neste
forrige
elementer

Nyheter

Klimatske opasnosti sve su češće i ozbiljnije diljem Europe; objavljen novi regionalni pregled

Endre språk
Nyheter Publisert 10.12.2021 Sist endret 09.02.2023
2 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Budući da su ekstremne vremenske pojave i druge klimatske opasnosti sve češće i ozbiljnije širom Europe, potrebne su pouzdane informacije za procjenu klimatskih rizika i planiranje prilagodbe. U novom interaktivnom izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) pruža se ažurirani pregled promjena klimatskih opasnosti u različitim europskih regijama.

Novo izvješće Europske agencije za okoliš „Promjena klimatskih opasnosti u Europi” interaktivno je izvješće u kojemu se pruža pregled prošlih i predviđenih promjena najvažnijih klimatskih opasnosti u Europi i načina na koji one utječu na europske regije. Izvješće EEA posebno je vrijedno kreatorima politika i stručnjacima koji se bave procjenom klimatskih rizika i planiranjem prilagodbe u Europi. Države članice EU također se mogu koristiti tim informacijama za izvješćivanje Europske komisije o opasnostima povezanima s klimom.

Izvješće, izrađeno uz potporu službe za praćenje klimatskih promjena u okviru programa Copernicus (C3S) i drugih partnera EEA, omogućuje pristup i općim i detaljnim informacijama o regionalnim klimatskim opasnostima, kao i uvid u načine na koje te opasnosti mogu utjecati na ekosustave i gospodarske sektore.

U izvješću se upućuje na zaključke Međuvladina panela o klimatskim promjenama (IPCC) da su klimatske promjene nedvojbeno odgovorne za porast ekstremnih vremenskih pojava, ali i pružaju detaljnije informacije za Europu.

Predviđene promjene uključuju daljnji rast srednje vrijednosti temperatura širom Europe, a očekuje se da će ekstremne vrućine još brže rasti. U izvješću se navodi da se Europljani moraju pripremiti za više dana s ekstremnom vrućinom i ekstremnijim padalinama.

  • Južna Europa trebala bi se pripremiti za toplija ljeta, češće suše i povećanu opasnost od požara.
  • sjevernoj Europi vjerojatno će se povećati godišnja količina padalina i obilne kiše.
  • U srednjoj Europi vjerojatno će biti manje kiše ljeti, ali i češćih i jačih ekstremnih vremenskih pojava, uključujući obilne padaline, riječne poplave, suše i opasnosti od požara.
  • Predviđa se da će se temperatura površine mora, morski toplinski valovi i kiselost vode povećati u svim europskim regionalnim morima. Podizanje razine mora ubrzava se na svim europskim obalama, uz iznimku sjevernog dijela Baltičkog mora.

Dodatne informacije o brojnim opasnostima povezanima s klimom dostupne su u Europskom pregledniku podataka o klimi (European Climate Data Explorer), koji su zajednički izradili EEA i C3S.

Kontekst

U Klimatskom paktu iz Glasgowa, dogovorenom na 26. konferenciji stranaka (COP26) Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), naglašava se hitnost povećanja prilagodbe klimatskim promjenama te razmjene znanja i tehnologija da bi se poboljšala sposobnost prilagodbe, povećala otpornost i smanjila osjetljivost na klimatske promjene. U tom dokumentu također se prepoznaje važnost najboljih dostupnih znanstvenih spoznaja za učinkovito djelovanje i donošenje politika u području klime, uključujući važnost podataka o klimatskim opasnostima, rizicima te gubicima i šteti.

Cilj je Strategije EU za prilagodbu klimatskim promjenama izgraditi do 2050. Europu otpornu na klimatske promjene, uz naglašavanje potrebe za pouzdanijim informacijama o klimatskim promjenama, njihovim učincima i potrebnoj prilagodbi.

U skladu s Europskim propisom o klimi Europska komisija redovito preispituje napredak država članica u prilagodbi klimatskim promjenama, uključujući uočene i buduće opasnosti povezane s klimom, a od država se traži da o njima izvješćuju svake dvije godine.

Mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu zahtijeva se od država članica EU i drugih država sudionica da Komisiji dostavljaju periodične nacionalne procjene rizika.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage