Enerģija

Mainīt valodu

Enerģija, kas ir būtiska rūpnieciskās un komerciālās bagātības radīšanai un sabiedrības labklājībai, nodrošina arī komfortu un mobilitāti katram cilvēkam. Bet tās ražošana un patēriņš rada ievērojamu spiedienu uz vidi – notiek siltumnīcefekta gāžu un gaisa piesārņotāju emisija, samazinās izmantojamā zemes platība, rodas atkritumi un naftas noplūde. Šis spiediens pastiprina klimata pārmaiņas, kaitē dabiskajām ekosistēmām un cilvēku radītajai videi un negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Vēl

Pārlūkot katalogu

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums