seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Ilmastouhat yleistyvät ja muuttuvat vakavammiksi kaikkialla Euroopassa; uusi alueellinen katsaus julkaistu

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 10.12.2021 Viimeksi muokattu 09.02.2023
2 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Äärimmäiset sääilmiöt ja muut ilmastouhat yleistyvät, ja niiden vakavuus lisääntyy kaikkialla Euroopassa. Sen vuoksi ilmastoriskien arviointia ja sopeutumistoimien suunnittelua varten tarvitaan luotettavaa tietoa. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) uudessa vuorovaikutteisessa raportissa esitetään ajantasainen yleiskatsaus siihen, miten ilmastouhat muuttuvat Euroopan eri alueilla.

Euroopan ympäristökeskuksen uusi julkaisu Europe’s changing climate hazards on vuorovaikutteinen raportti, jossa esitetään yleiskatsaus Euroopan merkittävimpien ilmastouhkien aikaisempiin ja ennustettuihin muutoksiin ja siihen, miten ne vaikuttavat Euroopan eri alueisiin. Euroopan ympäristökeskuksen raportti on erityisen hyödyllinen päättäjille ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat ilmastoriskien arviointiin ja sopeutumistoimien suunnitteluun Euroopassa. Myös EU:n jäsenvaltiot voivat hyödyntää tietoja raportoidessaan ilmastoon liittyvistä uhista Euroopan komissiolle.

Raportissa, joka on laadittu Copernicuksen ilmastonmuutosta koskevan palvelun (C3S) ja Euroopan ympäristökeskuksen muiden kumppaneiden tuella, esitetään sekä yleisiä että yksityiskohtaisia tietoja alueellisista ilmastouhista sekä näkemyksiä siitä, miten nämä uhat voivat vaikuttaa ekosysteemeihin ja talouden aloihin.

Raportissa toistetaan hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC:n) havainnot, joiden mukaan äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen johtuu kiistatta ilmastonmuutoksesta, mutta lisäksi siinä esitetään tarkempia tietoja Euroopasta.

Yksi ennustetuista muutoksista on esimerkiksi se, että keskilämpötilat jatkavat nousuaan kaikkialla Euroopassa, ja myös poikkeuksellisen kuumuuden odotetaan lisääntyvän vieläkin nopeammin. Raportin mukaan eurooppalaisten on varauduttava siihen, että poikkeuksellisen kuumia ja poikkeuksellisen sateisia päiviä on tulevaisuudessa yhä enemmän.

  • Etelä-Euroopassa on varauduttava siihen, että kesät ovat aiempaa kuumempia ja että kuivia kausia on aiempaa enemmän. Myös palovaara kasvaa.
  • Pohjois-Euroopassa vuotuinen sademäärä ja rankkasateet todennäköisesti lisääntyvät.
  • Keski-Euroopassa sataa kesäisin todennäköisesti nykyistä vähemmän, mutta myös äärimmäiset sääilmiöt, kuten rankkasateet, tulvat, kuivuus ja palovaarat, yleistyvät ja voimistuvat.
  • Meriveden pintalämpötilan kohoamisen, merihelleaaltojen ja veden happamoitumisen ennustetaan lisääntyvän kaikilla Euroopan aluevesillä. Merenpinnan kohoaminen kiihtyy kaikilla Euroopan rannikoilla pohjoista Itämerta lukuun ottamatta.

Lisätietoa monista ilmastoon liittyvistä uhista on European Climate Data Explorer -palvelussa, jonka ovat kehittäneet Euroopan ympäristökeskus ja C3S.

Taustaa

Glasgow’n ilmastosopimuksessa, joka hyväksyttiin ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 26. kokouksessa (COP26), korostetaan, että on kiireesti lisättävä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavia toimia ja jaettava tietoa ja tekniikkaa, jotta voidaan parantaa ilmastonmuutokseen sopeutumiskykyä, vahvistaa ilmastonmuutoksen sietokykyä ja vähentää haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle. Lisäksi asiakirjassa painotetaan parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon merkitystä tehokkaiden ilmastotoimien ja poliittisen päätöksenteon kannalta. Tämä koskee myös tietoa ilmastoon liittyvistä uhista ja riskeistä sekä ilmastonmuutoksesta johtuvista menetyksistä ja vahingoista.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevalla EU:n strategialla pyritään saamaan aikaan ilmastokestävä Eurooppa vuoteen 2050 mennessä, ja siihen tarvitaan nykyistä luotettavampaa tietoa ilmastonmuutoksesta sekä sen vaikutuksista ja tarvittavista sopeutumistoimista.

Euroopan ilmastolain mukaisesti Euroopan komissio arvioi säännöllisesti, miten jäsenvaltiot ovat edistyneet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa myös havaittujen ja tulevien ilmastoon liittyvien uhkien osalta. Jäsenvaltioiden on raportoitava aiheesta kahden vuoden välein.

EU:n pelastuspalvelumekanismi edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot ja muut osallistuvat valtiot toimittavat kansalliset riskinarviointinsa komissiolle säännöllisesti.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage