järgmine
eelmine
punktid

News

Euroopa õhukvaliteedi indeks – uusim õhukvaliteedi teave teie käeulatuses

Muutke keelt
News Avaldatud 2017-11-16 Viimati muudetud 2023-09-20
2 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Euroopa Keskkonnaamet (EEA) ja Euroopa Komisjon võtavad täna kasutusele uue teenuse – Euroopa õhukvaliteedi indeksi, mis võimaldab kasutajatel kontrollida õhukvaliteeti Euroopa linnades ja piirkondades. Koos indeksiga ilmuvad uued riikide teabelehed, kus on ajakohane EEA liikmesriikide õhukvaliteedi teave.

EEA ja Euroopa Komisjoni uus veebiteenus Euroopa õhukvaliteedi indeks pakub praeguse õhukvaliteedi teavet, mis pärineb enam kui kahest tuhandest õhukvaliteedi seire jaamast kogu Euroopas.

Indeks koosneb interaktiivsest kaardist, millel kohalik õhukvaliteet on esitatud jaama tasemel, inimtervist ja keskkonda kahjustava viie peamise saasteaine järgi: tahked osakesed (PM2,5 ja PM10), troposfääriosoon (O3), lämmastikdioksiid (NO2) ja vääveldioksiid (SO2).

Kasutajad saavad kaarti suurendada ja otsida mis tahes Euroopa linna või piirkonda, et kontrollida üldist õhukvaliteeti ja iga peamise saasteaine mõõteandmeid. Indeks kujutab üldolukorda igas seirejaamas värvilise punktiga kaardil. Punkt tähistab viie saasteaine seisundist kõige halvemat.

„Selle uue vahendiga, Euroopa õhukvaliteedi indeksiga saavad kodanikud kergesti kontrollida teavet oma kohaliku õhukvaliteedi kohta, mis võib vahetult mõjutada nende tervist. See kõigile juurdepääsetav teave on oluline alus dialoogile ja otsustele, mida on vaja inimtervise kaitseks, eriti linnades,“ ütles EEA tegevdirektor Hans Bruyninckx, esitledes indeksit täna Pariisis Euroopa Komisjoni korraldatud puhta õhu foorumil.

Indeksi kiitis heaks ka Euroopa Liidu keskkonna, merenduse ja kalanduse volinik Karmenu Vella: „Õhusaaste on nähtamatu surmapõhjus, mistõttu on vaja õhukvaliteedi indeksit, et Euroopa kodanikud saaksid teavet oma lähikonnas hingatava õhu seisundi kohta. Teeme koostööd linnade, piirkondade, riikide ja tööstusega, et tegeleda saaste allikatega. Õhusaaste päritolu on mitmekesine – peale transpordi tekitavad seda ka tehased, elamud ja põllud. Peame õhukvaliteedi parandamiseks tegutsema kõik koos.“

EEA on avaldanud ka ajakohased riikide teabelehed, kus on aasta kokkuvõte õhusaaste ja selle mõju kohta EEA liikmesriikides. Teabelehtedes on üksikasjalikum riigi tasandi teave õhusaasteainete heite ja õhukvaliteedi kohta. Need täiendavad oktoobris avaldatud EEA aruannet „Õhukvaliteet Euroopas – 2017. aasta aruanne“.

EEA uusim õhukvaliteedi aastaaruanne viitab, et enamik Euroopa linnade elanikke puutub endiselt kokku õhusaaste tasemega, mida Maailma Terviseorganisatsioon peab ohtlikuks. Kõige kahjulikum saasteaine, tahked peenosakesed (PM2,5), põhjustas 2014. aastal hinnanguliselt 400 000 eurooplase enneaegse surma. Aruande kohaselt tekitab õhusaaste ka olulist majandusmõju, suurendades meditsiinikulutusi, vähendades töötajate tootlikkust ning kahjustades mulda, põllumajanduskultuure, metsi, järvi ja jõgesid. Suurimad õhusaasteainete tekitajad Euroopas on maanteetransport, põllumajandus, elektrijaamad, tööstus ja kodumajapidamised.

Taust

Euroopa õhukvaliteedi indeks näitab lühiajalist õhukvaliteedi olukorda igas seirejaamas, mida on kogu Euroopas kokku üle 2000. Euroopa Liidu õigusaktides sätestatakse nii lühiajalised (tund/päev) kui ka pikaajalised (aasta) õhukvaliteedi nõuded. Seetõttu indeks ei kajasta pikaajalist (aasta) õhukvaliteedi olekut, mis võib olla oluliselt teistsugune.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega