Statele membre ale UE trebuie să dea dovadă de mai multă ambiție pentru a-și atinge obiectivul comun în materie de energie din surse regenerabile

Schimba limba
Știri Publicată 2019-01-10 Data ultimei modificări 2019-03-08
3 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Ponderea surselor regenerabile în totalul energiei consumate în Uniunea Europeană (UE) s-a dublat față de anul 2005, însă această creștere a încetinit în ultimii ani, în special ca urmare a consumului sporit de energie și a lipsei de progrese în sectorul transporturilor. Noul raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) arată că statele membre trebuie să-și intensifice eforturile pentru a îndeplini obiectivul legat de energia din surse regenerabile stabilit pentru anul 2020.

Raportul AEM intitulat „Energia din surse regenerabile în Europa — 2018” prezintă pe scurt progresele înregistrate înspre extinderea utilizării surselor regenerabile de energie în UE, pe baza datelor oficiale pentru 2016 și a estimărilor preliminare ale agenției pentru 2017.

Raportul arată că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul total de energie al Uniunii Europene a crescut de la 16,7 % în 2015 la 17,0 % în 2016 și se estimează că a ajuns la 17,4 % în 2017. Cu toate că UE se încadrează în graficul stabilit pentru atingerea obiectivului de creștere a ponderii surselor regenerabile până la 20 % din consumul final brut de energie, sporirea recentă a consumului final de energie în unele state membre încetinește ritmul de creștere a acestei ponderi raportate la ansamblul Uniunii Europene.

Pentru ca obiectivul stabilit pentru 2030 să fie atins, statele membre ale UE trebuie să depună eforturi colective pentru a mări ponderea energiei din surse regenerabile până la cel puțin 32 % din consumul final brut de energie. În prezent, utilizarea surselor regenerabile variază puternic între statele membre luate individual, de la peste 30 % din consumul final brut de energie în Austria, Danemarca, Finlanda, Letonia și Suedia, până la mai puțin de 9 % în Belgia, Luxemburg, Malta și Țările de Jos, se arată în raportul AEM.

Alte constatări principale

În 2017, 85 % din capacitatea de producție a energiei electrice nou instalată în UE folosea surse regenerabile, iar energia eoliană și cea fotovoltaică reprezentau trei sferturi din noua capacitate de producție din surse regenerabile. În 2016 și 2017, o treime din energia electrică consumată în UE a provenit din surse regenerabile.

În UE, sectorul de piață dominant din perspectiva energiei din surse regenerabile este în continuare cel al încălzirii și al răcirii, cu o pondere de aproximativ 19 % din consumul de energie provenită din acest tip de surse la nivelul anilor 2016 și 2017. Sectorul transporturilor rămâne mult în urmă, cu o pondere de numai 7 % din consumul de energie din surse regenerabile al acelorași ani. Cea mai mare parte a energiei de acest tip utilizate pentru transporturi provine din biocombustibili, dar numai biocombustibilii certificați pentru respectarea criteriilor de durabilitate enunțați în Directiva privind energia din surse regenerabile pot fi luați în calcul pentru stabilirea progresului înspre atingerea obiectivelor menționate.

Potrivit raportului, UE se menține pe primul loc în clasamentul mondial al capacității de producție a energiei din surse regenerabile pe cap de locuitor, dar în prezent China realizează cele mai mari investiții în noi capacități. De asemenea, ponderea locurilor de muncă în acest domeniu față de totalul forței de muncă progresează mai rapid în Brazilia și în China decât în UE.

Datorită consumului tot mai mare de energie din surse regenerabile, Uniunea Europeană a fost în măsură să-și reducă cererea de combustibili fosili și emisiile de gaze cu efect de seră asociate acestora. Potrivit analizei AEM, totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de UE ar fi fost cu circa 9 % mai mare în 2016 și cu 10 % mai mare în 2017, dacă nu ar fi crescut gradul de utilizare a surselor regenerabile începând cu 2005, ceea ce a permis înlocuirea a 11% din consumul intern brut de combustibili fosili.

Rapoartele pe tema „Energia regenerabilă în Europa” vin în completarea evaluării anuale a progreselor înspre atingerea obiectivelor UE în materie de climă și energie, realizată de AEM în publicația Tendințe și previziuni în Europa în 2018.

Conţinut similar

Bazate pe date

Ştiri şi articole

Indicatori similari

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Publicaţii similare

A se vedea şi

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului