nākamais
iepriekšējais
temati

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Vēl nepieredzēti karstuma viļņi, kādi novēroti šogad, ir lielākais tiešais ar klimatu saistītais veselības apdraudējums Eiropas iedzīvotājiem. Karstuma viļņi jau ir bijuši cēlonis neskaitāmiem nāves un slimību gadījumiem. Paredzams, ka šis slogs pieaugs, ja netiks veikti plašāki pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un tās mazinātu. Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu rīcības plāni karstuma ietekmes uz veselību mazināšanai, pilsētu zaļināšana, labāka ēku projektēšana un darba laiku pielāgošana var palīdzēt aizsargāt visneaizsargātākās sabiedrības grupas.

Publicēts: 04.11.2023

Vairāki EVA novērtējumi ļoti skaidri parāda saikni starp vidi un labklājību. Neraugoties uz pēdējās desmitgadēs panākto progresu, piesārņojums un citi vides riski joprojām kaitē Eiropas iedzīvotāju veselībai, savukārt vides stāvokļa uzlabošana un klimata pārmaiņu mazināšana var sniegt gan tiešu, gan netiešu labumu ikvienam Eiropas iedzīvotājam.

Pārlūkot katalogu

iegrāmatots zem: climate change adaptation
Dokumentu darbības