seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Euroopan on ohjattava liikennepolitiikkaa oikeaan suuntaan

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 26.03.2009 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Liikenteen osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen, huonon ilmanlaadun ja melun aiheuttajana on edelleen suhteettoman suuri, ja siinä käytetään vieläkin vähiten tehokkaita tapoja kuljettaa ihmisiä ja tavaroita.

Tiedämme, että tällä hetkellä on olemassa teknologiaa, jolla liikenteen vaikutuksia Euroopan ympäristöön voitaisiin vähentää. Monet juuri valmistetut ajoneuvot ovat kuitenkin edelleen kaikkea muuta kuin ympäristöystävällisiä, kuljetusalalla suositaan yhä ympäristön kannalta vähiten järkeviä kuljetusmuotoja, eikä EU:n rautatiejärjestelmää ole vieläkään yhtenäistetty.

Professori Jacqueline McGlade, julkisti tänään Euroopan parlamentissa Brysselissä

Nämä havainnot esitetään raportissa Transport at a crossroads, jonka Euroopan ympäristökeskuksen johtaja, professori Jacqueline McGlade, julkisti tänään Euroopan parlamentissa Brysselissä. "Tiedämme, että tällä hetkellä on olemassa teknologiaa, jolla liikenteen vaikutuksia Euroopan ympäristöön voitaisiin vähentää. Monet juuri valmistetut ajoneuvot ovat kuitenkin edelleen kaikkea muuta kuin ympäristöystävällisiä, kuljetusalalla suositaan yhä ympäristön kannalta vähiten järkeviä kuljetusmuotoja, eikä EU:n rautatiejärjestelmää ole vieläkään yhtenäistetty."

"Nyt, kun meidän olisi pyrittävä selviytymään talous- ja ympäristöongelmistamme kestävien, ympäristöystävällisten ratkaisujen avulla, liikennealan suuntaukset osoittavat kuitenkin väärään suuntaan. Tämä lisää edelleen ilman saastumista, kasvihuonekaasujen päästöjä ja monia kielteisiä ympäristövaikutuksia", sanoi professori McGlade.

  • GHG-päästöt ovat kasvaneet 26 % eli 180 miljoonaa tonnia vuosien 1990 ja 2006 välillä, kun kansainvälistä lentoliikennettä ja meriliikennettä ei oteta lukuun (EU-15). Tämä lisäys on suurempi kuin esimerkiksi Belgian vuoden 2006 päästöt, joita oli 132 miljoonaa tonnia, tai Romanian päästöt samana vuonna, 157 miljoonaa tonnia. [1]  
  • Vuosien 1996 ja 2006 välisenä aikana EU:n jäsenvaltioiden rahtiliikenteen yhteenlaskettu määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi 35 % eli 650 miljoonaa tonnikilometriä. Tämä määrä on merkittävästi suurempi kuin Saksan rahtiliikenteen kokonaismäärä. Rautateitse ja sisävesillä tapahtuvan rahdinkuljetuksen markkinaosuus väheni.
  • Vuosien 1995 ja 2006 välisenä aikana autojen omistaminen 27 EU-jäsenvaltiossa lisääntyi 22 % eli 52 miljoonalla autolla. Tämä kasvu vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan koko autokantaa yhteensä. Matkustajien EYK:n jäsenvaltioissa kulkemien kilometrien määrä kasvoi 65 miljoonalla kilometrillä vuonna 2006.
  • Ajoneuvojen aiheuttamat ilmansaasteet ovat vähenemässä, mutta ilmanlaatu on yhä ongelma koko Euroopassa.

Liikenteen kasvun ja talouskasvun yhteyden katkaiseminen

Hyvin suunniteltu liikenteen kysynnän hallinnan politiikka voi vähentää liikenteen määrää. Tämä parantaisi talouden liikennetehokkuutta ja katkaisisi liikenteen kasvun ja talouskasvun välisen yhteyden. Raportista käy myös ilmi, että hinnoilla on tärkeä merkitys kuluttajien valintojen ohjaajina, sillä bussipalvelujen kysyntä on kasvanut 20 %, kun polttoaineen hinta on noussut 10 %.

"Tarvitsemme yhä selkeitä, mitattavia, realistisia ja aikataulutettuja tavoitteita liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen, ilmansaastepäästöjen ja melun vähentämiseksi. Ehkä vieläkin tärkeämpää on se, että kuluttajat osoittivat viime vuonna reaktioillaan hintojen vaihteluun, että polttoaineiden hinnat ja tiemaksut vaikuttavat selvästi liikenteen kysyntään", sanoo professori McGlade. 

Raportin taustaa

Raportti "Transport at a crossroads" on EYK:n liikenne- ja ympäristöraportoinnin järjestelmän (TERM) vuotuinen julkaisu. TERM seuraa liikenne- ja ympäristöstrategioiden yhdistämiseen tähtäävien pyrkimysten edistymistä ja tehokkuutta. TERM-raportteja on julkaistu vuodesta 2000 lähtien. Niissä esitetään tärkeitä havaintoja, jotka voivat auttaa kehittämään EU:n politiikkaa. Raportin tarkoituksena on kattaa kaikki EYK:n jäsenmaat.

EYK:n jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Tietoa Euroopan ympäristökeskuksesta (EYK):

EYK sijaitsee Kööpenhaminassa. Sen tavoitteena on auttaa saamaan aikaan merkittäviä, mitattavissa olevia parannuksia Euroopan ympäristössä tuottamalla ajankohtaista, kohdennettua, asianmukaista ja luotettavaa tietoa politiikan päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle.

Lehdistön yhteydenotot:

Òscar Romero Sanchez

Tiedotusvastaava

Puh: +45 3336 7207

Matkapuhelin: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Tiedotusvastaava

Puh: +45 3336 7172

Matkapuhelin: +45 2368 3653[1] Vuoden 2006 päästöt – EYK:n kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tiedot osoitteessa - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Permalinks

tallenna toimenpiteet