Členské státy EU musí být ambicióznější, pokud chtějí dosáhnout společného cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 22.01.2019 Poslední změna 08.03.2019
3 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Podíl energie z obnovitelných zdrojů se v rámci spotřeby energie v Evropské unii od roku 2005 zdvojnásobil. Tento růst se však v posledních letech zpomalil, a to zejména kvůli vyšší spotřebě energie a malému pokroku v odvětví dopravy. Z nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vyplývá, že členské státy EU musí zintenzivnit své úsilí o dosažení cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, který byl stanoven pro rok 2020.

Zpráva agentury EEA s názvem „Renewable energy in Europe – 2018“ (Energie z obnovitelných zdrojů v Evropě – 2018) popisuje pokrok v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v EU, přičemž vychází z oficiálních dat za rok 2016 a předběžných odhadů agentury EEA za rok 2017.

Ze zprávy vyplývá, že podíl energie z obnovitelných zdrojů se v rámci konečné spotřeby energie v EU zvýšil z 16,7 % v roce 2015 na 17,0 % v roce 2016 a podle odhadu na 17,4 % v roce 2017. Ačkoliv je EU i nadále na dobré cestě ke splnění cíle pro rok 2020, podle kterého se má energie z obnovitelných zdrojů podílet na hrubé konečné spotřebě energie 20 %, nedávný nárůst konečné spotřeby energie v některých členských státech vede ke zpomalení tempa růstu podílu energie z obnovitelných zdrojů v celé EU.

Chtějí-li členské státy EU dosáhnout cíle pro rok 2030, musí společně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na nejméně 32 % hrubé konečné spotřeby energie. V současnosti se využívání energie z obnovitelných zdrojů v jednotlivých členských státech značně liší. Podle zprávy agentury EEA se pohybuje v rozmezí od více než 30 % hrubé konečné spotřeby energie v Dánsku, Finsku, Lotyšsku, Rakousku a Švédsku po méně než 9 % v Belgii, Lucembursku, na Maltě a v Nizozemsku.

Další klíčová zjištění

V roce 2017 využívalo energii z obnovitelných zdrojů 85 % všech nově instalovaných zařízení na výrobu elektřiny v EU, přičemž větrná energie a solární fotovoltaika tvořily tři čtvrtiny nové kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V letech 2016 a 2017 pocházela z obnovitelných zdrojů jedna třetina veškeré elektrické energie spotřebované v EU.

Energii z obnovitelných zdrojů v EU i nadále nejvíce využívá odvětví vytápění a chlazení. V letech 2016 a 2017 připadalo na tyto účely 19 % energie z obnovitelných zdrojů. V uvedeném období značně zaostávalo odvětví dopravy s pouze 7% podílem spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Většina obnovitelné energie, která se používá v dopravě, pochází z biopaliv. S ohledem na splnění uvedených cílů však lze počítat pouze s certifikovanými biopalivy, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie.

Podle zprávy je EU stále celosvětovým lídrem, pokud jde o množství spotřebované elektrické energie z obnovitelných zdrojů na obyvatele, v současnosti však do této oblasti více investuje Čína. Také podíl pracovních míst souvisejících s energií z obnovitelných zdrojů v rámci pracovní síly se rychleji zvyšuje v Brazílii a v Číně než v EU.

Díky většímu využívání obnovitelných zdrojů energie mohla EU snížit spotřebu fosilních paliv a související emise skleníkových plynů. Podle analýzy agentury EEA by celkové emise skleníkových plynů v EU byly v roce 2016 o 9 % a v roce 2017 o 10 % vyšší, kdyby v důsledku rostoucího využívání obnovitelných zdrojů energie od roku 2005 nebylo v tomto období v EU 11 % hrubé domácí spotřeby energie vyrobené z fosilních paliv nahrazeno energií z obnovitelných zdrojů.

Zpráva „Renewable energy in Europe“ (Energie z obnovitelných zdrojů v Evropě) doplňuje každoroční hodnocení vývoje v rámci plnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky, které agentura EEA zveřejňuje v publikaci Trends and projections in Europe 2018 (Trendy a prognózy v Evropě, 2018).

Související obsah

Založeno na údajích

Novinky a články

Související indikátory

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Související publikace

Viz také

Temporal coverage

Akce dokumentů