următorul
anteriorul
articole

Știri

Reducerea la zero a poluării: un număr mare de ape pentru scăldat din Europa îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate

Schimba limba
Știri Publicată 2022-06-03 Data ultimei modificări 2023-10-24
5 min read
Raportul anual privind apa pentru scăldat publicat astăzi arată că, în 2021, aproape 85 % din zonele europene pentru scăldat îndeplineau cele mai stricte standarde ale Uniunii Europene în materie de calitate a apei, fiind încadrate în categoria „calitate excelentă”. Evaluarea oferă o imagine de ansamblu asupra zonelor pentru scăldat cu cea mai bună calitate a apei din întreaga Europă, de care înotătorii pot profita în această vară. Evaluarea, elaborată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) în cooperare cu Comisia Europeană, se bazează pe monitorizarea a 21 859 de zone pentru scăldat din întreaga Europă. Monitorizarea a fost efectuată în 2021 în statele membre ale UE, în Albania și în Elveția.

Raportul anual privind apa pentru scăldat publicat astăzi arată că, în 2021, aproape 85 % din zonele europene pentru scăldat îndeplineau cele mai stricte standarde ale Uniunii Europene în materie de calitate a apei, fiind încadrate în categoria „calitate excelentă”. Evaluarea oferă o imagine de ansamblu asupra zonelor pentru scăldat cu cea mai bună calitate a apei din întreaga Europă, de care înotătorii pot profita în această vară. Evaluarea, elaborată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) în cooperare cu Comisia Europeană, se bazează pe monitorizarea a 21 859 de zone pentru scăldat din întreaga Europă. Monitorizarea a fost efectuată în 2021 în statele membre ale UE, în Albania și în Elveția.

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, a declarat: „Acest raport aduce vești foarte bune celor care fac rezervări pentru vacanța de vară pe deplin meritată în zonele de scăldat pitorești din Europa. Indiferent dacă destinația aleasă este o plajă din Grecia, un lac din Ungaria sau un râu din Franța, putem fi siguri că marea majoritate a apelor pentru scăldat au o calitate excelentă. Acest lucru este benefic pentru mediu, pentru sănătatea noastră și pentru industria turismului din Europa, care se redresează în urma pandemiei. Ne angajăm să menținem aceste standarde și să aducem noi îmbunătățiri pe calea către atingerea obiectivului nostru de reducere la zero a poluării.”

Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM, a declarat: „Rezultatele din acest an demonstrează că acțiunile puse în aplicare timp de peste 40 de ani de UE în scopul de a îmbunătăți calitatea apei pentru scăldat în întreaga Europă au adus beneficii atât sănătății noastre, cât și mediului. Planul de acțiune al UE privind reducerea la zero a poluării și examinarea Directivei UE privind apa pentru scăldat vor consolida și mai mult angajamentul nostru de a preveni și de a reduce poluarea în următoarele decenii.”

Principalele constatări ale raportului

Raportul arată că, în general, calitatea apelor costiere, care reprezintă până la două treimi din totalul zonelor pentru scăldat, este mai bună decât calitatea apelor interioare. În 2021, 88 % din apele costiere pentru scăldat din UE au fost clasificate ca având o calitate excelentă, în comparație cu 78,2 % din apele interioare pentru scăldat. Din 2006, anul în care a fost adoptă Directiva privind apa pentru scăldat, ponderea zonelor încadrate în categoria „calitate excelentă” a crescut și s-a stabilizat în ultimii ani la aproximativ 88 % pentru apele costiere și la 78 % pentru apele interioare.

Raportul constată că, în 2021, s-au respectat standardele minime de calitate a apei în 95,2 % din zone. În Austria, Malta, Croația, Grecia, Cipru, Danemarca și Germania, cel puțin 90 % din apele pentru scăldat se încadrează în categoria „calitate excelentă”.

Ponderea zonelor de calitate nesatisfăcătoare a scăzut începând din 2013. În 2021, apele pentru scăldat de calitate nesatisfăcătoare reprezentau 1,5 % din totalul zonelor din UE, în comparație cu 2 % în 2013. Calitatea nesatisfăcătoare este adesea rezultatul poluării pe termen scurt. Raportul subliniază faptul că o mai bună evaluare a surselor de poluare și punerea în aplicare a unor măsuri de gestionare integrată a resurselor de apă pot contribui la îmbunătățirea calității apei.

În paralel cu raportul din acest an privind apa pentru scăldat, AEM a publicat și o hartă interactivă actualizată care indică nivelul de calitate a apei înregistrat în fiecare zonă pentru scăldat. De asemenea, sunt disponibile rapoarte de țară actualizate, precum și informații suplimentare privind punerea în aplicare a directivei la nivel național.

Context

Calitatea apei pentru scăldat din Europa s-a îmbunătățit în mod considerabil în ultimele decenii datorită monitorizării și gestionării sistematice introduse în temeiul Directivei UE privind apa pentru scăldat și al altor acte legislative ale UE din domeniul mediului, printre care se numără Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale.

Legislația UE privind apa pentru scăldat definește condițiile în care calitatea acesteia poate fi clasificată ca fiind „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, în funcție de nivelurile de bacterii fecale detectate. În cazul în care când calitatea apei este clasificată ca fiind „nesatisfăcătoare”, statele membre ale UE trebuie să ia anumite măsuri, cum ar fi interzicerea scăldatului sau formularea recomandării de a nu intra în apă, informarea publicului și implementarea unor acțiuni corective adecvate.

Datorită acestor norme s-a redus drastic volumul apelor uzate municipale și industriale netratate sau parțial tratate care ajung în apa pentru scăldat. Prin urmare, se poate înota în multe zone cu apă de suprafață situate în orașe, care în trecut erau foarte poluate.

În prezent, Comisia Europeană examinează Directiva privind apa pentru scăldat. Obiectivul examinării este de a stabili dacă normele actuale mai corespund scopului de a proteja sănătatea publică și de a spori calitatea apei sau dacă este necesar să se aducă îmbunătățiri cadrului existent, în special prin luarea în considerare a unor noi parametri.

Toate statele membre ale UE, precum și Albania și Elveția își monitorizează zonele de scăldat în conformitate cu dispozițiile Directivei UE privind apa pentru scăldat.

Punerea în aplicare a Directivei privind apa pentru scăldat este sprijinită de un amplu cadru legislativ al UE în domeniul apei, inclusiv Directiva-cadru privind apaDirectiva privind standardele de calitate a mediuluiDirectiva privind apele subteraneDirectiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” și Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale.

Pentru informații suplimentare

Evaluarea din 2021 a calității apei pentru scăldat, inclusiv fișele informative privind fiecare țară și harta interactivă

Normele UE privind calitatea apei pentru scăldat

Examinarea Directivei privind apa pentru scăldat.

 

Biroul de presă al Agenției Europene de Mediu (AEM):

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Telefon: +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Telefon: +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului