další
předchozí
položky

Novinky

Index kvality ovzduší v Evropě: aktuální informace o kvalitě ovzduší na dosah

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 16.11.2017 Poslední změna 20.09.2023
3 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Nová služba European Air Quality Index (Index kvality ovzduší v Evropě), kterou dnes spustila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská komise, umožňuje uživatelům sledovat aktuální kvalitu ovzduší v evropských městech a regionech. Součástí indexu jsou nové informační listy o jednotlivých zemích, které poskytují aktualizované informace o kvalitě ovzduší v členských zemích EEA.

Nová on-line služba agentury EEA a Evropské komise, Index kvality ovzduší v Evropě, poskytuje informace o aktuálním stavu kvality ovzduší na základě měření z více než 2 000 stanic monitorujících kvalitu ovzduší po celé Evropě.

Index zahrnuje interaktivní mapu, která ukazuje stav kvality ovzduší na úrovni jednotlivých stanic, a to na základě pěti základních znečišťujících látek, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí: suspendované částice (PM2,5 a PM10), přízemní ozon (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siřičitý (SO2).

Uživatelé mohou použít funkci přiblížení nebo vyhledat libovolné město či region v Evropě a zjistit tak celkovou kvalitu ovzduší a naměřené hodnoty základních znečišťujících látek. Index ukazuje celkové hodnocení pro každou monitorovací stanici označenou barevným bodem na mapě. Barva bodu odpovídá celkovému nejhoršímu hodnocení jedné z pěti znečišťujících látek.

„Nový Index kvality ovzduší v Evropě poskytuje občanům snadný přístup k informacím o kvalitě ovzduší, která může přímo ovlivňovat jejich zdraví. Tyto informace jsou veřejně přístupné a představují důležitý základ pro diskuzi a rozhodování, které jsou potřeba k ochraně zdraví lidí zejména ve městech,“ uvedl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel agentury EEA, který službu dnes představil na Fóru pro čisté ovzduší pořádaném Evropskou komisí v Paříži.

Službu vítá i Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, který uvedl: „Znečištění ovzduší je neviditelným zabijákem, a proto je index kvality ovzduší potřeba. Evropští občané tak budou informováni o kvalitě ovzduší v místě, kde žijí. Spolupracujeme s městy, regiony, zeměmi a průmyslovými podniky a snažíme se řešit zdroje tohoto znečištění, které je koktejlem emisí z průmyslových podniků, domácností a také ze zemědělské výroby, nejenom z dopravy. Aby se kvalita ovzduší zlepšila, musíme všichni spolupracovat.“

Agentura EEA rovněž zveřejnila aktualizované informační listy o jednotlivých zemích, které obsahují roční souhrn znečištění ovzduší a jeho dopady v členských zemích EEA. Informační listy poskytují na úrovni jednotlivých zemí podrobnější informace jak o emisích znečišťujících látek, tak o kvalitě ovzduší a doplňují výroční zprávu Kvalita ovzduší v Evropě – 2017, která byla zveřejněna v říjnu tohoto roku.

Poslední výroční zpráva agentury EEA věnovaná kvalitě ovzduší ukazuje, že většina lidí žijících v evropských městech je stále vystavena úrovním znečištění ovzduší, které Světová zdravotnická organizace považuje za nevyhovující. Zdraví nejvíce nebezpečná znečišťující látka, suspendované částice (PM2.5), způsobila v roce 2014 předčasné úmrtí odhadem 400 000 Evropanů. Zpráva uvádí, že znečištění ovzduší má také významné hospodářské dopady, jelikož zvyšuje náklady na lékařskou péči, snižuje produktivitu pracovníků a poškozuje půdu, snižuje úrodu, negativně působí na lesy, jezera a řeky. K nejvýznamnějším zdrojům produkující znečišťující látky do ovzduší patří v Evropě silniční doprava, zemědělství, elektrárny, průmysl a domácnosti.

Základní informace

Služba European Air Quality Index informuje o aktuálním stavu znečištění ovzduší pro každou z více než 2 000 monitorovacích stanic v Evropě. Právní předpisy Evropské unie stanoví krátkodobé (hodinové/denní) a dlouhodobé (roční) imisní limity. Index tudíž neukazuje dlouhodobý (roční) stav kvality ovzduší, který se může významně lišit.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů