naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Evropa bi morala usmerjati prometno politiko v pravo smer

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 26.03.2009 Zadnja sprememba 03.06.2016
Zaradi prometa se v Evropi še naprej nesorazmerno povečujejo emisije toplogrednih plinov, slabša se kakovost zraka in narašča hrup, za prevoz oseb in blaga pa se še vedno uporabljajo najmanj učinkoviti načini.

Zavedamo se, da je tehnologija namenjena za obvladovanje vplivov prometa na evropsko okolje. Vendar pa je mnogo proizvedenih vozil vse prej kot okolju prijaznih, v tovornem sektorju še vedno dajejo prednost najmanj učinkovitim načinom prevoza, sistem železniškega omrežja v EU pa še vedno ni poenoteno.

izvršna direktorica EEA Jacqueline McGlade

Dognanja so strnjena v poročilu "Transport at a crossroads" ("Vloga prometa v okoljskih vprašanjih"), ki ga je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavila izvršna direktorica EEA Jacqueline McGlade: "Zavedamo se, da je tehnologija namenjena za obvladovanje vplivov prometa na evropsko okolje. Vendar pa je mnogo proizvedenih vozil vse prej kot okolju prijaznih, v tovornem sektorju še vedno dajejo prednost najmanj učinkovitim načinom prevoza, sistem železniškega omrežja v EU pa še vedno ni poenoteno."

"V času, ko moramo svoje gospodarske in okoljske probleme reševati s trajnostnimi in okolju prijaznimi rešitvami, prometni trendi kažejo v napačno smer, zaradi česar se še naprej povečujejo onesnaževanje zraka, emisije toplogrednih plinov ter drugi negativni vplivi na okolje," je povedala profesorica McGlade.

  • Emisije toplogrednih plinov so se med letoma 1990 in 2006 povečale za 26 % ali 180 milijonov ton, pri čemer niso zajeti mednarodni letalski prevozi in pomorski promet. To povečanje je višje od nacionalnih emisij leta 2006 v Belgiji, 132 milijonov ton, ali Romuniji, 157 milijonov ton. [1]
  • Med letoma 1996 in 2006 se je skupni obseg tovora, merjenega v tonskih kilometrih, v državah članicah EU povečal za 35 % ali 650 milijonov tonskih kilometrov, kar je znatno več kot obsega skupni prevoz tovora v Nemčiji. Tržni delež železniškega tovornega prometa in prevoza tovora po notranjih vodnih poteh pa se je zmanjšal.
  • Med letoma 1995 in 2006 se je število lastnikov avtomobilov v EU-27 povečale za 22 % ali za 52 milijonov avtomobilov. To je povečanje, enakovredno celotnemu voznemu parku Združenega kraljestva in Španije skupaj. Število kilometrov, ki jih prepotujejo potniki v državah članicah EEA, se je leta 2006 povečalo za 65 milijonov kilometrov.
  • Obseg onesnaževal zraka iz vozil se je zmanjšal, vendar je kakovost zraka v vsej Evropi še vedno problem.

Ločitev trendov povečevanja prometa od trendov gospodarske rasti

Dobro oblikovane politike za nadzor povpraševanj po prevoznih storitvah lahko zmanjšajo obseg prometa. S tem bi se izboljšala učinkovitost prometa v gospodarstvu in ločilo trende povečanje obsega prometa od trendov gospodarske rasti. Poročilo potrjuje tudi, da imajo cenovni signali glavno vlogo pri potrošnikovi izbiri; z 20 % povečanjem povpraševanja po avtobusnih prevozih, kar je povezano z 10-odstotnim povečanjem cen goriva.

"Še vedno potrebujemo jasne, merljive, realne in časovno opredeljene cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, emisij v zrak in hrupa zaradi prometa. Morda so ravno potrošniki s svojim odzivom na nestanovitnost cen v lanskem letu kritično pokazali, da cene goriva in cestnine nedvomno vplivajo na obvladovanje povpraševanj po prevoznih storitvah," je pojasnila profesorica McGlade.

Ozadje poročila

Poročilo "Transport at a crossroads" ("Vloga prometa v okoljskih vprašanjih") letno objavlja na kazalcih zasnovan mehanizem poročanja o prometu in okolju (TERM) agencije EEA, s katerim se spremljata napredek in učinkovitost poskusov za integracijo prometnih  in okoljskih strategij. Poročila mehanizma TERM se objavljajo od leta 2000 in vsebujejo pomembne vpoglede, ki lahko prispevajo k pripravi politik EU. Poročilo si prizadeva zajeti vse države članice EEA.

Države članice EEA so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo.

O Evropski agenciji za okolje (EEA):

Evropska agencija za okolje ima sedež v Kopenhagnu. Cilj agencije je pomagati pri doseganju vidnega in merljivega izboljšanja  evropskega okolja tako, da oblikovalcem politike in javnosti omogoča pravočasne, usmerjene, ustrezne in zanesljive informacije.

Za informacije za medije navežite stik z:

Òscar Romero Sanchez

Tiskovni predstavnik

Telefon: +45 3336 7207

Mobilni telefon: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Tiskovni predstavnik

Telefon: +45 3336 7172

Mobilni telefon: +45 2368 3653[1] Emisije v letu 2006 – prikazovalnik podatkov agencije EEA o emisijah toplogrednih plinov – http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Permalinks

Akcije dokumenta