kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Nulinė tarša: daug Europos maudyklų atitinka aukščiausius kokybės standartus

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2022-06-03 Paskutinį kartą keista 2023-10-24
3 min read
Šiandien paskelbtos metinės maudyklų vandens kokybės ataskaitos duomenimis, 2021 m. beveik 85 proc. Europos maudyklų atitiko griežčiausius Europos Sąjungos reikalavimus, kuriais užtikrinama puiki vandens kokybė. Iš vertinimo aiškiai matyti, kuriose Europos maudyklose šią vasarą geriausia maudytis. Vertinimas, kurį atliko Europos aplinkos agentūra (EAA), bendradarbiaudama su Europos Komisija, grindžiamas 21 859 Europos maudyklų stebėsena. Vertinta ES valstybių narių, taip pat Albanijos ir Šveicarijos maudyklų būklė 2021 m.

Šiandien paskelbtos metinės maudyklų vandens kokybės ataskaitos duomenimis, 2021 m. beveik 85 proc. Europos maudyklų atitiko griežčiausius Europos Sąjungos reikalavimus, kuriais užtikrinama puiki vandens kokybė. Iš vertinimo aiškiai matyti, kuriose Europos maudyklose šią vasarą geriausia maudytis. Vertinimas, kurį atliko Europos aplinkos agentūra (EAA), bendradarbiaudama su Europos Komisija, grindžiamas 21 859 Europos maudyklų stebėsena. Vertinta ES valstybių narių, taip pat Albanijos ir Šveicarijos maudyklų būklė 2021 m.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Ši ataskaita yra gera naujiena tiems iš mūsų, kurie per užtarnautas vasaros atostogas lankysimės Europos puikiose maudyklose. Kad ir kur vyktume ilsėtis – Graikijos paplūdimiuose, prie Vengrijos ežerų ar Prancūzijos upių – didžiosios daugumos maudyklų vandens kokybė yra puiki. Tai yra gerai aplinkai, mūsų sveikatai ir nuo pandemijos atsigaunančiam Europos turizmo sektoriui. Esame įsipareigoję išlaikyti šiuos standartus ir dar labiau gerinti padėtį siekdami nulinės taršos tikslo.“

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas sakė: „Šių metų rezultatai rodo, kad daugiau kaip 40 metų dedamos ES pastangos gerinti Europos maudyklų vandens kokybę naudingos mūsų sveikatai ir aplinkai. ES nulinės taršos veiksmų planas ir peržiūrima ES maudyklų vandens direktyva dar labiau sustiprins mūsų įsipareigojimą užkirsti kelią taršai ir ją mažinti ateinančiais dešimtmečiais.“

Svarbiausios ataskaitos išvados

Iš ataskaitos matyti, kad pajūrio maudyklų (jos sudaro du trečdalius visų maudyklų) vandens kokybė apskritai yra geresnė nei vidaus vandenų maudyklų. 2021 m. puikiai įvertinta 88 proc. pajūrio maudyklų ir 78,2 proc. vidaus vandenų maudyklų vandens kokybė. Nuo 2006 m., kai buvo priimta Maudyklų vandens direktyva, maudyklų, kurių vandens kokybė puiki, skaičius augo, o pastaraisiais metais stabilizavosi: apie 88 proc. pajūrio ir 78 proc. vidaus vandenų maudyklų.

Ataskaitoje nustatyta, kad 2021 m. minimalius vandens kokybės reikalavimus atitiko 95,2 proc. maudyklų. Austrijoje, Maltoje, Kroatijoje, Graikijoje, Kipre, Danijoje ir Vokietijoje puikia vandens kokybe pasižymėjo ne mažiau kaip 90 proc. maudyklų.

Maudyklų, kurių vandens kokybė prasta, dalis nuo 2013 m. mažėja. 2013 m. tokių maudyklų Europos Sąjungoje buvo 2 proc., o 2021 m. – 1,5 proc. Prasta vandens kokybė dažnai yra trumpalaikės taršos padarinys. Ataskaitoje pabrėžiama, kad vandens kokybę pagerinti būtų galima geriau įvertinant taršos šaltinius ir įgyvendinant integruoto vandens išteklių valdymo priemones.

Kartu su šių metų maudyklų vandens kokybės ataskaita EAA paskelbė atnaujintą interaktyvųjį žemėlapį, kuriame galima matyti kiekvienos maudyklos vandens kokybės duomenis. Taip pat teikiamos atnaujintos valstybių ataskaitos ir daugiau informacijos apie direktyvos įgyvendinimą atskirose valstybėse.

Pagrindiniai faktai

Pastaraisiais dešimtmečiais maudyklų vandens kokybė labai pagerėjo dėl sistemingos stebėsenos ir administravimo pagal ES maudyklų vandens direktyvą ir kitus ES aplinkos teisės aktus, įskaitant Miesto nuotekų valymo direktyvą.

Su maudyklomis susijusiuose ES teisės aktuose nustatyta, kada maudyklų vandens kokybė pagal nustatytą fekalinių bakterijų kiekį laikytina puikia, gera, patenkinama arba prasta. Jei vandens kokybė įvertinama prastai, valstybės narės turi imtis tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, uždrausti maudytis arba patarti nesimaudyti, informuoti visuomenę ir imtis tinkamų taisomųjų veiksmų.

Taikant šias taisykles, į maudyklas patenka labai mažai nevalytų arba tik apvalytų komunalinių ir pramoninių nuotekų. Todėl įmanoma maudytis daugelyje miestuose esančių paviršinių vandens telkinių, kurie anksčiau buvo labai užteršti.

Šiuo metu Komisija peržiūri Maudyklų vandens direktyvą. Tikslas – įvertinti, ar dabartinės taisyklės vis dar yra tinkamos siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir pagerinti vandens kokybę, ir išsiaiškinti, ar yra poreikis tobulinti esamą sistemą, visų pirma, įtraukti naujų rodiklių.

Maudyklų vandens stebėseną pagal ES maudyklų vandens direktyvos nuostatas vykdo visos ES valstybės narės, taip pat Albanija ir Šveicarija.

Įgyvendinti Maudyklų vandens direktyvą padeda plati ES vandens teisės aktų sistema, apimanti Vandens pagrindų direktyvąAplinkos kokybės standartų direktyvąPožeminio vandens direktyvąJūrų strategijos pagrindų direktyvą ir Miesto nuotekų valymo direktyvą.

Daugiau informacijos

2021 m. maudyklų vandens kokybės vertinimas, taip pat šalių informacijos suvestinės ir interaktyvusis žemėlapis

ES taisyklės dėl maudyklų vandens kokybės

Maudyklų vandens direktyvos peržiūra

 

Europos aplinkos agentūros (EAA) spaudos tarnyba:

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Tel. +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Tel. +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage