naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Države članice EU bi morale biti ambicioznejše pri doseganju skupnega cilja glede obnovljive energije

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 13.02.2019 Zadnja sprememba 08.03.2019
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
Delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, se je pri skupni porabi energije v Evropski uniji (EU) od leta 2005 podvojil, vendar pa se je ta rast v zadnjih letih upočasnila, zlasti zaradi vse večje porabe energije in pomanjkanja napredka v prometnem sektorju. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) kaže, da morajo države članice EU vložiti še več truda, če želijo do leta 2020 izpolniti cilj glede obnovljive energije.

Poročilo agencije EEA z naslovomRenewable energy in Europe – 2018“ („Obnovljiva energija v Evropi – 2018“)„ opisuje napredek, ki je bil dosežen pri uvajanju obnovljivih virov energije v EU, na podlagi uradnih podatkov za leto 2016 in na podlagi predhodne ocene agencije EEA za leto 2017.

V njem je prikazano, da se je delež obnovljive energije v končni porabi energije v EU povečal s 16,7 % leta 2015 na 17,0 % leta 2016 in na predvidenih 17,4 % leta 2017. Čeprav EU ostaja na dobri poti, da doseže cilj 20‑odstotnega deleža obnovljive energije v bruto končni porabi energije do leta 2020, pa nedavno povečanje končne porabe energije v nekaterih državah članicah upočasnjuje rast deleža obnovljive energije v vsej EU.

Da bi države članice EU dosegle cilj za leto 2030, morajo delež obnovljivih virov energije skupaj povečati na vsaj 32 % bruto končne porabe energije. Po podatkih iz poročila agencije EEA je razvidno, da se uporaba obnovljive energije po posameznih državah članicah trenutno močno razlikuje in se giblje od več kot 30 % bruto končne porabe energije v Avstriji, na Danskem, Finskem, v Latviji in na Švedskem, do manj kot 9 % v Belgiji, Luksemburgu, na Malti in Nizozemskem.

Druge ključne ugotovitve

V letu 2017 je 85 % vseh novo nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije v EU prihajalo iz obnovljivih virov, pri čemer sta vetrna in fotovoltaična sončna energija predstavljali tri četrtine novih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Ena tretjina vse električne energije, ki je bila v letih 2016 in 2017 porabljena v EU, je izvirala iz obnovljivih virov.

Ogrevanje in hlajenje ostajata prevladujoči tržni sektor za obnovljivo energijo v EU, pri čemer je delež obnovljivih virov v letih 2016 in 2017 znašal okrog 19 %. Prometni sektor močno zaostaja z le 7‑odstotnim deležem uporabe obnovljivih virov v istih letih. Večina obnovljive energije, ki se porabi za promet, izvira iz biogoriv. Pri doseganju teh ciljev se lahko upoštevajo le biogoriva, za katera je bilo potrjeno, da izpolnjujejo trajnostna merila na podlagi direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

V skladu s poročilom je EU še vedno vodilna na svetu glede zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na prebivalca, čeprav je začela Kitajska sedaj vedno več vlagati v nove zmogljivosti. Delež delovnih mest na trgu dela, povezanih z obnovljivo energijo, prav tako hitreje raste v Braziliji in na Kitajskem kot v EU.

EU je lahko zaradi večje uporabe obnovljivih virov energije zmanjšala porabo fosilnih goriv in z njimi povezane emisije toplogrednih plinov. Po podatkih analize agencije EEA bi bile skupne emisije toplogrednih plinov v EU leta 2016 višje za okrog 9 % in leta 2017 za okrog 10 %, če se poraba obnovljivih virov energije od leta 2005 ne bi povečala in nadomestila 11 % bruto domače porabe EU fosilnih goriv v tem obdobju.

Poročila „Obnovljiva energija v Evropi“ dopolnjujejo letno oceno agencije EEA glede napredka pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU, ki so opredeljeni v publikaciji Trendi in napovedi za Evropo v letu 2018.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcije dokumenta