EU:n jäsenvaltioiden on oltava kunnianhimoisempia saavuttaakseen uusiutuvaa energiaa koskevan yhteisen tavoitteen

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 25.02.2019 Viimeksi muokattu 08.03.2019
2 min read
Uusiutuvien energianlähteiden osuus Euroopan unionin (EU) energiankäytöstä on kaksinkertaistunut vuodesta 2005, mutta kasvu on hidastunut viime vuosina, mikä johtuu erityisesti energiankulutuksen kasvusta ja puutteellisesta edistymisestä kuljetusalalla. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) uusi raportti osoittaa, että EU:n jäsenvaltioiden pitää tehostaa toimiaan saavuttaakseen vuoden 2020 uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen.

EEA:n raportissa ”Renewable energy in Europe – 2018” (uusiutuva energia Euroopassa) kuvataan uusiutuvien energianlähteiden käyttöönoton edistymistä EU:ssa. Se perustuu vuoden 2016 virallisiin tietoihin ja EEA:n arvioihin vuodelle 2017.

Raportin mukaan uusiutuvan energian osuus loppuenergiankäytöstä EU:ssa kasvoi vuoden 2015 osuudesta, 16,7 prosentista, 17 prosenttiin vuonna 2016, ja vuonna 2017 arviolta 17,4 prosenttiin. Vaikka EU on yhä saavuttamassa vuoden 2020 tavoitteen, joka on uusiutuvan energian osuuden nostaminen 20 prosenttiin kokonaisenergiankulutuksesta, joidenkin jäsenvaltioiden kokonaisenergiankulutus on hiljattain kasvanut, mikä hidastaa uusiutuvan energian osuuden kasvua EU:ssa.

Vuoden 2030 tavoitteen saavuttamiseksi EU:n jäsenvaltioiden on yhdessä lisättävä uusiutuvien energianlähteiden osuutta vähintään 32 prosenttiin energian kokonaisloppukulutuksesta. Tällä hetkellä uusiutuvan energian käyttö vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä: Latviassa, Itävallassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sen osuus kokonaisloppukulutuksesta on jopa yli 30 prosenttia, mutta esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Luxembourgissa ja Maltassa osuus jää alle 9 prosenttiin.

Muita keskeisiä havaintoja

Vuonna 2017 EU:n uudesta sähköntuotantokapasiteetista 85 prosenttia oli peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Tuulivoiman ja aurinkosähkön osuus oli kolme neljäsosaa uusiutuvien energianlähteiden sähköntuotantokapasiteetista. Kolmannes kaikesta EU:ssa kulutetusta sähköstä vuosina 2016 ja 2017 oli peräisin uusiutuvista energianlähteistä.

Eniten uusiutuvaa energiaa EU:ssa käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen: vuosina 2016 ja 2017 osuus oli noin 19 prosenttia. Kuljetusalalla uusiutuvien energianlähteiden osuus samoina vuosina oli vain 7 prosenttia. Biopolttoaineet muodostavat suurimman osan kuljetusalalla käytettävästä uusiutuvasta energiasta. Tässä yhteydessä otetaan huomioon vain uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin kestävyyskriteerit täyttävät, sertifioidut biopolttoaineet.

Raportin mukaan EU:lla on edelleen maailman suurin uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotantokapasiteetti henkeä kohti, mutta Kiina investoi nyt enemmän uuteen kapasiteettiin. Myös työpaikkojen osuus uusiutuvan energian alalla kasvaa nopeammin Brasiliassa ja Kiinassa kuin EU:ssa.

Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntyminen on auttanut EU:ta vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niihin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. EEA:n analyysin mukaan EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olisivat olleet 9 prosenttia korkeammat vuonna 2016 ja 10 prosenttia korkeammat vuonna 2017, jos vuodesta 2005 alkaen lisääntynyt uusiutuvien energialähteiden käyttö ei olisi korvannut 11:tä prosenttia EU:n fossiilisten polttoaineiden kokonaiskulutuksesta tänä aikana.

”Renewable energy in Europe” -raportti täydentää Euroopan ympäristökeskuksen vuotuista arviointia EU:n edistymisestä ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa julkaisussa Trends and projections in Europe 2018.

Asiaan liittyvää sisältöä

Perustuu tietoihin

Uutisia ja artikkeleita

Asiaan liittyviä indikaattoreita

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Katso myös

Temporal coverage

tallenna toimenpiteet
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,