következő
előző
tételek

Hírek

Szennyezőanyag-mentesség: Az európai fürdővizek legtöbbje megfelel a legmagasabb szintű minőségi előírásoknak

Nyelv megváltoztatása
Hírek Publikálva / Megjelentetve 2022. 06. 03. Utolsó módosítás 2023. 10. 24.
6 min read
A fürdővizek minőségéről készült, ma közzétett legújabb éves jelentés szerint 2021-ben az európai fürdőhelyek közel 85%-a megfelelt az Európai Unió legszigorúbb, a „kiváló” vízminőségi osztályra vonatkozó előírásainak. Az értékelés jól illusztrálja, hogy a fürdeni vágyók idén nyáron hol találhatják meg a legjobb minőségű fürdővizeket Európában. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által, az Európai Bizottsággal együttműködésben összeállított értékelés egy Európa-szerte 21 859 fürdőhelyet felölelő vizsgálaton alapul. Ez a vizsgálat 2021 folyamán az uniós tagállamokra, valamint Albániára és Svájcra terjedt ki.

A fürdővizek minőségéről készült, ma közzétett legújabb éves jelentés szerint 2021-ben az európai fürdőhelyek közel 85%-a megfelelt az Európai Unió legszigorúbb, a „kiváló” vízminőségi osztályra vonatkozó előírásainak. Az értékelés jól illusztrálja, hogy a fürdeni vágyók idén nyáron hol találhatják meg a legjobb minőségű fürdővizeket Európában. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által, az Európai Bizottsággal együttműködésben összeállított értékelés egy Európa-szerte 21 859 fürdőhelyet felölelő vizsgálaton alapul. Ez a vizsgálat 2021 folyamán az uniós tagállamokra, valamint Albániára és Svájcra terjedt ki.

Virginijus Sinkevičius, a környezetért, az óceánokért és a halászatért felelős biztos így nyilatkozott: „A jelentés örvendetes hírrel szolgál mindazoknak, akik jól megérdemelt nyaralásukat Európa valamely csodaszép fürdőhelyén tervezik eltölteni. Legyen az úti cél egy görög strand, egy tópart Magyarországon vagy egy folyó menti fürdőhely Franciaországban, biztosak lehetünk abban, hogy a fürdővizek túlnyomó többsége kiváló minőségű. Ez előnyös a környezetünkre és az egészségünkre nézve, és mindenképpen jó hír a világjárvány utáni helyreállás útján álló európai idegenforgalmi ágazat számára. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fenntartsuk, és a szennyezőanyag-mentességi célkitűzésünk teljesítése felé haladva még színvonalasabbá tegyük e normákat.”

Hans Bruyninckx, az EEA ügyvezető igazgatója a következőket mondta: „Az idei év eredményei azt bizonyítják, hogy az immár több mint 40 éve az európai fürdővíz-minőség javításának szolgálatában álló uniós intézkedések kedvezően hatottak mind egészségünkre, mind a környezetünkre. A szennyezőanyag-mentességi uniós cselekvési terv és a fürdővíz-minőségi uniós irányelv felülvizsgálata tovább erősíti a szennyezés megelőzése és csökkentése iránti elkötelezettségünket az elkövetkező évtizedekben.”

A jelentés főbb megállapításai

A jelentésből kiderül, hogy az összes fürdőhely kétharmadát kitevő part menti területek vízminősége általában jobb, mint az édesvízi fürdőhelyeké. 2021-ben az uniós part menti fürdőhelyek 88%-a ért el kiváló minősítést, szemben a szárazföldi fürdővizek 78,2%-ával. A fürdővíz-minőségi irányelv 2006-os elfogadása óta a „kiváló” vízminőségű területek aránya nőtt, és az elmúlt években a part menti fürdőhelyek esetében 88%, a szárazföldi fürdőhelyek esetében pedig 78% körüli értéken stabilizálódott.

A jelentés megállapításai szerint a 2021-ben vizsgált területek 95,2%-a megfelelt a vízminőségre vonatkozó minimumkövetelményeknek. Ausztriában, Máltán, Horvátországban, Görögországban, Cipruson, Dániában és Németországban a fürdővizek legalább 90%-a „kiváló” minőségű volt.

A vízminőség szempontjából kifogásolt fürdőhelyek aránya 2013 óta csökkent. 2021-ben a kifogásolt fürdővizek az EU összes fürdőhelyének 1,5%-át tették ki, szemben a 2013. évi 2%-kal. A rossz minőség gyakran rövid távú szennyezés eredménye. A jelentés hangsúlyozza, hogy a szennyezési források jobb értékelése és az integrált vízgazdálkodási intézkedések végrehajtása segíthet javítani a vízminőséget.

A fürdővizek minőségéről készült idei jelentés mellett az EEA egy frissített interaktív térképet is elérhetővé tett, melyen fel vannak tüntetve az egyes fürdőhelyek minősítései. Elérhetők a frissített országjelentések is, valamint további információk az irányelv egyes országokban történő végrehajtásával kapcsolatban.

Háttér-információk

Az európai fürdővizek minősége az elmúlt évtizedekben jelentősen javult a fürdővíz-minőségi irányelv és más uniós környezetvédelmi jogszabályok, köztük a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv által bevezetett szisztematikus nyomon követésnek és vízgazdálkodásnak köszönhetően.

Az uniós fürdővíz-minőségi jogi szabályozás szerint a vízben kimutatott fekális eredetű baktériumok számától függően a fürdővíz minősége a „kiváló”, a „jó,”, a „tűrhető” vagy a „kifogásolt” osztályba sorolható. A „kifogásolt” minősítésű vizek esetében a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk, ami lehet a fürdőzés megtiltása, a fürdőzés ellenjavallatára irányuló figyelmeztetés, a lakosság tájékoztatása, vagy megfelelő kiigazító intézkedések meghozatala.

E szabályok révén drasztikusan csökkent a fürdővízbe kerülő kezeletlen vagy csak részben kezelt települési és ipari szennyvíz mennyisége. Ennek eredményeként számos olyan, városi szabadvízi fürdőhelyen is meg lehet mártózni, melyek vize korábban erősen szennyezett volt.

Az Európai Bizottság jelenleg végzi a fürdővíz-minőségi irányelv felülvizsgálatát. Ennek célja annak értékelése, hogy a jelenlegi szabályok továbbra is alkalmasak-e a közegészség védelmére és a vízminőség javítására, vagy szükség van a meglévő keret fejlesztésére, különösen új paraméterek bevezetése révén.

Valamennyi uniós tagállam, valamint Albánia és Svájc is ellenőrzi fürdővizeinek minőségét, az uniós fürdővíz-minőségi irányelv rendelkezéseivel összhangban.

A fürdővíz-minőségi irányelv végrehajtását a vízügyi jogszabályok átfogó uniós kerete támogatja, többek között a víz-keretirányelva környezetminőségi előírásokról szóló irányelva felszín alatti vizekről szóló irányelva tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv és a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv.

További információk

A fürdővizek minőségének 2021. évi értékelése, valamint az országismertetők és az interaktív térkép

A fürdővizek minőségéről szóló uniós szabályok

A fürdővíz-minőségi irányelv felülvizsgálata

 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) sajtóirodája:

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Telefon: +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Telefon: +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések