pokyčius įvairiuose Europos regionuose.

Naujoje EAA interaktyvioje ataskaitoje „Kintantys klimato pavojai Europoje“ apžvelgiami ankstesni ir prognozuojami svarbiausi Europos klimato pavojų pokyčiai ir jų poveikis Europos regionams. EAA ataskaita ypač vertinga politikos formuotojams ir ekspertams, susirūpinusiems dėl klimato rizikos vertinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos planavimo Europoje. ES valstybės narės taip pat gali naudotis šia informacija teikdamos ataskaitas Europos Komisijai apie su klimatu susijusius pavojus.

Ataskaitoje, parengtoje padedant „Copernicus“ klimato kaitos tarnybai (C3S) ir kitiems EAA partneriams, pateikiama tiek apibendrinta, tiek išsami informacija apie regioninius klimato pavojus ir įžvalgos, kaip šie pavojai gali paveikti ekosistemas ir ekonomikos sektorius.

Ataskaitoje pakartojamos Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) išvados, kad dėl klimato kaitos neabejotinai didėja ekstremalių oro sąlygų atvejų skaičius, tačiau išsamesnė informacija pateikiama apie Europą.

Prognozuojama, kad vidutinė oro temperatūra visoje Europoje ir toliau kils, o ekstremalūs karščiai pasieks didesnes temperatūras dar sparčiau. Ataskaitoje teigiama, kad europiečiai turi pasiruošti didesniam dienų, su aukštomis temperatūromis, skaičiui ir ekstremalesniems kritulių reiškiniams.

  • Pietų Europa turėtų ruoštis karštesnėms vasaroms, dažnesnėms sausroms ir didesniam gaisrų pavojui;
  • Šiaurės Europoje metinis kritulių kiekis ir smarkios liūtys gali padidėti;
  • Tikėtina, kad Vidurio Europoje vasarą kritulių kiekis sumažės, tačiau taip pat dažniau pasitaikys vis ekstremalesnių meteorologinių reiškinių, įskaitant gausius kritulius, upių potvynius, sausras ir gaisrų pavojų;
  • Prognozuojama, kad visose Europos regioninėse jūrose padidės jūros paviršiaus temperatūra, padaugės jūros vandens temperatūros šuolių ir padidės vandens rūgštingumas. Jūros lygis sparčiau kyla visose Europos pakrantėse, išskyrus šiaurinę Baltijos jūros dalį.

Daugiau informacijos apie daugelį su klimatu susijusių pavojų galima rasti Europos klimato duomenų naršyklėje, kurią kartu parengė EAA ir C3S.

Bendroji informacija

Glazgo klimato pakte, dėl kurio susitarta 26-oje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalių konferencijoje (COP 26), pabrėžta, kad reikia skubiai prisitaikyti prie klimato kaitos ir dalytis žiniomis bei technologijomis, siekiant didinti prisitaikymo galimybes bei stiprinti atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą. Dokumente taip pat pripažįstama geriausių turimų mokslinių tyrimų svarba veiksmingai klimato politikai ir politikos formavimui, įskaitant duomenis apie klimato pavojus, riziką, nuostolius ir žalą.

ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija siekiama iki 2050 m. sukurti klimato kaitos poveikiui atsparią Europą, kurioje raginama teikti patikimesnę informaciją apie klimato kaitą, jos poveikį ir reikalingą prisitaikymą.

Pagal Europos klimato teisės aktą Europos Komisija reguliariai peržiūri valstybių narių pažangą prisitaikant prie klimato kaitos, įskaitant pastebėtus ir būsimus su klimatu susijusius pavojus, apie kuriuos šalių prašoma kas dvejus metus teikti ataskaitas.

Pagal Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą reikalaujama, kad ES valstybės narės ir kitos dalyvaujančios valstybės Komisijai periodiškai teiktų nacionalinius rizikos vertinimus.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage