Инструменти на политиката

Смяна на език

Политиките имат ключова роля при определяне и подобряване на състоянието на нашата околна среда. Европейските политики в областта на околната среда претърпяха съществено развитие след приемането през 1973 г. на първата програма за действие за околната среда. Оттогава са приети стотици правни актове за решаване на проблемите на околната среда. Оценката на политиката в областта на околната среда помага да се установи как и кои политики са ефективни; и какъв може да бъде техният принос за това „да живеем добре в пределите на нашата планета“. Повече

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100