nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Eiropas transporta politika jāvada pareizā virzienā

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 27.03.2009 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Lai gan transporta pienesums siltumnīcefekta gāzu emisijās, gaisa kvalitātes pasliktināšanā un trokšņa vairošanā Eiropā ir nesamērīgi liels, cilvēku un preču pārvadājumi joprojām tiek veikti visneefektīvākajā veidā.

Mēs visi zinām, ka ir tehnoloģijas, kas ļauj mazināt transporta nozares ietekmi uz apkārtējo vidi Eiropā. Taču liela daļa transportlīdzekļu, kas nāk no konveijera, nebūt nav "zaļi", kravas pārvadājumu nozare joprojām dod priekšroku visneefektīvākajiem transporta veidiem, bet ES dzelzceļiem nav vienotas sistēmas.

Profesore Jacqueline McGlade, EVA izpilddirektore

Šos rezultātus atspoguļo ziņojums 'Transport at a crossroads' (Transports krustceļos), ar kuru šodien Eiropas Parlamentu Briselē iepazīstina profesore Jacqueline McGlade, EVA izpilddirektore. "Mēs visi zinām, ka ir tehnoloģijas, kas ļauj mazināt transporta nozares ietekmi uz apkārtējo vidi Eiropā. Taču liela daļa transportlīdzekļu, kas nāk no konveijera, nebūt nav "zaļi", kravas pārvadājumu nozare joprojām dod priekšroku visneefektīvākajiem transporta veidiem, bet ES dzelzceļiem nav vienotas  sistēmas". 

"Laikā, kad mums jāķeras klāt ekonomiskām un vides aizsardzības problēmām, rodot ilgtspējīgus un "zaļus" risinājumus, tendences transporta jomā vērstas nepareizā virzienā, tādējādi joprojām veicinot gaisa piesārņojumu, siltumnīcefekta gāzu emisijas palielināšanos un daudzas citas negatīvas ietekmes uz vidi," profesore McGlade teica.

  • Laikposmā no 1990. līdz 2006. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas, neņemot vērā starptautisko aviāciju un jūras transportu, pieaugušas par 26 % jeb 180 miljoniem tonnu (EU-15). Šis pieaugums pārsniedz 2006. gada emisijas tādās valstīs kā Beļģija (132 miljoni tonnu) vai Rumānija (157 miljoni tonnu).[1]
  • Laikā no 1996. līdz 2006. gadam kravas pārvadājumu kopapjoms ES dalībvalstīs tonnkilometros pieauga par 35 % jeb par 650 miljoniem tonnkilometru, kas ievērojami pārsniedz Vācijas kravu pārvadājumu kopapjomu. Kravas pārvadājumu tirgus daļa pa dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem ir samazinājusies.
  • Laikā no 1995. līdz 2006. gadam autoīpašnieku skaits ES-27 pieauga par 22 %, tātad par 52 miljoniem auto vairāk. Šis pieaugums kopumā ir tikpat liels kā Apvienotās Karalistes un Spānijas autoparks.  Pasažieru pieveikto kilometru skaits EVA dalībvalstīs 2006. gadā pieaudzis par 65 miljoniem.
  • Transportlīdzekļu radītais gaisa piesārņojums samazinās, tomēr gaisa kvalitāte Eiropā joprojām rada problēmas.

Transporta attīstības atsaiste no ekonomiskās izaugsmes

Pārdomāta transporta pieprasījuma pārvaldības politika var samazināt pārvadājumu apjomu. Tādējādi varētu uzlabot tautsaimniecības transporta efektivitāti un atsaistīt transporta attīstību no ekonomiskās izaugsmes. Turklāt ziņojums apstiprina faktu, ka cenu signāli ievērojami ietekmē patērētāju izvēli – pēc degvielas cenas pieauguma par 10 % pieprasījums pēc pasažieru pārvadājumiem ar autobusu palielinājies par 20 %.

"Mums joprojām nepieciešami skaidri, izmērāmi, reāli un noteiktā laikā sasniedzami mērķi, lai mazinātu transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa piesārņotāju emisijas un troksni. Iespējams, vēl lielāka nozīme tam, ka patērētāju reakcija uz cenu svārstībām pagājušajā gadā liecina par degvielas cenas un autoceļu nodevu lomu transporta pieprasījuma risināšanā," uzskata profesore McGlade.

Informācija par ziņojumu

Ziņojums 'Transport at a crossroads' (Transports krustceļos) ir ikgadēja EVA Transporta un vides ziņošanas mehānisma (TERM) publikācija, kas novērtē transporta un vides stratēģiju integrēšanas mēģinājumu efektivitāti un panākto progresu.. TERM ziņojumus publicē kopš 2000. gada, sniedzot būtisku informāciju, kas var sekmēt ES politikas izstrādi. Ziņojumā paredzēts aptvert visas EVA dalībvalstis.

EVA dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īslande, Īrija, Itālija, Kipras Republika, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Par Eiropas Vides aģentūru (EVA):

EVA atrodas Kopenhāgenā. Aģentūras mērķis ir palīdzēt sasniegt ievērojamus un izmērāmus Eiropas vides uzlabojumus , savlaicīgi sniedzot politikas veidotājiem un sabiedrībai mērķtiecīgu, būtisku un ticamu informāciju.

Uzziņas mediju pārstāvjiem:

Òscar Romero Sanchez

Preses sekretārs:

Tālrunis: +45 3336 7207

Mobilais tālr.: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Preses sekretāre: Tālrunis: +45 3336 7172

Mobilais tālr.: +45 2368 3653[1] 2006. gada emisijas – EVA siltumnīcefekta gāzu informācijas skatītājs – http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Permalinks

Dokumentu darbības