nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

ES dalībvalstīm jāpieliek lielākas pūles atjaunojamo energoresursu kopīgo mērķu sasniegšanai

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 26.02.2019 Pēdējās izmaiņas 08.03.2019
2 min read
Atjaunojamo enerģijas avotu daļa Eiropas Savienības (ES) enerģijas izmantojumā kopš 2005. gada ir dubultojusies, taču šī izaugsme pēdējos gados ir mazinājusies, jo īpaši tādēļ, ka enerģijas patēriņš pieaug un transporta nozarē izpaliek progress. Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunajā ziņojumā redzams, ka ES dalībvalstīm nepieciešams pastiprināt centienus, lai sasniegtu 2020. gada mērķi par atjaunojamo enerģiju.

EVA ziņojumā “Atjaunojamie energoresursi Eiropā 2018. gadā” apskatīts progress atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā ES, pamatojoties uz 2016. gada oficiālajiem datiem un EVA sākotnējām aplēsēm par 2017. gadu.

Ziņojumā redzams, ka atjaunojamo energoresursu daļa galīgajā enerģijas izmantojumā ES ir pieaugusi no 16,7 % 2015. gadā līdz 17,0 % 2016. gadā un līdz aplēstiem 17,4 % 2017. gadā. Lai gan ES joprojām cenšas sasniegt 2020. gadam noteikto 20 % atjaunojamās enerģijas daļu no enerģijas bruto galapatēriņa, nesenais enerģijas galapatēriņa pieaugums dažās dalībvalstīs palēnina atjaunojamās enerģijas daļas pieauguma tempu visā ES.

Lai sasniegtu 2030. gada mērķi, ES dalībvalstīm kopīgi jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu daļa līdz vismaz 32 % no enerģijas bruto galapatēriņa. EVA ziņojumā redzams, ka pašlaik atjaunojamās enerģijas izmantošana atsevišķās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga no 30 % enerģijas bruto galapatēriņa Austrijā, Dānijā, Somijā, Latvijā un Zviedrijā līdz mazāk par 9 % Beļģijā, Luksemburgā, Maltā un Nīderlandē.

Citi būtiski fakti

No visām jaunuzstādītajām elektroenerģijas ražotnēm ES 2017. gadā 85 % nāca no atjaunojamiem avotiem, vēja elektrostacijas un saules fotoelementu saražotāenerģijai nodrošinăja trīs ceturtdaļas no jaunās atjaunojamās elektroenerģijas jaudas. Vienu trešdaļu no visas ES patērētās elektroenerģijas 2016. gadā un 2017. gadā ražoja no atjaunojamiem avotiem.

Siltumenerģija un dzesēšana joprojām ir noteicošā atjaunojamās enerģijas tirgus nozare ES ar 19 % atjaunojamo energoresursu daļu 2016. gadā un 2017. gadā. Transporta nozare atpaliek, izmantojot to pašu gadu laikā tikai 7 % daļu atjaunojamiem energoresursiem. Lielākā daļa atjaunojamo energoresursu, ko izmanto transporta jomā, ir biodegvielas. Tikai biodegvielas, kas sertificētas atbilstoši Atjaunojamo energoresursu direktīvā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, ņemtas vērā mērķu sasniegšanai.

Saskaņā ar ziņojumu ES joprojām ieņem vadošo pozīciju atjaunojamās elektroenerģijas apjomā uz cilvēku, taču Ķīna pašlaik iegulda vairāk šajā jomā. To darbavietu daļa, kas ir saistīta ar atjaunojamajiem energoresursiem darba tirgū arī piedzīvo ātrāku progresu Brazīlijā un Ķīnā nekā ES.

Arvien vairāk pieaug atjaunojamo energoresursu izmantošana, kas ļauj ES samazināt pieprasījumu pēc fosilajiem kurināmajiem un ar tiem saistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Saskaņā ar EVA veikto analīzi, ES kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas 2016. gadā būtu bijušas par 9 % un 2017. gadā par 10 % augstākas, ja augošā atjaunojamo energoresursu izmantošana kopš 2005. gada nebūtu aizstājusi 11 % no ES fosilo kurināmo bruto iekšzemes patēriņa šajā periodā.

Ziņojumi “Atjaunojamie energoresursi Eiropā” papildina EVA ikgadējo progresa novērtējumu ES klimata un enerģijas mērķu sasniegšanai publikācijā Tendences un prognozes Eiropā 2018. gadā

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības