seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

EU:n jäsenvaltioiden on oltava kunnianhimoisempia saavuttaakseen uusiutuvaa energiaa koskevan yhteisen tavoitteen

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 25.02.2019 Viimeksi muokattu 08.03.2019
2 min read
Uusiutuvien energianlähteiden osuus Euroopan unionin (EU) energiankäytöstä on kaksinkertaistunut vuodesta 2005, mutta kasvu on hidastunut viime vuosina, mikä johtuu erityisesti energiankulutuksen kasvusta ja puutteellisesta edistymisestä kuljetusalalla. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) uusi raportti osoittaa, että EU:n jäsenvaltioiden pitää tehostaa toimiaan saavuttaakseen vuoden 2020 uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen.

EEA:n raportissa ”Renewable energy in Europe – 2018” (uusiutuva energia Euroopassa) kuvataan uusiutuvien energianlähteiden käyttöönoton edistymistä EU:ssa. Se perustuu vuoden 2016 virallisiin tietoihin ja EEA:n arvioihin vuodelle 2017.

Raportin mukaan uusiutuvan energian osuus loppuenergiankäytöstä EU:ssa kasvoi vuoden 2015 osuudesta, 16,7 prosentista, 17 prosenttiin vuonna 2016, ja vuonna 2017 arviolta 17,4 prosenttiin. Vaikka EU on yhä saavuttamassa vuoden 2020 tavoitteen, joka on uusiutuvan energian osuuden nostaminen 20 prosenttiin kokonaisenergiankulutuksesta, joidenkin jäsenvaltioiden kokonaisenergiankulutus on hiljattain kasvanut, mikä hidastaa uusiutuvan energian osuuden kasvua EU:ssa.

Vuoden 2030 tavoitteen saavuttamiseksi EU:n jäsenvaltioiden on yhdessä lisättävä uusiutuvien energianlähteiden osuutta vähintään 32 prosenttiin energian kokonaisloppukulutuksesta. Tällä hetkellä uusiutuvan energian käyttö vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä: Latviassa, Itävallassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sen osuus kokonaisloppukulutuksesta on jopa yli 30 prosenttia, mutta esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Luxembourgissa ja Maltassa osuus jää alle 9 prosenttiin.

Muita keskeisiä havaintoja

Vuonna 2017 EU:n uudesta sähköntuotantokapasiteetista 85 prosenttia oli peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Tuulivoiman ja aurinkosähkön osuus oli kolme neljäsosaa uusiutuvien energianlähteiden sähköntuotantokapasiteetista. Kolmannes kaikesta EU:ssa kulutetusta sähköstä vuosina 2016 ja 2017 oli peräisin uusiutuvista energianlähteistä.

Eniten uusiutuvaa energiaa EU:ssa käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen: vuosina 2016 ja 2017 osuus oli noin 19 prosenttia. Kuljetusalalla uusiutuvien energianlähteiden osuus samoina vuosina oli vain 7 prosenttia. Biopolttoaineet muodostavat suurimman osan kuljetusalalla käytettävästä uusiutuvasta energiasta. Tässä yhteydessä otetaan huomioon vain uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin kestävyyskriteerit täyttävät, sertifioidut biopolttoaineet.

Raportin mukaan EU:lla on edelleen maailman suurin uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotantokapasiteetti henkeä kohti, mutta Kiina investoi nyt enemmän uuteen kapasiteettiin. Myös työpaikkojen osuus uusiutuvan energian alalla kasvaa nopeammin Brasiliassa ja Kiinassa kuin EU:ssa.

Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntyminen on auttanut EU:ta vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niihin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. EEA:n analyysin mukaan EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olisivat olleet 9 prosenttia korkeammat vuonna 2016 ja 10 prosenttia korkeammat vuonna 2017, jos vuodesta 2005 alkaen lisääntynyt uusiutuvien energialähteiden käyttö ei olisi korvannut 11:tä prosenttia EU:n fossiilisten polttoaineiden kokonaiskulutuksesta tänä aikana.

”Renewable energy in Europe” -raportti täydentää Euroopan ympäristökeskuksen vuotuista arviointia EU:n edistymisestä ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa julkaisussa Trends and projections in Europe 2018.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: renewable energy, climate and energy targets
tallenna toimenpiteet