nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Eiropas gaisa kvalitātes indekss – vienmēr pieejama jaunākā informācija par gaisa kvalitāti

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 16.11.2017 Pēdējās izmaiņas 20.09.2023
3 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Eiropas Vides aģentūra (EVA) un Eiropas Komisija šodien ir publicējušas jaunu Eiropas gaisa kvalitātes indeksu, kas lietotājiem ļauj pārliecināties par pašreizējo gaisa kvalitāti Eiropas pilsētās un reģionos. Indeksu papildina jaunas valstu faktu lapas, kurās ir sniegta atjaunināta informācija par gaisa kvalitāti EVA dalībvalstīs.

EVA un Eiropas Komisijas jaunais tiešsaistes pakalpojums Eiropas gaisa kvalitātes indekss nodrošina informāciju par pašreizējo gaisa kvalitātes stāvokli, pamatojoties uz mērījumiem, kas veikti vairāk nekā 2000 gaisa kvalitātes monitoringa stacijās visā Eiropā.

Indeksā ir interaktīva karte, kurā redzams vietējais gaisa kvalitātes stāvoklis staciju līmenī, ņemot vērā piecus galvenos piesārņotājus, kas nodara kaitējumu cilvēku veselībai un videi, proti, cietās daļiņas (PM2,5 un PM10), piezemes ozonu (O3), slāpekļa dioksīdu (NO2) un sēra dioksīdu (SO2).

Lietotāji var tuvināt vai meklēt jebkuru pilsētu vai reģionu Eiropā, lai noskaidrotu kopējo gaisa kvalitāti un galveno piesārņotāju mērījumus. Indeksā redzams katras monitoringa stacijas kopējais vērtējums, kas kartē atzīmēts ar krāsainu punktu un atbilst sliktākajam vērtējumam jebkuram no pieciem piesārņotājiem.

European Air Quality Index

“Jaunais Eiropas gaisa kvalitātes indekss ļauj iedzīvotājiem viegli piekļūt informācijai par vietējā gaisa kvalitāti, kas var tieši ietekmēt viņu veselību. Šī ikvienam pieejamā informācija ir svarīgs pamats dialogam un lēmumiem, kas vajadzīgi, lai aizsargātu cilvēku veselību, jo īpaši pilsētās,” teica EVA izpilddirektors Hans Bruyninckx, šodien iepazīstinot ar indeksu Eiropas Komisijas rīkotajā Tīra gaisa forumā Parīzē.

ES vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārsKarmenu Vellaarī atzinīgi novērtēja indeksu, sakot: “Gaisa piesārņojums ir neredzams slepkava, tāpēc ir vajadzīgs gaisa kvalitātes indekss, lai informētu Eiropas iedzīvotājus par elpojamā gaisa stāvokli viņu dzīvesvietā. Mēs sadarbojamies ar pilsētām, reģioniem, valstīm un rūpniecības nozarēm, lai likvidētu kopējā piesārņojuma avotus, starp kuriem ir ne vien transports, bet arī rūpniecība, mājsaimniecības un lauksaimniecība. Mums visiem jāstrādā kopā, lai uzlabotu gaisa kvalitāti.”

EVA ir publicējusi arī atjauninātas valstu faktu lapas, kurās sniegts gada kopsavilkums par gaisa piesārņojumu un tā ietekmi EVA dalībvalstīs. Faktu lapas, kurās ir pieejama detalizētāka valstu līmeņa informācija par gaisu piesārņojošo vielu emisijām un gaisa kvalitāti, papildina oktobrī publicēto EVA 2017. gada ziņojumu “Gaisa kvalitāte Eiropā”.

EVA jaunākajā gada ziņojumā par gaisa kvalitāti konstatēts, ka vairums cilvēku, kas dzīvo Eiropas pilsētās, joprojām ir pakļauti gaisa piesārņojuma līmenim, ko Pasaules Veselības organizācija uzskata par kaitīgu. Viskaitīgākais gaisa piesārņotājs ir smalkās cietās daļiņas (PM2,5), kas 2014. gadā ir izraisījušas aptuveni 400 000 Eiropas iedzīvotāju priekšlaicīgu nāvi. Saskaņā ar ziņojumu gaisa piesārņojums lielā mērā ietekmē arī ekonomiku, jo palielinās medicīniskie izdevumi, samazinās strādājošo produktivitāte un tiek nodarīts kaitējums augsnei, kultūraugiem, mežiem, ezeriem un upēm. Eiropā lielāko gaisa piesārņojumu rada autotransports, lauksaimniecība, spēkstacijas, rūpniecība un mājsaimniecības.

Pamatinformācija

Ar Eiropas gaisa kvalitātes indeksu raksturo īstermiņa gaisa kvalitātes stāvokli katrā no vairāk nekā 2000 monitoringa stacijām visā Eiropā. Eiropas Savienības tiesību aktos ir noteikti gan īstermiņa (stundas/dienas), gan ilgtermiņa (gada) gaisa kvalitātes standarti. Tādēļ Indeksā nav atspoguļots ilgtermiņa (gada) gaisa kvalitātes stāvoklis, kas var ievērojami atšķirties.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības