ES dalībvalstīm jāpieliek lielākas pūles atjaunojamo energoresursu kopīgo mērķu sasniegšanai

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 26.02.2019 Pēdējās izmaiņas 08.03.2019
2 min read
Atjaunojamo enerģijas avotu daļa Eiropas Savienības (ES) enerģijas izmantojumā kopš 2005. gada ir dubultojusies, taču šī izaugsme pēdējos gados ir mazinājusies, jo īpaši tādēļ, ka enerģijas patēriņš pieaug un transporta nozarē izpaliek progress. Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunajā ziņojumā redzams, ka ES dalībvalstīm nepieciešams pastiprināt centienus, lai sasniegtu 2020. gada mērķi par atjaunojamo enerģiju.

EVA ziņojumā “Atjaunojamie energoresursi Eiropā 2018. gadā” apskatīts progress atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā ES, pamatojoties uz 2016. gada oficiālajiem datiem un EVA sākotnējām aplēsēm par 2017. gadu.

Ziņojumā redzams, ka atjaunojamo energoresursu daļa galīgajā enerģijas izmantojumā ES ir pieaugusi no 16,7 % 2015. gadā līdz 17,0 % 2016. gadā un līdz aplēstiem 17,4 % 2017. gadā. Lai gan ES joprojām cenšas sasniegt 2020. gadam noteikto 20 % atjaunojamās enerģijas daļu no enerģijas bruto galapatēriņa, nesenais enerģijas galapatēriņa pieaugums dažās dalībvalstīs palēnina atjaunojamās enerģijas daļas pieauguma tempu visā ES.

Lai sasniegtu 2030. gada mērķi, ES dalībvalstīm kopīgi jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu daļa līdz vismaz 32 % no enerģijas bruto galapatēriņa. EVA ziņojumā redzams, ka pašlaik atjaunojamās enerģijas izmantošana atsevišķās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga no 30 % enerģijas bruto galapatēriņa Austrijā, Dānijā, Somijā, Latvijā un Zviedrijā līdz mazāk par 9 % Beļģijā, Luksemburgā, Maltā un Nīderlandē.

Citi būtiski fakti

No visām jaunuzstādītajām elektroenerģijas ražotnēm ES 2017. gadā 85 % nāca no atjaunojamiem avotiem, vēja elektrostacijas un saules fotoelementu saražotāenerģijai nodrošinăja trīs ceturtdaļas no jaunās atjaunojamās elektroenerģijas jaudas. Vienu trešdaļu no visas ES patērētās elektroenerģijas 2016. gadā un 2017. gadā ražoja no atjaunojamiem avotiem.

Siltumenerģija un dzesēšana joprojām ir noteicošā atjaunojamās enerģijas tirgus nozare ES ar 19 % atjaunojamo energoresursu daļu 2016. gadā un 2017. gadā. Transporta nozare atpaliek, izmantojot to pašu gadu laikā tikai 7 % daļu atjaunojamiem energoresursiem. Lielākā daļa atjaunojamo energoresursu, ko izmanto transporta jomā, ir biodegvielas. Tikai biodegvielas, kas sertificētas atbilstoši Atjaunojamo energoresursu direktīvā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, ņemtas vērā mērķu sasniegšanai.

Saskaņā ar ziņojumu ES joprojām ieņem vadošo pozīciju atjaunojamās elektroenerģijas apjomā uz cilvēku, taču Ķīna pašlaik iegulda vairāk šajā jomā. To darbavietu daļa, kas ir saistīta ar atjaunojamajiem energoresursiem darba tirgū arī piedzīvo ātrāku progresu Brazīlijā un Ķīnā nekā ES.

Arvien vairāk pieaug atjaunojamo energoresursu izmantošana, kas ļauj ES samazināt pieprasījumu pēc fosilajiem kurināmajiem un ar tiem saistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Saskaņā ar EVA veikto analīzi, ES kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas 2016. gadā būtu bijušas par 9 % un 2017. gadā par 10 % augstākas, ja augošā atjaunojamo energoresursu izmantošana kopš 2005. gada nebūtu aizstājusi 11 % no ES fosilo kurināmo bruto iekšzemes patēriņa šajā periodā.

Ziņojumi “Atjaunojamie energoresursi Eiropā” papildina EVA ikgadējo progresa novērtējumu ES klimata un enerģijas mērķu sasniegšanai publikācijā Tendences un prognozes Eiropā 2018. gadā

Saistītais saturs

Pamatots ar datiem

Jaunumi un raksti

Attiecīgie indikatori

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Saistītās publikācijas

Skatiet arī

Temporal coverage

Dokumentu darbības