następne
poprzednie
pozycje

Aktualności

Częstotliwość i dotkliwość zagrożeń klimatycznych rośnie w całej Europie; opublikowano nowy przegląd regionalny

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2022-03-03 Ostatnio modyfikowane 2023-02-09
2 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Z uwagi na rosnącą w całej Europie częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych i innych zagrożeń klimatycznych konieczne są rzetelne informacje umożliwiające ocenę zagrożeń klimatycznych i planowanie przystosowania się. Nowe, interaktywne sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zawiera zaktualizowany przegląd zmian zagrożeń klimatycznych w różnych regionach Europy.

Nowe interaktywne sprawozdanie EEA „Zmieniające się zagrożenia klimatyczne w Europie” zawiera przegląd wcześniejszych i planowanych zmian w obszarze Europy dla najistotniejszych zagrożeń klimatycznych i wpływ tych zagrożeń na regiony w Europie. Sprawozdanie EEA jest szczególnie cenne dla decydentów i ekspertów zajmujących się oceną zagrożeń klimatycznych i planowaniem przystosowania się w Europie. Państwa członkowskie UE mogą także wykorzystać te informacje do zgłaszania Komisji Europejskiej zagrożeń związanych z klimatem.

Sprawozdanie, opracowane przy wsparciu usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) i innych partnerów EEA, zapewnia dostęp do ogólnych i szczegółowych informacji o występujących regionalnie zagrożeniach klimatycznych, a także wgląd w to, jak zagrożenia te mogą wpływać na ekosystemy i sektory gospodarki.

Sprawozdanie odzwierciedla ustalenia Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) — zmiany klimatu są niezaprzeczalnie odpowiedzialne za występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych — lecz dostarcza bardziej szczegółowych informacji dla Europy.

Przewidywane zmiany obejmują dalszy wzrost średniej temperatury w całej Europie oraz jeszcze szybszy wzrost skrajnie wysokich temperatur. Zgodnie z treścią sprawozdania mieszkańcy Europy muszą się przygotować na występowanie większej liczby dni ze skrajnie wysoką temperaturą i częstsze intensywne opady.

  • Europa Południowa powinna przygotować się na gorętsze lata, częstsze susze i podwyższone ryzyko występowania pożarów.
  • W Europie Północnej prawdopodobnie wzrośnie roczna suma opadów i nasili się występowanie intensywnych opadów.
  • W Europie Środkowej w czasie lata ilość opadów prawdopodobnie będzie mniejsza, ale skrajne zjawiska pogodowe — w tym intensywne opady, wylewanie rzek, susze i zagrożenia pożarowe — będą częstsze i silniejsze.
  • Przewiduje się, że temperatura powierzchni mórz, fale upałów na morzu i kwasowość wody wzrosną dla wszystkich mórz w obszarze Europy. Wzrost poziomu mórz przyspiesza na wszystkich europejskich wybrzeżach, z wyjątkiem północnego Bałtyku.

Dalsze informacje o wielu zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu można znaleźć w przeglądarce danych dotyczących klimatu Europy (European Climate Data Explorer), opracowanej wspólnie przez EEA i C3S.

Kontekst

Pakt klimatyczny z Glasgow, zawarty podczas 26. Konferencji Stron (COP26) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), podkreśla pilną potrzebę poprawy przystosowania się do zmian klimatu oraz dzielenia się wiedzą i technologią, aby poprawić zdolność do przystosowania się i odporność oraz ograniczyć wrażliwość na zmiany klimatu. Pakt wskazuje również na istotność najnowszych odkryć naukowych — w tym danych na temat zagrożeń klimatycznych, ryzyka, strat i szkód — pozwalających prowadzić skuteczne działania na rzecz klimatu i kształtować politykę.

Celem Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu jest Europa odporna na zmianę klimatu do 2050 r. i wezwanie do uzyskania wiarygodniejszych informacji na temat zmiany klimatu, jej wpływu i koniecznego przystosowania się.

Zgodnie z Europejskim prawem o klimacie Komisja Europejska regularnie opiniuje postępy państw członkowskich w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, m.in. w zakresie obserwowanych i przyszłych zagrożeń związanych z klimatem — państwa te sprawozdania składają co dwa lata.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności wymaga, by państwa członkowskie UE i inne uczestniczące państwa przedkładały Komisji okresowe krajowe oceny ryzyka.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage