Energia

Modul în care producem și consumăm alimentele și energia și în care ne deplasăm și transportăm produsele are un impact asupra mediului, climei și sănătății. Noul concurs de fotografie al Agenției Europene de Mediu, „Sustainably Yours”, invită europenii să trimită fotografii ale provocărilor și oportunităților legate de opțiuni mai durabile în domeniul alimentației, energiei și mobilității.

Ponderea surselor regenerabile în totalul energiei consumate în Uniunea Europeană (UE) s-a dublat față de anul 2005, însă această creștere a încetinit în ultimii ani, în special ca urmare a consumului sporit de energie și a lipsei de progrese în sectorul transporturilor. Noul raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) arată că statele membre trebuie să-și intensifice eforturile pentru a îndeplini obiectivul legat de energia din surse regenerabile stabilit pentru anul 2020.

Răsfoiți catalogul