nästa
föregående
poster

Nyheter

Europeiskt luftkvalitetsindex: smidig lättillgänglig och aktuell information om luftkvaliteten

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2017-11-16 Senast ändrad 2023-09-20
3 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Europeiska miljöbyrån (EEA) och EU-kommissionen lanserade i dag ett nytt europeiskt luftkvalitetsindex. Nu kan du ta reda på hur luftkvaliteten är just nu i städer och regioner runt om i Europa. Indexet åtföljs av nya nationella faktablad med uppdaterad information om luftkvaliteten i EEA:s medlemsländer.

EEA:s och kommissionens nya direkttjänst, Europeiskt luftkvalitetsindex, ger aktuell information om luftkvaliteten grundat på mätningar från mer än 2 000 stationer för övervakning av luftkvaliteten i hela Europa.

Indexet består av en interaktiv karta som visar den lokala luftkvaliteten på stationsnivå. Bedömningen av luftkvaliteten bygger på fem huvudsakliga föroreningar som är skadliga för människors hälsa och för miljön: partiklar (PM2,5 och PM10), marknära ozon (O3), kvävedioxid (NO2) och svaveldioxid (SO2).

Du kan zooma in eller söka efter valfri stad eller region i Europa och se den allmänna luftkvaliteten samt mätvärdena för var och en av de huvudsakliga föroreningarna. Indexet visar ett allmänt betyg för varje övervakningsstation, som markeras som en färgad prick på kartan. Detta motsvarar det sämsta av betygen för de fem föroreningarna.

European Air Quality Index

”Det nya europeiska luftkvalitetsindexet gör att medborgarna enkelt kan hitta information om sin lokala luftkvalitet, något som kan ha en direkt inverkan på deras hälsa. Denna allmänt tillgängliga information utgör ett viktigt underlag för dialog och för de beslut som behövs för att skydda människors hälsa, särskilt i städer”, sade Hans Bruyninckx, verkställande direktör för EEA, när han presenterade indexet i dag vid Forumet för ren luft i Paris, som anordnas av kommissionen.

Även Karmenu Vella, EU-kommissionär för miljö-, havs- och fiskerifrågor, välkomnade indexet: ”Luftföroreningar är en osynlig livsfara, så det behövs ett luftkvalitetsindex för att informera EU-medborgarna om hur det står till med luften som de andas i sina egna hemkvarter. Vi samarbetar med städer, regioner, länder och näringsliv för att ta itu med källorna till föroreningarna, som består av ett riktigt hopkok från fabriker, hem och åkrar – inte bara från transporter. Vi måste alla arbeta tillsammans för att förbättra luftkvaliteten.”

EEA har även offentliggjort uppdaterade nationella faktablad med årliga sammanfattningar om luftföroreningar och deras effekter i EEA:s medlemsländer. Faktabladen kompletterar EEA:s årliga rapport Air Quality in Europe – 2017 report, som offentliggjordes i oktober, eftersom de innehåller mer detaljerad information på landsnivå om både utsläpp av föroreningar och luftkvalitet.

EEA:s senaste årliga rapport om luftkvalitet visar att de flesta invånare i Europas städer fortfarande utsätts för nivåer av luftföroreningar som bedöms som skadliga av Världshälsoorganisationen (WHO). Den mest skadliga föroreningen, fina partiklar, orsakade uppskattningsvis 400 000 förtida dödsfall bland européer 2014. Enligt rapporten får dålig luftkvalitet även stora ekonomiska följder genom ökade sjukvårdskostnader, minskad produktivitet bland arbetstagarna och skador på jordmån, grödor, skogar, sjöar och floder. Vägtransporter, jordbruk, kraftverk, industrier och hushåll är de som släpper ut mest luftföroreningar i Europa.

Bakgrund

Det europeiska luftkvalitetsindexet visar den kortsiktiga luftkvaliteten vid var och en av de mer än 2 000 övervakningsstationerna runt om i Europa. I EU:s lagstiftning fastställs luftkvalitetsnormer såväl på kort sikt (per timme/dagligen) som på lång sikt (årligen). Indexet visar alltså inte den långsiktiga (årliga) situationen för luftkvaliteten, som kan vara avsevärt annorlunda.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder