Инструменти на политиката

Смяна на език

Политиките имат ключова роля при определяне и подобряване на състоянието на нашата околна среда. Европейските политики в областта на околната среда претърпяха съществено развитие след приемането през 1973 г. на първата програма за действие за околната среда. Оттогава са приети стотици правни актове за решаване на проблемите на околната среда. Оценката на политиката в областта на околната среда помага да се установи как и кои политики са ефективни; и какъв може да бъде техният принос за това „да живеем добре в пределите на нашата планета“. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни