Države članice EU bi morale biti ambicioznejše pri doseganju skupnega cilja glede obnovljive energije

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 13.02.2019 Zadnja sprememba 08.03.2019
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, se je pri skupni porabi energije v Evropski uniji (EU) od leta 2005 podvojil, vendar pa se je ta rast v zadnjih letih upočasnila, zlasti zaradi vse večje porabe energije in pomanjkanja napredka v prometnem sektorju. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) kaže, da morajo države članice EU vložiti še več truda, če želijo do leta 2020 izpolniti cilj glede obnovljive energije.

Poročilo agencije EEA z naslovomRenewable energy in Europe – 2018“ („Obnovljiva energija v Evropi – 2018“)„ opisuje napredek, ki je bil dosežen pri uvajanju obnovljivih virov energije v EU, na podlagi uradnih podatkov za leto 2016 in na podlagi predhodne ocene agencije EEA za leto 2017.

V njem je prikazano, da se je delež obnovljive energije v končni porabi energije v EU povečal s 16,7 % leta 2015 na 17,0 % leta 2016 in na predvidenih 17,4 % leta 2017. Čeprav EU ostaja na dobri poti, da doseže cilj 20‑odstotnega deleža obnovljive energije v bruto končni porabi energije do leta 2020, pa nedavno povečanje končne porabe energije v nekaterih državah članicah upočasnjuje rast deleža obnovljive energije v vsej EU.

Da bi države članice EU dosegle cilj za leto 2030, morajo delež obnovljivih virov energije skupaj povečati na vsaj 32 % bruto končne porabe energije. Po podatkih iz poročila agencije EEA je razvidno, da se uporaba obnovljive energije po posameznih državah članicah trenutno močno razlikuje in se giblje od več kot 30 % bruto končne porabe energije v Avstriji, na Danskem, Finskem, v Latviji in na Švedskem, do manj kot 9 % v Belgiji, Luksemburgu, na Malti in Nizozemskem.

Druge ključne ugotovitve

V letu 2017 je 85 % vseh novo nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije v EU prihajalo iz obnovljivih virov, pri čemer sta vetrna in fotovoltaična sončna energija predstavljali tri četrtine novih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Ena tretjina vse električne energije, ki je bila v letih 2016 in 2017 porabljena v EU, je izvirala iz obnovljivih virov.

Ogrevanje in hlajenje ostajata prevladujoči tržni sektor za obnovljivo energijo v EU, pri čemer je delež obnovljivih virov v letih 2016 in 2017 znašal okrog 19 %. Prometni sektor močno zaostaja z le 7‑odstotnim deležem uporabe obnovljivih virov v istih letih. Večina obnovljive energije, ki se porabi za promet, izvira iz biogoriv. Pri doseganju teh ciljev se lahko upoštevajo le biogoriva, za katera je bilo potrjeno, da izpolnjujejo trajnostna merila na podlagi direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

V skladu s poročilom je EU še vedno vodilna na svetu glede zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na prebivalca, čeprav je začela Kitajska sedaj vedno več vlagati v nove zmogljivosti. Delež delovnih mest na trgu dela, povezanih z obnovljivo energijo, prav tako hitreje raste v Braziliji in na Kitajskem kot v EU.

EU je lahko zaradi večje uporabe obnovljivih virov energije zmanjšala porabo fosilnih goriv in z njimi povezane emisije toplogrednih plinov. Po podatkih analize agencije EEA bi bile skupne emisije toplogrednih plinov v EU leta 2016 višje za okrog 9 % in leta 2017 za okrog 10 %, če se poraba obnovljivih virov energije od leta 2005 ne bi povečala in nadomestila 11 % bruto domače porabe EU fosilnih goriv v tem obdobju.

Poročila „Obnovljiva energija v Evropi“ dopolnjujejo letno oceno agencije EEA glede napredka pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU, ki so opredeljeni v publikaciji Trendi in napovedi za Evropo v letu 2018.

Povezana vsebina

Temelječi na podatkih

Novice in članki

Povezani kazalci

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Sorodne publikacije

Glej tudi

Temporal coverage

Akcije dokumenta