næste
forrige
emner

Nyheder

Europæisk luftkvalitetsindeks: direkte adgang til oplysninger om den aktuelle luftkvalitet

Skift sprog
Nyheder Udgivet 16/11 2017 Sidst ændret 20/09 2023
2 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Det nye europæisk luftkvalitetsindeks, der i dag lanceres af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Europa-Kommissionen, gør det muligt for brugerne at orientere sig om den aktuelle luftkvalitet i Europas byer og regioner. Indekset ledsages af nye landefaktablade med ajourførte oplysninger om luftkvaliteten i EEA's medlemslande.

EEA's og Europa-Kommissionens nye online-tjeneste, det europæiske luftkvalitetsindeks, giver oplysninger om den aktuelle luftkvalitetssituation baseret på målinger fra mere end 2.000 luftkvalitetsovervågningsstationer i hele Europa.

Indekset består af et interaktivt kort, der viser den lokale luftkvalitetssituation på stationsniveau, baseret på fem vigtige forurenende stoffer, der er sundheds- og miljøskadelige: partikler (PM2.5 og PM10), ozon (O3) i jordhøjde, nitrogendioxid (NO2) og svovldioxid (SO2).

Brugerne kan zoome ind på eller søge efter enhver by eller region i Europa for at få vist den samlede luftkvalitet og målinger for hvert af de vigtigste forurenende stoffer. Indekset angiver en samlet vurdering for hver overvågningsstation, der på kortet er markeret med en farvet prik, svarende til den værste vurdering for de fem forurenende stoffer.

"Det nye europæiske luftkvalitetsindeks giver borgerne nem adgang til oplysninger om den lokale luftkvalitet, som kan have direkte betydning for deres helbred. Alle har adgang til disse oplysninger, der er et vigtigt grundlag for den dialog og de beslutninger, der er nødvendige for at beskytte befolkningens sundhed, navnlig i byerne", udtaler Hans Bruyninckx, EEA's administrerende direktør, der i dag præsenterer indekset på Clean Air Forum, som Europa-Kommissionen afholder i Paris..

Karmenu Vella, EU's kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, bød ligeledes indekset velkommen med ordene: "Luftforurening er en usynlig dræber. Derfor er luftkvalitetsindekset nødvendigt for at informere europæiske borgere om tilstanden af den luft, de indånder i deres lokalområde. Sammen med byerne, regionerne, landene og industrien arbejder vi på at tackle forureningskilderne, som er en cocktail, der kommer fra fabrikker, boliger og marker, ikke kun fra transporten. Vi må alle arbejde sammen om at forbedre luftkvaliteten."

EEA har desuden offentliggjort ajourførte landefaktablade, der indeholder en årlig oversigt over luftforureningen og dens virkninger i EEA's medlemslande. Faktabladene giver mere detaljerede oplysninger på landeniveau om både luftforurenende emissioner og om luftkvaliteten. Derved supplerer de EEA's årsrapport fra 2017 om luftkvaliteten i Europa, der blev offentliggjort i oktober.

EEA's seneste årlige luftkvalitetsrapport viser, at de fleste, der bor i Europas byer, stadig udsættes for luftforurenende stoffer i mængder, som ifølge Verdenssundhedsorganisationen er skadelige. Det mest skadelige forurenende stof er fine partikler (PM2.5), der skønnes at have forårsaget for tidlig død af ca. 400.000 europæere i 2014. Ifølge rapporten har luftforurening også betydelige økonomiske konsekvenser: øgede sundhedsudgifter, nedsat produktivitet hos medarbejderne og skadelig virkning på jordarealer, afgrøder, skove, søer og floder. Vejtransport, landbrug, kraftværker, industri og husholdninger er de største udledere af luftforurenende stoffer i Europa.

Baggrund

Det europæiske luftkvalitetsindeks angiver situationen på kort sigt hvad angår luftkvaliteten ved hver af de mere end 2.000 overvågningsstationer i hele Europa. EU-lovgivningen fastsætter standarder for luftkvaliteten både på kort sigt (hver time/dag) og på lang sigt (årligt). Indekset afspejler derfor ikke luftkvalitetssituationen på lang sigt (årligt), som kan være væsentligt anderledes.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Handlinger