naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Ničelno onesnaževanje: velika večina evropskih kopalnih voda dosega najvišje standarde kakovosti

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 03.06.2022 Zadnja sprememba 24.10.2023
4 min read
Iz danes objavljenega letnega poročila o kakovosti kopalnih voda je razvidno, da je leta 2021 skoraj 85 % evropskih kopališč izpolnjevalo najstrožje standarde kakovosti Evropske unije za „odlično“ kakovost vode. Ocena razkriva, kje lahko plavalci to poletje najdejo najkakovostnejša kopališča po vsej Evropi. Ocena, ki jo je opravila Evropska agencija za okolje (EEA) v sodelovanju z Evropsko komisijo, temelji na spremljanju 21 859 kopališč po vsej Evropi. V oceno za leto 2021 so bile zajete države članice EU ter Albanija in Švica.

Iz danes objavljenega letnega poročila o kakovosti kopalnih voda je razvidno, da je leta 2021 skoraj 85 % evropskih kopališč izpolnjevalo najstrožje standarde kakovosti Evropske unije za „odlično“ kakovost vode. Ocena razkriva, kje lahko plavalci to poletje najdejo najkakovostnejša kopališča po vsej Evropi. Ocena, ki jo je opravila Evropska agencija za okolje (EEA) v sodelovanju z Evropsko komisijo, temelji na spremljanju 21 859 kopališč po vsej Evropi. V oceno za leto 2021 so bile zajete države članice EU ter Albanija in Švica.

Evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je povedal: „Tega poročila smo veseli vsi, ki smo rezervirali zaslužene poletne počitnice v čudovitih kopališčih po Evropi. Lahko smo prepričani, da je kakovost velike večine kopalnih voda odlična, pa naj gre za plažo v Grčiji, jezero na Madžarskem ali reko v Franciji. To koristi okolju, našemu zdravju in evropskemu turizmu, ki okreva po pandemiji. Zavezujemo se k ohranjanju teh standardov in celo nadaljnjem izboljšanju kakovosti naših voda na poti do izpolnitve cilja ničelnega onesnaževanja.“

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx je dodal: „Letošnji rezultati dokazujejo, da so štiridesetletna prizadevanja EU za izboljšanje kakovosti kopalnih voda v Evropi koristila tako našemu zdravju kot okolju. Z akcijskim načrtom EU za ničelno onesnaževanje in revizijo direktive EU o kopalnih vodah bo v prihodnjih desetletjih še nadalje utrjena naša zavezanost preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja.“

Glavne ugotovitve poročila

Poročilo kaže, da je kakovost priobalnih kopališč, ki predstavljajo dve tretjini vseh kopališč, na splošno boljša od kakovosti celinskih. Leta 2021 je bilo med kopališča odlične kakovosti v EU razvrščenih 88 % obalnih kopališč in 78,2 % celinskih. Od sprejetja direktive o kopalnih vodah leta 2006 se je delež „odličnih“ kopališč povečal in se v zadnjih letih stabiliziral pri približno 88 % za obalna kopališča in 78 % za celinska.

V poročilu je ugotovljeno, da je leta 2021 minimalne standarde kakovosti vode izpolnjevalo 95,2 % kopališč. Standard „odlične“ kakovosti izpolnjuje 90 % ali več kopalnih voda v Avstriji, Grčiji in Nemčiji ter na Malti, Hrvaškem, Cipru in Danskem.

Delež kopališč slabe kakovosti se je od leta 2013 zmanjšal. Kopalne vode slabe kakovosti so bile leta 2021 značilne za 1,5 % vseh kopališč, leta 2013 pa za 2 %. Slaba kakovost je pogosto posledica kratkoročnega onesnaževanja. V poročilu je poudarjeno, da se izboljšanje kakovosti vode lahko doseže z boljšim ocenjevanjem virov onesnaževanja in izvajanjem celostnih ukrepov za gospodarjenje z vodami.

Poleg letošnjega poročila o kakovosti kopalnih voda je Evropska agencija za okolje objavila posodobljen interaktivni zemljevid, ki kaže kakovost vode na posameznih kopališčih. Na voljo so tudi posodobljena poročila po državah in več informacij o izvajanju direktive na nacionalni ravni.

Ozadje

Kakovost kopalnih voda v Evropi se je v zadnjih desetletjih močno izboljšala zaradi sistematičnega spremljanja in upravljanja, ki so ju uvedli direktiva EU o kopalnih vodah in drugi okoljski zakonodajni akti EU, vključno z direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode.

Zakonodaja EU o kopalnih vodah glede na raven zaznanih fekalnih bakterij določa razvrstitev kopalnih voda kot „odličnih“, „dobrih“, „zadostnih“ ali „slabih“. Za „slabe“ kopalne vode bi morale države članice EU sprejeti določene ukrepe, kot so prepoved ali odsvetovanje kopanja in zagotavljanje informacij javnosti, ter izvajati ustrezne popravne ukrepe.

Ti ukrepi so pripomogli k občutnemu zmanjšanju deleža neobdelanih ali delno obdelanih komunalnih in industrijskih odpadnih voda, ki konča v kopalnih vodah. Zdaj je zato mogoče plavati tudi v številnih mestnih območjih s površinskimi vodami, ki so bila prej močno onesnažena.

Evropska komisija trenutno revidira direktivo o kopalnih vodah. Namen te revizije je oceniti, ali sedanja pravila še vedno ustrezajo svojemu namenu varovanja javnega zdravja in izboljšanja kakovosti vode ali pa je treba obstoječi okvir izboljšati, zlasti z obravnavanjem novih parametrov.

Vse države članice EU ter Albanija in Švica spremljajo kakovost vode na svojih kopališčih v skladu z določbami direktive EU o kopalnih vodah.

Izvajanje direktive EU o kopalnih vodah podpira širok nabor zakonodajnih aktov EU o vodah, vključno z okvirno direktivo o vodahdirektivo o okoljskih standardih kakovostidirektivo o podzemni vodiokvirno direktivo o morski strategiji in direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode.

Dodatne informacije

Ocena kakovosti kopalnih voda za leto 2021, vključno z informativnimi listi za posamezne države in interaktivnim zemljevidom

Predpisi EU v zvezi s kakovostjo kopalnih voda

Revizija direktive EU o kopalnih vodah.

 

Tiskovni urad Evropske agencije za okolje (EEA):

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Tel.: +45 21741872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Tel.: +45 23361381

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage