kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Europos oro kokybės indeksas. Naujausia jums lengvai prieinama informacija apie oro kokybę

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2017-11-16 Paskutinį kartą keista 2023-09-20
2 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Šiandien Europos aplinkos agentūra (EAA) ir Europos Komisija paskelbė naują Europos oro kokybės indeksą, kuris leidžia naudotojams sužinotipateikia naujausius duomenis apie oro kokybę Europos miestuose ir regionuose. Prie indekso pridedamosIndeksas papildytas naujomis šalių informacijos suvestinėmis, kuriose pateikiama atnaujinta informacija apie EAA šalių narių oro kokybę.

Nauja EAA ir Europos Komisijos internetinė paslauga „Europos oro kokybės indeksas“ sudaro galimybę susipažinti su informacija apie dabartinę oro kokybės padėtį, vadovaujantis daugiau nei 2 000 Europoje veikiančių oro kokybės stebėjimo stočių matavimo duomenimis.

Indeksą sudaro interaktyvus žemėlapis, kuriame pateikiami stebėjimo stotyse užfiksuoti oro kokybės duomenys vietos lygmeniu pagal penkis pagrindinius teršalus, kurie kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai, t. y. kietosios dalelės (PM2.5 ir PM10), pažemio ozonas (O3), azoto dioksidas (NO2) ir sieros dioksidas (SO2).

Paslaugos vartotojai, naudodamiesi interaktyvaus žemėlapio funkcijomis, gali surasti bet kurį Europos miestą ar regioną ir sužinoti bendrą informaciją apie oro kokybę bei peržiūrėti visų pagrindinių teršalų matavimų duomenis. Indeksas parodo bendrą kiekvienos stebėjimo stoties, žemėlapyje pažymėtos raudonu tašku, reitingą, kuris nustatomas atsižvelgiant į prasčiausius pagrindinių penkių teršalų matavimų rezultatus.

European Air Quality Index

„Naujas Europos oro kokybės indeksas leidžia piliečiams lengvai susipažinti su informacija apie vietos oro kokybę, kuri gali daryti tiesioginį poveikį jų sveikatai. Ši visiems prieinama informacija yra svarbus dialogo ir sprendimų, kurių reikia siekiant apsaugoti žmonių sveikatą (ypač miestuose), pagrindas“, – sako EAA vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckx‘as, šiandien pristatydamas indeksą Švaraus oro forume, kurį Paryžiuje surengė Europos Komisija.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella taip pat teigiamai vertina indeksą, teigdamas: „Oro tarša yra nematomas žudikas, todėl oro kokybės indeksas yra reikalingas siekiant informuoti Europos piliečius apie oro, kuriuo jie kvėpuoja savo aplinkoje, būklę. Dirbame su miestais, regionais, šalimis ir pramonės įmonėmis, kad spręstume šios taršos šaltinių problemą, kurią sukelia ne tik transporto sektoriuje, bet ir gamyklose, namų ūkiuose ir laukuose išmetamų teršalų visuma. Privalome dirbti kartu, kad pagerintume oro kokybę.“

EAA taip pat paskelbė atnaujintas šalių informacijos suvestines, kuriose pateikiama metinė oro taršos ir jos poveikio EEE šalims narėms santrauka. Faktų suvestinės, kuriose pateikiama išsamesnė šalies lygmens informacija apie į orą išmetamus teršalus ir oro kokybę, papildo spalio mėn. paskelbtą EAA metinę ataskaitą „Europos oro kokybė. 2017 m. ataskaita“.

Iš naujausios EAA metinės oro kokybės ataskaitos matyti, kad dauguma Europos miestuose gyvenančių žmonių vis dar patiria kenksmingo lygio (Pasaulio sveikatos organizacijos manymu) oro taršos poveikį. Kenksmingiausias teršalas, smulkios kietosios dalelės (PM2.5), 2014 m. tapo apytiksliai 400 000 europiečių ankstyvos mirties priežastimi. Kaip nurodyta ataskaitoje, tarša taip pat sukelia rimtų ekonominių padarinių, lemia padidėjusias medicinines išlaidas, mažesnį darbuotojų darbo našumą, taip pat kenkia dirvai, kultūriniams augalams, miškams, ežerams ir upėms. Kelių transportas, žemės ūkis, elektrinės, pramonė ir namų ūkiai yra didžiausi oro teršėjai Europoje.

Pagrindinė informacija

Europos oro taršos indeksas rodo oro kokybės padėtį trumpuoju laikotarpiu kiekvienoje iš daugiau nei 2 000 Europoje veikiančių stebėjimo stočių. Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyti oro kokybės standartai, kurie taikomi trumpalaikiams (valandiniams / dienos trukmės) ir ilgalaikiams (metiniams) oro kokybės matavimams. Dėl tos priežasties indeksas neatspindi ilgalaikės (metinės) oro kokybės, kuri gali gerokai skirtis.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai