următorul
anteriorul
articole

Știri

Frecvența și gravitatea pericolelor climatice sunt în creștere în toată Europa, conform unui nou raport cu date pe regiuni

Schimba limba
Știri Publicată 2021-12-10 Data ultimei modificări 2023-02-09
3 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Pe măsură ce frecvența și gravitatea fenomenelor meteorologice extreme și a altor pericole climatice cresc în toată Europa, este nevoie de informații cât mai solide pentru a evalua riscurile de mediu și a planifica măsuri de adaptare. Noul raport interactiv al Agenției Europene de Mediu (AEM) trece în revistă schimbările care au loc în privința pericolelor climatice în diferite regiuni din Europa.

Noua publicație a AEM, intitulată „Europe’s changing climate hazards” (Pericolele climatice – în schimbare în Europa), este un raport interactiv care prezintă modificările deja survenite și pe cele prognozate referitoare la cele mai importante pericole climatice din Europa, precum și modul în care acestea afectează regiunile europene. Raportul AEM este extrem de important în special pentru factorii de decizie și pentru experții cu preocupări în domeniul evaluării riscurilor de mediu și al planificării pentru adaptare în Europa. Informațiile pot fi folosite și de statele membre ale UE în vederea raportării către Comisia Europeană a pericolelor legate de climă.

Elaborat cu sprijinul serviciului Copernicus privind schimbările climatice (C3S) și al altor parteneri ai AEM, raportul oferă acces la informații generale și de detaliu despre pericolele climatice la nivel regional, precum și la date privind modul în care aceste pericole pot afecta ecosistemele și sectoarele economice.

Raportul reiterează constatările Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), conform cărora schimbările climatice sunt fără îndoială cauza înmulțirii fenomenelor meteorologice extreme, însă furnizează informații mai detaliate cu privire la Europa.

Printre schimbările prognozate se numără creșterea continuă a temperaturilor medii în toată Europa, maximele extreme urmând să crească probabil încă și mai rapid. Conform raportului, europenii trebuie să se pregătească pentru mai multe zile de caniculă și mai multe căderi de precipitații extreme.

  • Europa de sud ar trebui să se pregătească pentru veri mai calde, secete mai frecvente și pericol crescut de incendii.
  • Pentru Europa de nord se estimează creșterea precipitațiilor anuale și a ploilor torențiale.
  • În Europa centrală se vor înregistra probabil precipitații mai scăzute vara, dar și fenomene meteo extreme mai frecvente și mai puternice, apărând pericolul de precipitații abundente, revărsări de râuri, secetă și incendii.
  • Pentru toate mările regionale europene se așteaptă creșterea temperaturilor de suprafață, a valurilor de căldură marină și a acidității apei. Nivelul mării crește tot mai accelerat de-a lungul tuturor coastelor europene, cu excepția nordului Mării Baltice.

Mai multe informații privind numeroase pericole legate de climă sunt disponibile în instrumentul European Climate Data Explorer (Exploratorul datelor climatice din Europa), realizat în comun de AEM și C3S.

Context

Pactul pentru climă de la Glasgow, încheiat cu ocazia celei de a 26-a Conferințe a părților (COP26) la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), subliniază necesitatea urgentării măsurilor de adaptare la schimbările climatice și a diseminării cunoștințelor și a tehnologiilor menite să crească capacitatea de adaptare, să întărească reziliența și să reducă vulnerabilitatea față de schimbările climatice. De asemenea, documentul recunoaște importanța utilizării celor mai avansate cunoștințe științifice în vederea adoptării de măsuri și politici eficace în domeniul climei. Printre aceste cunoștințe se numără și datele privind pericolele climatice, riscurile de mediu, pierderile și daunele asociate climei.

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice are scopul de a pune bazele unei Europe reziliente la schimbările climatice până în 2050, iar în acest sens solicită informații pertinente privind schimbările climatice, consecințele acestora și adaptările necesare.

În conformitate cu Legea europeană a climei, Comisia Europeană analizează cu regularitate progresele realizate de statele membre în direcția adaptării la schimbările climatice, inclusiv în ceea ce privește pericolele climatice deja vizibile și cele viitoare, țările fiind obligate să raporteze cu privire la aceste progrese o dată la doi ani.

Mecanismul de protecție civilă al UE impune statelor membre ale UE și altor state participante să transmită periodic Comisiei evaluări ale riscurilor naționale.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage