следващ
предишен
елементи

Новини

Европейски индекс за качеството на въздуха: лесно достъпна текуща информация за качеството на въздуха

Смяна на език
Новини Публикуван 16-11-2017 Последна промяна 20-09-2023
1 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Един нов европейски индекс за качеството на въздуха беше пуснат днес от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, позволява на потребителите да проверяват текущото качество на въздуха в различните градове и региони на Европа. Индексът се придружава от нови национални информационни документи, които съдържат актуализирана информация за качеството на въздуха за страните членки на ЕАОС.

Новата онлайн услуга на ЕАОС и Европейската комисия — Европейският индекс за качеството на въздуха — предоставя информация за актуалното състояние на качеството на въздуха въз основа на измервания от повече от 2 000 станции за мониторинг на качеството на въздуха в цяла Европа.

Индексът представлява интерактивна карта, която показва качеството на въздуха на мястото, където е станцията, и се базира на пет ключови замърсителя, които увреждат здравето на хората и околната среда: прахови частици (ПЧ2,5 и ПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2).

Потребителите могат да увеличават части от картата или да търсят който и да е град или регион в Европа, за да проверят общото качество на въздуха и показателите за ключовите замърсители. На картата за всяка станция за мониторинг индексът показва общ рейтинг, отбелязан с цветна точка, съответстваща на най-лошия рейтинг за който и да е от петте замърсителя.

„Новият европейски индекс за качеството на въздуха предоставя на гражданите лесен достъп до информация относно качеството на въздуха там, където живеят, което може да има пряко влияние върху здравето им. Тази достъпна за всеки информация е важна основа за диалог и решения, необходими за опазване здравето на хората, особено в градовете,“ сподели изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс при представянето на индекса днес по време на форума „Чист въздух“, организиран от Европейската комисия в Париж.

Кармену Вела, комисар на ЕС по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, също приветства индекса и отбеляза: „Замърсяването на въздуха е невидим убиец. Ето защо индексът за качеството на въздуха е необходим, за да информира гражданите относно качеството на въздуха, който дишат в собствения си квартал. Работим съвместно с градовете, регионите, държавите и промишлеността, за да се справим с източниците на това замърсяване — коктейл, забъркан от фабриките, домакинствата и полетата, а не само от транспорта. За да подобрим качеството на въздуха, трябва всички да работим заедно.“

Наред с това ЕАОС публикува актуализирани информационни документи за отделните страни, които съдържат резюме на годишните данни за замърсяването на въздуха и въздействието му в страните членки на ЕАОС. Тъй като предоставят по-подробна информация за емисиите на замърсители на въздуха и за качеството на въздуха на ниво отделна страна, информационните документи допълват годишния доклад на ЕАОС „Доклад за качеството на въздуха в Европа за 2017 г.“, публикуван през октомври.

Последният годишен доклад на ЕАОС за качеството на въздуха показва, че повечето хора, живеещи в европейските градове, все още са изложени на замърсяване на въздуха на нива, считани за вредни от Световната здравна организация. Най-вредният замърсител — фините прахови частици (ПЧ2,5) — е причинил преждевременната смърт на около 400 000 европейци през 2014 г. Според доклада качеството на въздуха влияе също значително на икономиката, тъй като води до увеличаване на медицинските разходи, до намаляване на производителността на служителите и увреждане на почвата, реколтата, горите, езерата и реките. Автомобилният транспорт, селското стопанство, електроцентралите, промишлеността и домакинствата са най-големите източници на замърсители на въздуха в Европа.

Контекст

Европейският индекс за качеството на въздуха показва какво е качеството на въздуха в краткосрочен план в повече от 2 000 станции за мониторинг в цяла Европа. В законодателството на Европейския съюз са установени краткосрочни (почасови/дневни) и дългосрочни (годишни) стандарти за качество на въздуха. Затова индексът не отразява качеството на въздуха в дългосрочна (годишна) перспектива, която би могла да бъде значително по-различна.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ