dalje
prethodno
stavke

Ublažavanje klimatskih promjena

Europa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, a klimatski rizici ugrožavaju njezinu energetsku i prehrambenu sigurnost, ekosustave, infrastrukturu, vodne resurse, financijsku stabilnost i zdravlje ljudi. Prema danas objavljenoj procjeni Europske agencije za okoliš (EEA), mnogi od tih rizika već su dosegli kritične razine i mogli bi imati katastrofalne posljedice ako se ne poduzmu hitne i odlučne mjere.

Sve je veća i konkurentnija potražnja za iskorištavanje biomase u EU-u i njezina korištenja za bioproizvode u sektorima kao što su građevinarstvo, energetika, promet, proizvodnja namještaja i tekstilna industrija, ali i za čuvanje biomase radi zaštite prirode i sekvestracije ugljika. U danas objavljenom izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) ističe se da je hitno potrebno dati prednost upotrebi biomase zbog njezinih različitih uloga predviđenih u europskom zelenom planu i zbog mogućeg manjka opskrbe biomasom u budućnosti.

Emisije stakleničkih plinova prošle su se godine u cijeloj Europskoj uniji smanjile za 2% u usporedbi s razinama iz 2021. prema procjenama u najnovijem izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) „Trendovi i predviđanja” koje je objavljeno danas. Unatoč napretku ostvarenom u pogledu smanjenja emisija, obnovljive energije i energetske učinkovitosti, u izvješću se upozorava da je ipak hitno potrebno ubrzano djelovanje kako bi se ispunili ambiciozni klimatski i energetski ciljevi EU.

Objavljeno: 2023-10-29

Europska agencija za okoliš (EEA) izradila je nekoliko procjena koje vrlo jasno pokazuju da su okoliš i dobrobit ljudi povezani. Unatoč tome što je proteklih desetljeća ostvaren napredak, onečišćenje i drugi rizici za okoliš i dalje štete zdravlju ljudi u Europi. Stoga, poboljšanje stanja okoliša i ublažavanje klimatskih promjena mogu imati izravne i neizravne koristi za sve u Europi.

Pretražite katalog

Radnje vezane za dokument