næste
forrige
emner

Nyheder

En forbedring af luftkvaliteten i europæiske byer vil gavne sundheden betydeligt

Skift sprog
Nyheder Udgivet 11/10 2017 Sidst ændret 10/12 2019
3 min read
Photo: © Rastislav Staník, My City /EEA
Størstedelen af de personer, der bor i europæiske byer, udsættes for dårlig luftkvalitet. De seneste estimater fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag, viser, at fine partikler fortsat forårsager for tidlig død hos mere end 400.000 europæere årligt. Vejtransport, landbrug, kraftværker, industri og husholdninger er de største udledere af luftforurenende stoffer i Europa.

Som samfund bør vi ikke acceptere omkostningerne ved luftforurening. Med modige beslutninger og kloge investeringer i renere transport, energi og landbrug kan vi både gøre noget ved forureningen og forbedre vores livskvalitet. Det er opmuntrende at se, at mange europæiske regeringer og navnlig mange europæiske byer udviser lederskab med henblik på at beskytte folkesundheden gennem en forbedring af luftkvaliteten. Alle har ret til ren luft, også befolkningen i byerne.

Hans Bruyninckx, Administrerende direktør for Miljøagenturet (EEA)

Miljøagenturets rapport fra 2017 om luftkvaliteten i Europa omfatter en opdateret analyse af luftkvaliteten og dens betydning baseret på officielle 2015-data fra over 2 500 målestationer i Europa. Miljøagenturet fremlagde rapporten under den europæiske uge for regioner og byer 2017.

Dataene viser, at luftkvaliteten i Europa langsomt bliver bedre takket være tidligere og nuværende politikker og den teknologiske udvikling. Høje koncentrationer af luftforurenende stoffer har imidlertid stadig stor indvirkning på europæernes sundhed; det er partikler (PM), nitrogendioxid (NO2) og troposfærisk ozon (O3), der gør størst skade.

Ifølge rapporten skønnes det, at koncentrationen af fine partikler (PM2,5) i 2014 var ansvarlig for 428000 for tidlige dødsfald i 41 europæiske lande, herunder ca. 399 000 i EU-28. Dårlig luftkvalitet har også væsentlige økonomiske konsekvenser: øgede sundhedsudgifter, nedsat produktivitet hos medarbejderne og skadelig indvirkning på jordarealer, afgrøder, skove, søer og floder.

"Som samfund bør vi ikke acceptere omkostningerne ved luftforurening. Med modige beslutninger og kloge investeringer i renere transport, energi og landbrug kan vi både gøre noget ved forureningen og forbedre vores livskvalitet," sagde Miljøagenturets administrerende direktør, Hans Bruyninckx. "Det er opmuntrende at se, at mange europæiske regeringer og navnlig mange europæiske byer udviser lederskab med henblik på at beskytte folkesundheden gennem en forbedring af luftkvaliteten. Alle har ret til ren luft, også befolkningen i byerne".

"Rapporten fra Det Europæiske Miljøagentur viser, at dårlig luftkvalitet fortsat har betydelige sundhedsmæssige konsekvenser. Europa-Kommissionen er fast besluttet på at afhjælpe dette problem og hjælpe medlemsstaterne til at sikre, at luftkvaliteten for deres borgere lever op til de højeste standarder," tilføjede Karmenu Vella, EU's kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri.

 Rapporten fra i år sætter også særligt fokus på landbruget, der udleder store mængder luftforurenende stoffer og drivhusgasser. Ifølge rapporten har man adgang til en lang række tiltag, herunder teknisk og økonomisk bæredygtige tiltag, som kan reducere emissionerne fra landbruget, men de er endnu ikke blevet vedtaget i så stort omfang, som der er behov for.

(1) Andelen af bybefolkningen i EU, som i 2013-2015 blev udsat for luftforurening i koncentrationer, der er skadelige i henhold til:

(2) EU's grænseværdier/målværdier

(3) WHO's (Verdenssundhedsorganisationens) retningslinjer

Vigtigste data

  • Partikler: 7 % af bybefolkningerne i EU-28 blev i 2015 udsat for PM2,5-niveauer, der ligger over EU's årlige grænseværdi. Ca. 82 % blev udsat for niveauer, der ligger over Verdenssundhedsorganisationens strengere retningslinjer. Det skønnes, at PM2,5 i 2014 forårsagede for tidlig død hos 428 000 personer i 41 europæiske lande.
  • Nitrogendioxid: 9 % af bybefolkningerne i EU-28 blev i 2015 udsat for NO2-niveauer, der ligger over EU's årlige grænseværdi og Verdenssundhedsorganisationens retningslinjer. Det skønnes, at NO2 i 2014 forårsagede for tidlig død hos 78 000 personer i 41 europæiske lande.
  • Troposfærisk ozon: 30 % af bybefolkningerne i EU-28 blev i 2015 udsat for O3-niveauer, der ligger over EU's målværdi. Ca. 95 % blev udsat for niveauer, der ligger over Verdenssundhedsorganisationens strengere retningslinjer. Det skønnes, at O3 i 2014 forårsagede for tidlig død hos 14 400 personer i 41 europæiske lande.

Baggrund for de estimerede sundhedskonsekvenser

De estimerede sundhedskonsekvenser i rapporten er relateret til eksponering for PM2,5, NO2 og O3 i Europa i 2014. Estimaterne er baseret på oplysninger om luftforurening, demografiske data og relationen mellem eksponering for forurenende stofkoncentrationer og specifikke sundhedskonsekvenser.

For tidlige dødsfald defineres som død, der indtræffer, før en given person når den alder, som svarer til den forventede levetid, dvs. den gængse forventede levetid for det pågældende land og køn. Det vurderes, at for tidlige dødsfald kan forebygges, hvis årsagen kan elimineres.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage