volgende
vorige
items

Nieuws

Klimaatgerelateerde gevaren steeds frequenter en ernstiger in Europa; nieuw regionaal overzicht gepubliceerd

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 08-03-2022 Laatst gewijzigd 09-02-2023
2 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Nu extreme weersomstandigheden en andere klimaatgerelateerde gevaren in heel Europa vaker voorkomen en ernstiger worden, is betrouwbare informatie nodig voor de beoordeling van klimaatrisico’s en de planning van aanpassing. Het nieuwe interactieve verslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) geeft een actueel overzicht van de ontwikkeling van klimaatgerelateerde gevaren in de verschillende Europese regio’s.

Het nieuwe interactieve verslag Europe’s changing climate hazards (“Veranderende klimaatrisico’s in Europa”) van het EEA geeft een overzicht van de waargenomen en voorspelde veranderingen in de belangrijkste klimaatrisico’s in Europa en de gevolgen daarvan voor de Europese regio’s. Het EEA-verslag is bijzonder waardevol voor beleidsmakers en deskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van klimaatrisico’s en de planning van aanpassing in Europa. De EU-lidstaten kunnen de informatie ook gebruiken om aan de Europese Commissie verslag uit te brengen over klimaatgerelateerde gevaren.

Het verslag, dat is opgesteld met steun van de dienst van Copernicus voor klimaatverandering (C3S) en andere EEA-partners, biedt toegang tot zowel algemene als gedetailleerde informatie over regionale klimaatrisico’s en inzicht in hoe deze risico’s ecosystemen en economische sectoren kunnen beïnvloeden.

Het verslag bevestigt de bevinding van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) dat klimaatverandering ontegenzeggelijk verantwoordelijk is voor een toename van extreme weersomstandigheden, maar biedt meer gedetailleerde informatie over de situatie in Europa.

De voorspelde veranderingen zijn onder andere een verdere stijging van de gemiddelde temperaturen in Europa en een nog snellere toename van extreme hitte. Volgens het verslag moeten de Europeanen zich voorbereiden op meer dagen met extreme hitte en meer extreme neerslag.

  • Zuid-Europa moet zich voorbereiden op hetere zomers, frequentere perioden van droogte en een groter risico op branden.
  • In Noord-Europa zullen de jaarlijkse hoeveelheid neerslag en zware regenval waarschijnlijk toenemen.
  • Midden-Europa zal waarschijnlijk te maken krijgen met minder regenval in de zomer, maar ook met vaker voorkomende en hevigere extreme weersomstandigheden, zoals hevige neerslag, overstromingen van rivieren, droogte en risico op branden.
  • De temperatuur van het zeeoppervlak, mariene hittegolven en de zuurtegraad van het water zullen naar verwachting in alle Europese regionale zeeën toenemen. De zeespiegel zal aan de gehele Europese kustlijn sneller stijgen, met uitzondering van de noordelijke Oostzee.

Meer informatie over veel klimaatgerelateerde gevaren is te vinden in de European Climate Data Explorer, die gezamenlijk is ontwikkeld door het EEA en C3S.

Achtergrond

In het Klimaatakkoord van Glasgow, dat is gesloten tijdens de 26e Conferentie van de Partijen (COP26) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), wordt benadrukt dat de aanpassing aan de klimaatverandering dringend moet worden opgevoerd en kennis en technologieën moeten worden gedeeld om het aanpassingsvermogen te vergroten, de weerbaarheid te versterken en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen. In het document wordt ook het belang erkend van de beste beschikbare wetenschappelijke kennis voor doeltreffende klimaatactie en beleidsvorming, met inbegrip van gegevens over klimaatgerelateerde gevaren, risico’s en verlies en schade.

De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering heeft tot doel tegen 2050 een klimaatveerkrachtig Europa tot stand te brengen en vraagt om meer betrouwbare informatie over klimaatverandering, de gevolgen ervan en de vereiste aanpassing.

Overeenkomstig de Europese klimaatwet beoordeelt de Europese Commissie regelmatig de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt bij de aanpassing aan de klimaatverandering, onder meer met betrekking tot waargenomen en toekomstige klimaatgerelateerde gevaren, waarvan de lidstaten om de twee jaar verslag moeten doen.

Het Uniemechanisme voor civiele bescherming vereist dat de EU-lidstaten en andere deelnemende landen de Commissie periodieke nationale risicobeoordelingen verstrekken.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage