nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Nulles piesārņojums: liela daļa Eiropas peldūdeņu atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 03.06.2022 Pēdējās izmaiņas 24.10.2023
4 min read
Šodien publicētais ikgadējais Ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2021. gadā gandrīz 85 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Novērtējums sniedz labu priekšstatu par to, kur šovasar peldētājiem pieejamas vislabākās kvalitātes peldvietas Eiropā. Šis novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 21 859 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Novērtējums aptver 2021. gada monitoringa rezultātus ES dalībvalstīs, Albānijā un Šveicē.

Šodien publicētais ikgadējais Ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2021. gadā gandrīz 85 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Novērtējums sniedz labu priekšstatu par to, kur šovasar peldētājiem pieejamas vislabākās kvalitātes peldvietas Eiropā. Šis novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 21 859 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Novērtējums aptver 2021. gada monitoringa rezultātus ES dalībvalstīs, Albānijā un Šveicē.

Par vidi, okeāniem un zivsaimniecību atbildīgais Komisijas loceklis Virgīnijs Sinkēvičs“Šis ziņojums nāk ar labām ziņām visiem tiem, kuri kaļ ilgi lolota vasaras atvaļinājuma plānus kādas skaistas Eiropas peldvietas tuvumā. Vai tā būtu Grieķijas pludmale, Ungārijas ezers vai Francijas upe, varam būt pārliecināti, ka lielākajā daļā peldvietu ūdens kvalitāte ir izcila. Tas ir labi gan videi, gan veselībai, gan Eiropas tūrisma industrijai, kas atkopjas no pandēmijas sekām. Mums rūp šo augsto standartu saglabāšana, un mēs tieksimies panākt vēl labākus rezultātus ceļā uz izvirzīto nulles piesārņojuma mērķi.”

Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors Hanss Breininkss“Šā gada rezultāti liecina, ka vairāk nekā 40 gadus ilgušais ES darbs peldvietu ūdens kvalitātes uzlabošanai visā Eiropā ir devis konkrētu labumu gan mūsu veselībai, gan videi. ES nulles piesārņojuma rīcības plāns un ES Peldvietu ūdens direktīvas pārskatīšana vēl vairāk stiprinās mūsu apņemšanos novērst un samazināt piesārņojumu nākamajās desmitgadēs.”

Ziņojuma galvenie konstatējumi

Ziņojums liecina, ka ūdens kvalitāte piekrastes peldvietās, kas veido divas trešdaļas no kopējā peldvietu skaita, kopumā ir labāka nekā iekšzemes peldvietu ūdens kvalitāte. 2021. gadā 88 % ES piekrastes peldvietu tika klasificētas kā izcilas kvalitātes peldvietas salīdzinājumā ar 78,2 % iekšzemes peldvietu. Kopš Peldvietu ūdens direktīvas pieņemšanas 2006. gadā izcilu peldvietu īpatsvars ir pieaudzis un pēdējos gados ir stabilizējies: šim standartam atbilst aptuveni 88 % piekrastes peldvietu un 78 % iekšzemes peldvietu.

Ziņojumā konstatēts, ka 2021. gadā minimālie ūdens kvalitātes standarti tika sasniegti 95,2 % peldvietu. Austrijā, Maltā, Horvātijā, Grieķijā, Kiprā, Dānijā un Vācijā vismaz 90 % peldvietu ūdeņu atbilst izcilas kvalitātes standartam.

Sliktas kvalitātes peldvietu īpatsvars kopš 2013. gada ir samazinājies. 2021. gadā sliktas kvalitātes peldūdeņi bija 1,5 % no visām peldvietām ES salīdzinājumā ar 2 % 2013. gadā. Slikta ūdens kvalitāte bieži vien ir īstermiņa piesārņojuma rezultāts. Ziņojumā uzsvērts, ka ūdens kvalitāti var palīdzēt uzlabot labāki piesārņojuma avotu novērtējumi un integrētu ūdens resursu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana.

Līdzās šā gada ziņojumam par peldūdeņiem EVA ir publiskojusi arī atjauninātu interaktīvo karti, kurā redzams katras peldvietas ūdens kvalitātes novērtējums. Var iepazīties arī ar jaunākajiem ziņojumiem par katru valsti un uzzināt vairāk par direktīvas īstenošanu dažādās valstīs.

Konteksts

Eiropas peldvietu ūdens kvalitāte pēdējo desmitgažu laikā ir ievērojami uzlabojusies, pateicoties sistemātiskam monitoringam un apsaimniekošanai, kas ieviesta saskaņā ar ES Peldvietu ūdens direktīvu un citiem ES vides tiesību aktiem, to skaitā Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvu.

ES peldūdeņu regulējumā ir precizēts, vai atkarībā no konstatētā fekālo baktēriju daudzuma peldūdeņu kvalitāte klasificējama kā izcila, laba, pietiekama vai zema. Ja ūdens ir klasificēts kā zemas kvalitātes, ES dalībvalstīm jāveic noteikti pasākumi, piemēram, peldēšanās jāaizliedz vai jāiesaka nepeldēties, jāinformē sabiedrība un jāveic piemēroti korektīvi pasākumi.

Šo noteikumu rezultātā ir krasi samazinājies neattīrītu vai daļēji attīrītu sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu daudzums, kas nonāk peldūdeņos. Un tādējādi peldēšana ir iespējama arī daudzās pilsētās esošās virszemes ūdenstilpēs, kas iepriekš bija stipri piesārņotas.

Eiropas Komisija pašlaik pārskata Peldvietu ūdens direktīvu. Pārskatīšanas nolūks ir novērtēt, vai pašreizējie noteikumi joprojām der mērķim aizsargāt sabiedrības veselību un uzlabot ūdens kvalitāti vai tomēr esošais satvars jāuzlabo, īpaši — pievēršoties jauniem parametriem.

Visas ES dalībvalstis, kā arī Albānija un Šveice veic peldvietu monitoringu atbilstoši ES Peldvietu ūdens direktīvas noteikumiem.

Peldvietu ūdens direktīvas īstenošanu atbalsta plašs ES ūdens tiesību aktu satvars, kurā ietilpst Ūdens pamatdirektīvaVides kvalitātes standartu direktīva, Gruntsūdeņu direktīvaJūras stratēģijas pamatdirektīva un Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva.

Plašāka informācija

Peldūdeņu kvalitātes 2021. gada novērtējums, arī faktu lapas par valstīm un interaktīvā karte

ES noteikumi par peldūdeņu kvalitāti

Peldvietu ūdens direktīvas pārskatīšana

 

Eiropas Vide aģentūras (EVA) preses dienests:

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Tālrunis: +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Tālrunis: +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības