kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Europos transporto politika turi būti vykdoma teisinga linkme

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2009-03-27 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Dėl transporto sektoriaus Europoje ir toliau neproporcingai sparčiai didėja į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, oro tarša ir triukšmas. Be to, žmonėms ir prekėms transportuoti vis dar naudojamos pačios neefektyviausios transporto rūšys.

Suprantame, kad egzistuoja būdų, kaip sumažinti transporto sektoriaus daromą poveikį Europos aplinkai. Tačiau, daugelis iš gamyklų išriedančių automobilių nėra ekologiški, krovinių transporto sektoriuje pirmenybė vis dar teikiama pačioms neefektyviausioms transporto rūšims, o ES šalyse iki šiol nesuvienodinta geležinkelių tinklo sistema.

EAA vykdomoji direktorė profesorė Jacqueline McGlade

Tyrimo išvados pateiktos ataskaitoje "Transportas kryžkelėje" (angl. "Transport at a crossroads"), kurią šiandien Europos Parlamente Briuselyje pristato EAA vykdomoji direktorė profesorė Jacqueline McGlade. "Suprantame, kad egzistuoja būdų, kaip sumažinti transporto sektoriaus daromą poveikį Europos aplinkai. Tačiau, daugelis iš gamyklų išriedančių automobilių nėra ekologiški, krovinių transporto sektoriuje pirmenybė vis dar teikiama pačioms neefektyviausioms transporto rūšims, o ES šalyse iki šiol nesuvienodinta geležinkelių tinklo sistema".

"Tuo metu, kai mums tenka spręsti ekonomines ir aplinkos apsaugos problemas ieškant ilgalaikių ekologiškų sprendimų, transporto sektoriuje ryškėja neigiamos tendencijos. Transportas ir toliau kels didelę oro taršą, didins šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir lems daugelį kitų neigiamų padarinių aplinkai", – teigia profesorė McGlade.

  • Nuo 1990 iki 2006 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis transporto sektoriuje (išskyrus tarptautinę aviaciją ir jūrų transportą) išaugo 26 proc. arba 180 mln. tonų (EU-15). Šis padidėjimas viršija visos Belgijos (132 mln. tonų) arba Rumunijos (157 mln. tonų) per visus 2006 metus išmestų šių dujų kiekį. [1]
  • 1996–2006 m. bendras krovinių kiekis (išreikštas tonos kilometrais) ES valstybėse narėse padidėjo 35 proc. arba 650 mln. t/km  – tai kur kas daugiau negu bendras transportuojamų krovinių kiekis vien Vokietijoje. Mažėjo krovinių transportavimas geležinkeliais ir vidaus vandens keliais.
  • Nuo 1995 iki 2006 m. automobilių skaičius 27 ES valstybėse narėse išaugo 22 proc. arba 52 mln. vienetų. Šis padidėjimas prilygsta automobilių skaičiui, kuris bendrai užregistruotas Jungtinėje Karalystėje ir Ispanijoje. 2006 m. kilometrų skaičius, tenkantis EAA valstybių narių keleiviams, išaugo 65 mln. kilometrų.
  • Transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis mažėja, tačiau oro taršos problema vis dar aktuali visoje Europoje.

Transporto plėtros atsiejimas nuo ekonomikos augimo

Gerai parengta transporto paklausos valdymo strategija gali padėti sumažinti transporto apimtis. Tai leistų padidinti transporto efektyvumą ir ekonomiškumą, o transporto plėtrą atsieti nuo ekonomikos augimo. Ataskaitos duomenys taip pat rodo, kad kainų pokyčiai turi didelę įtaką vartotojų įpročiams –išaugus kuro kainoms 10 proc. naudojimasis autobusais padidėjo 20 proc.

"Mums vis dar reikia nustatyti aiškius, tikslius, realistiškus tam tikro laikotarpio uždavinius, kaip sumažinti transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, oro taršą ir triukšmą. Galbūt išreikšdami savo kritines nuostatas į drastiškus kainų pokyčius praeitais metais, vartotojai nurodė, kad kuro ir kelių mokesčių politika pakankamai glaudžiai susijusi su transporto paklausos valdymu", – teigia profesorė Jacqueline McGlade.

Bendra informacija apie ataskaitą

Ataskaita "Transportas kryžkelėje" yra kasmetinis EAA Transporto ir aplinkos ataskaitų rengimo mechanizmo (TERM) leidinys, kurio pagrindu stebimos pastangos susieti transporto ir aplinkos strategijas bei šių procesų pažanga ir naudingumas. TERM ataskaitos skelbiamos nuo 2000 m. Jose pateikiama svarbi informacija, gali padėti tobulinti ES vykdomą politiką. Ataskaitoje siekiama apžvelgti padėtį visose EAA valstybėse narėse.

EAA valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Ispanija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė.

Apie Europos aplinkos agentūrą (EAA)

EEA įsikūrusi Kopenhagoje. Agentūros tikslas – padėti pasiekti reikšmingą ir pamatuojamą pažangą Europos aplinkos gerinimo srityje teikiant politikos formuotojams ir visuomenei savalaikę, tikslingą, aktualią ir patikimą informaciją.

Informacija pasiteirauti

Òscar Romero Sanchez

Atstovas spaudai

Tel. +45 3336 7207

Mob. tel. +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Atstovė spaudai

Tel. +45 3336 7172

Mob. tel. +45 2368 3653

 


[1] Metinis išmetamų dujų kiekis 2006 m. – EAA parengti duomenys apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Permalinks

Dokumento veiksmai