ďalej
späť
body

Novinky

Európsky index kvality ovzdušia: aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na dosah

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 16. 11. 2017 Posledná zmena 20. 09. 2023
3 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Nový európsky index kvality ovzdušia, ktorý dnes prestavila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia, umožňuje používateľom sledovať aktuálny stav kvality ovzdušia v európskych mestách a regiónoch. K indexu je pripojený nový informačný leták pre každú krajinu a prináša aktualizované informácie o kvalite ovzdušia v členských krajinách EEA.

Nová online služba EEA a Európskej komisie Európsky index kvality ovzdušia poskytuje informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia na základe meraní z viac ako 2 000 monitorovacích staníc v celej Európe.

Index pozostáva z interaktívnej mapy miestnej kvality ovzdušia podľa meracích staníc na základe piatich kľúčových znečisťujúcich látok, ktoré poškodzujú zdravie ľudí a životné prostredie: tuhé častice (PM2,5 a PM10), prízemný ozón (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siričitý (SO2).

Používatelia si môžu priblížiť alebo vyhľadať ktorékoľvek mesto alebo región v Európe a overiť si celkovú kvalitu ovzdušia a meranie podľa kľúčových znečisťujúcich látok. Index zobrazuje celkové hodnotenie pre každú monitorovaciu stanicu farebnou bodkou na mape, pričom daná farba zodpovedá najhoršiemu hodnoteniu pre ktorúkoľvek z piatich znečisťujúcich látok.

European Air Quality Index

„Nový európsky index kvality ovzdušia poskytuje občanom jednoduchý prístup k informáciám o kvalite ovzdušia v ich lokalite, ktorá môže mať priamy vplyv na ich zdravie. Tieto informácie, ktoré sú prístupné pre všetkých, sú dôležitým základom dialógu a rozhodnutí, ktoré sú potrebné na ochranu zdravia ľudí, najmä v mestách," povedal Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, ktorý dnes predstaví index na Fóre čistého ovzdušia, organizovaným Európskou komisiou v Paríži.

Karmenu Vella, komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov, sa tiež kladne vyjadril o indexe: „Znečistenie ovzdušia je neviditeľný zabijak, preto je index kvality ovzdušia nevyhnutný na informovanie obyvateľov Európy o stave kvality ovzdušia v mieste ich bydliska. Spolupracujeme s mestami, regiónmi, krajinami a priemyslom na riešení zdrojov takého znečistenia, ktoré je koktailom nielen emisií z dopravy, ale aj z tovární, domácností a poľnohospodárstva. Na zlepšení kvality ovzdušia musíme pracovať všetci spoločne."

EEA tiež zverejnila aktualizované informačné letáky o krajinách, ktoré každoročne poskytujú prehľad o znečistení ovzdušia a jeho vplyvoch v členských štátoch EEA. Podrobnejšie informácie tak o emisiách znečisťujúcich ovzdušie, ako aj o kvalite ovzdušia podľa krajín poskytuje výročná správa o kvalite ovzdušia v Európe za rok 2017, ktorá bola zverejnená v októbri.

Najnovšia výročná správa EEA o kvalite ovzdušia ukazuje, že väčšina ľudí žijúcich v európskych mestách je stále vystavená znečisteniu ovzdušia, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za škodlivé. Najnebezpečnejšia znečisťujúca látka, jemné tuhé častice (PM2.5), spôsobila v roku 2014 predčasné úmrtie približne 400 000 Európanov. Podľa tejto správy má znečistenie ovzdušia aj vážne hospodárske dôsledky, rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť, zníženie produktivity zamestnancov a poškodzovanie pôdy, plodín, lesov, jazier a riek. Najväčšími zdrojmi látok znečisťujúcich ovzdušie sú cestná doprava, poľnohospodárstvo, elektrárne, priemysel a domácnosti.

Základné informácie

Európsky index kvality ovzdušia udáva stav krátkodobej kvality ovzdušia na každej z viac ako 2 000 monitorovacích staníc po celej Európe. Právne predpisy Európskej únie stanovujú normy kvality ovzdušia tak na krátkodobé (hodinové/denné), ako aj na dlhodobé (ročné) obdobia. Index preto neodráža dlhodobú (ročnú) situáciu kvality ovzdušia, ktorá sa môže výrazne líšiť.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu