Države članice EU-a trebale bi ambicioznije pristupiti ostvarivanju zajedničkog cilja u pogledu obnovljive energije

Promijenite jezik
News Objavljeno 2019-02-14 Zadnja izmjena 2019-03-08
2 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Udio energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije Europske unije udvostručio se od 2005., ali taj se porast posljednjih godina usporio - posebno zato što se povećala potrošnja energije te zbog nedostatka napretka u prometnom sektoru. Novo izvješće Europske agencije za okoliš (EEA) pokazuje da, u pogledu korištenja obnovljive energije, države članice Europske unije trebaju uložiti više truda u postizanje cilja za 2020.

U izvješću EEA-e „Obnovljiva energija u Europi, 2018.” navodi se napredak u pogledu upotrebe obnovljivih izvora energije u EU-u koji se temelji na službenim podatcima iz 2016. i preliminarnim procjenama EEA-e za 2017.

Izvješće pokazuje da se udio obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije u EU-u povećao sa 16,7 % 2015. na 17,0 % 2016. i na procijenjenih 17,4 % 2017. Iako je EU i dalje na pravom putu u pogledu ostvarivanja cilja za 2020., odnosno povećanja udjela obnovljive energije u konačnoj bruto potrošnji energije na 20 %, nedavni porast u konačnoj potrošnji energije u nekim državama članicama usporava povećanje udjela obnovljive energije u cijelom EU-u.

Kako bi postigle cilj za 2030., države članice moraju kolektivno povećati udio obnovljive energije u konačnoj bruto potrošnji energije na najmanje 32 %. Prema izvješću EEA-e, trenutačno se upotreba obnovljive energije znatno razlikuje među pojedinačnim državama članicama, od udjela obnovljive energije od 30 % u konačnoj bruto potrošnji energije u Austriji, Danskoj, Finskoj, Latviji i Švedskoj do manje od 9 % u Belgiji, Luksemburgu, Malti i Nizozemskoj.

Ostali ključni rezultati

U EU-u su 85 % novoinstaliranih kapaciteta za proizvodnju energije 2017. činili kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, pri čemu su vjetroelektrane i solarne fotonaponske ćelije činile tri četvrtine novih kapaciteta za proizvodnju obnovljive energije. Jedna trećina ukupne električne energije potrošene u EU-u 2016. i 2017. bila je proizvedena iz obnovljivih izvora.

Toplinska i rashladna energija i dalje su dominantni tržišni sektor kad je riječ o obnovljivoj energiji u EU-u, pri čemu je 19 % energije 2016. i 2017. proizvedeno iz obnovljivih izvora. Prometni sektor znatno zaostaje sa samo 7 % udjela potrošnje obnovljive energije u istim godinama. Većina obnovljive energije koja se upotrebljava za promet proizvodi se iz biogoriva, pri čemu treba uzeti u obzir dasamo biogoriva koja imaju certifikat o sukladnosti s kriterijima održivosti iz Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora mogu biti uključena u postizanje tih ciljeva.

U izvješću se navodi da je EU i dalje svjetski predvodnik u pogledu kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora po stanovniku, iako je Kina počela sve više ulagati u nove kapacitete. Udio poslova povezanih s obnovljivom energijom na tržištu rada brže raste u Brazilu i Kini nego u EU-u.

Sve veća upotreba obnovljivih izvora energije omogućila je EU-u da smanji potražnju za fosilnim gorivima i s njima povezane emisije stakleničkih plinova. U skladu s analizom EEA-e, ukupne emisije stakleničkih plinova EU-a bile bi otprilike 9 % više 2016. i 10 % više 2017. da se od 2005. upotreba obnovljivih izvora energije nije povećala i zamijenila 11 % bruto  potrošnje fosilnih goriva u EU-u u tom razdoblju.

Izvješća „Obnovljiva energija u Europi” dopunjuju EEA-inu godišnju procjenu napretka prema dostizanju klimatskih i energetskih ciljeva EU-a navedenih u publikaciji Trendovi i prognoze u Europi 2018.

Povezani sadržaj

Temeljeno na podacima

Novosti i članci

Povezani pokazatelji

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Povezane objave

Vidi također

Temporal coverage

Radnje vezane za dokument
Pretplate
Prijava kako biste primali naša izvješća (tiskana i/ili elektronička) i kvartalni bilten.
Pratite nas
Archive