EU-länderna måste höja ribban för att klara det gemensamma målet för förnybar energi

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2019-02-18 Senast ändrad 2019-03-08
2 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Andelen förnybar energi i EU har fördubblats sedan 2005 men ökningen har saktat av på senare år. Det beror särskilt på den ökade energiförbrukningen och på bristande framsteg i transportsektorn. I Europeiska miljöbyråns (EEA) nya rapport konstateras att det krävs större ansträngningar från EU:s medlemsstater om 2020-målet för förnybar energi ska kunna uppnås.

I EEA:s rapport om förnybar energi i Europa 2018 (Renewable energy in Europe – 2018) presenteras de framsteg som gjorts när det gäller att öka tillgången till förnybar energi i EU. Rapporten bygger på officiella uppgifter från 2016 och EEA:s preliminära beräkningar för 2017.

Här konstateras att den förnybara energins andel av den slutliga energianvändningen i EU ökade från 16,7 % 2015 till 17,0 % 2016, och till uppskattningsvis 17,4 % 2017. EU gör visserligen fortfarande framsteg mot sitt mål om att 20 % av den slutliga bruttoenergianvändningen ska komma från förnybara källor 2020, men på senare tid har den slutliga energianvändningen ökat i vissa medlemsstater vilket har bromsat ökningen av andelen förnybar energi i EU som helhet.

För att uppnå målet för 2030 måste EU:s medlemsstater tillsammans öka andelen förnybar energi till minst 32 % av den slutliga bruttoenergianvändningen. Enligt rapporten finns det för närvarande stora skillnader i medlemsstaternas användning av förnybar energi: från över 30 % av den slutliga bruttoenergianvändningen i Österrike, Danmark, Finland, Lettland och Sverige, till mindre än 9 % i Belgien, Luxemburg, Malta och Nederländerna.

Andra viktiga iakttagelser

Under 2017 kom 85 % av all nyinstallerad eleffekt i EU från förnybara källor. En fjärdedel av detta utgjordes av vindkraft och solceller. En tredjedel av all el som förbrukades i EU 2016 och 2017 kom från förnybara källor.

Uppvärmning och nedkylning är fortfarande den sektor där förnybar energi utnyttjas i störst utsträckning i EU, med omkring 19 % förnybar energi under 2016 och 2017. Transportsektorn ligger långt efter, med bara 7 % förnybar energi under samma period. Huvuddelen av den förnybara energi som används för transporter kommer från biobränslen. Vid beräkningen beaktas endast de biobränslen som har certifierats som förenliga med hållbarhetskriterierna i direktivet för förnybar energi.

Enligt rapporten är EU fortfarande världsledande när det gäller förnybar elkapacitet per capita, men Kina investerar allt mer i ny kapacitet. Brasilien och Kina har också en större tillväxt än EU när det gäller den andel av det totala antalet arbetstillfällen som återfinns inom sektorn för förnybar energi.

Tack var den ökade användningen av förnybar energi har EU kunnat minska sitt behov av fossila bränslen och sina växthusgasutsläpp. Enligt EEA:s analys skulle EU:s sammanlagda växthusgasutsläpp ha varit omkring 9 % högre 2016, och 10 % högre 2017, om det inte hade varit för den ökning av förnybar energi som vi sett sedan 2005, vilken har ersatt 11 % av EU:s bruttoförbrukning av fossila bränslen under denna period.

Rapporterna om förnybar energi i Europa kompletterar EEA:s årliga bedömningar av framstegen mot EU:s klimat- och energimål i publikationen Trends and projections in Europe 2018.

Relaterat innehåll

Baserat på data

Nyheter och artiklar

Relaterade indikatorer

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Publikationer inom samma område

Se även

Temporal coverage

Dokumentåtgärder