næste
forrige
emner

Press Release

Europa må styre transportpolitikken i den rigtige retning

Skift sprog
Press Release Udgivet 26/03 2009 Sidst ændret 03/06 2016
Transportsektoren bidrager fortsat uforholdsmæssigt meget til emission af drivhusgasser, dårlig luftkvalitet og støj i Europa og benytter stadig de mindst effektive transportformer til person- og varetransport.

Vi ved, at den nødvendige teknologi til at håndtere transportsektorens indvirkning på miljøet i Europa allerede findes. Alligevel er mange af de køretøjer, som produceres, alt andet end grønne. Transportsektoren favoriserer fortsat de mindst effektive transportformer, og jernbanerne i EU er stadig ikke samlet i et fælles system.

Professor Jacqueline McGlade, EEA’s administrerende direktør

Disse resultater fremgår af rapporten "Transport at a crossroads" (transporten ved en skillevej), som blev præsenteret i Europa-Parlamentet i Bruxelles i dag af professor Jacqueline McGlade, EEA’s administrerende direktør. "Vi ved, at den nødvendige teknologi til at håndtere transportsektorens indvirkning på miljøet i Europa allerede findes. Alligevel er mange af de køretøjer, som produceres, alt andet end grønne. Transportsektoren favoriserer fortsat de mindst effektive transportformer, og jernbanerne i EU er stadig ikke samlet i et fælles system".

"I en tid, hvor vi er nødt til at håndtere vores økonomiske og miljørelaterede problemer ved hjælp af bæredygtige og grønne løsninger, går tendenserne inden for transporten i den forkerte retning. Transporten vil derfor fortsat bidrage til luftforureningen, øge emissionen af drivhusgasser og være skyld i mange negative indvirkninger på miljøet", siger professor McGlade.

  • Emissionen af drivhusgasser er steget med 26 % - eller 180 millioner ton - mellem 1990 og 2006, og heri er international luftfart og skibsfart endda ikke medregnet (EU-15). Denne stigning er større end de årlige nationale emissioner i 2006 i Belgien (132 mio. ton) eller Rumænien (157 mio. ton).[1]
  • Mellem 1996 og 2006 steg EU-medlemsstaternes samlede godsmængde målt i tonkilometer med 35 % eller 650 mio. ton-km, hvilket er betydeligt mere end Tysklands samlede godstransport. Markedsandelen af godstransport med jernbane og ad indenlandske vandveje faldt.
  • Mellem 1995 og 2006 blev bilparken i EU-27 forøget med 22 %, eller 52 millioner biler. Det svarer til bilparkerne i Det Forenede Kongerige og Spanien tilsammen. Antallet af tilbagelagte passagerkilometer i EEA's medlemslande steg med 65 mio. kilometer i 2006.
  • Emissionerne til luften fra køretøjer er faldende, men luftkvaliteten er fortsat et problem i hele Europa.

Transportvæksten skal kobles fri af den økonomiske vækst

Veludformede politikker til at håndtere transportefterspørgslen kan reducere transportmængden. Det ville give bedre transporteffektivitet i økonomien og koble transportvæksten fra den økonomiske vækst. Rapporten bekræfter også, at prissignalerne spiller en vigtig rolle for forbrugernes valg, idet efterspørgslen efter bustransport går op med 20 % ved en prisstigning på brændstof på 10 %.

"Vi har fortsat brug for klare, målbare, realistiske og tidsbestemte mål for at reducere drivhusgasemissionerne, emissionerne til luften og støjen fra transporten. Hvad der måske er endnu mere afgørende er, at forbrugernes reaktion på prisudsvingene sidste år tyder på, at brændstofpriser og vejafgifter er vigtige virkemidler til at reducere transportefterspørgslen", siger professor McGlade.

Baggrunden for rapporten

Rapporten "Transport at a crossroads" er en årlig publikation fra EEA's transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM), som kortlægger fremskridtene med og virkningerne af arbejdet med at integrere strategierne på transport- og miljøområdet. TERM-rapporterne er blevet udgivet siden 2000 og giver vigtig viden, som kan bidrage til udviklingen af EU-politikker. Rapporten tager sigte på at dække alle EEA's medlemslande.

EEA's medlemslande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Om Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

EEA har hjemsted i København. Agenturet har til formål at bidrage til opnåelse af væsentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

Medieforespørgsler kan rettes til:

Òscar Romero Sanchez

Presse- og informationsmedarbejder

Tlf.: +45 3336 7207

Mobil: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Presse- og informationsmedarbejder

Tlf.: +45 3336 7172

Mobil: +45 2368 3653


[1] Årlige emissioner i 2006 – EEA’s drivhusgas data viewer - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455


Permalinks

Handlinger