sonraki
önceki
öğeler

Press Release

Avrupa’nın ulaşım politikasını doğru yöne sürmesi gerekiyor

Dili değiştir
Press Release Yayınlandı 26.03.2009 Son değiştirilme 03.06.2016
Ulaşım Avrupa’daki sera gazı emisyonlarına, düşük hava kalitesine ve gürültüye ölçüsüz bir katkıda bulunmaya devam etmekte olup, kişileri ve malları taşımak için hala en az verimli yöntemleri kullanmaktadır.

Ulaşım sektörünün Avrupa’nın çevresi üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için gereken teknolojinin mevcut olduğunu biliyoruz. Buna rağmen, üretim hatlarından çıkan pek çok araç çevre dostu olmaktan oldukça uzak. Taşımacılık sektörü de hala en az verimli ulaşım şekillerini tercih ediyor ve AB genelindeki demir yollarının ise birleşik bir sistemi bulunmuyor.

AÇA Genel Müdürü Profesör Jacqueline McGlade

Bulgular, bugün Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda AÇA Genel Müdürü Profesör Jacqueline McGlade tarafından sunulan 'Transport at a crossroads' ('Ulaşım kavşak notkasında') raporunda ifade edilmiştir: "Ulaşım sektörünün Avrupa’nın çevresi üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için gereken teknolojinin mevcut olduğunu biliyoruz. Buna rağmen, üretim hatlarından çıkan pek çok araç çevre dostu olmaktan oldukça uzak. Taşımacılık sektörü de hala en az verimli ulaşım şekillerini tercih ediyor ve AB genelindeki demir yollarının ise birleşik bir sistemi bulunmuyor."

Profesör McGlade, "Ulaşım sektöründeki gözlemlediğimiz eğilimler, ekonomik ve çevre sorunlarımızla sürdürülebilir ve yeşil çözümlerle mücadele etmemiz gereken bu zamanda, yanlış yönde gittiğimizi gösteriyor ve ulaşım sektörü, hava kirliliği, artan sera gazı emisyonları gibi pek çok olumsuz etkiye katkıda bulunmaya devam ediyor" demiştir.

  • Uluslararası havacılık ve deniz ulaşımını hesaba katmazsak, sera gazı emisyonlarında 1990 ve 2006 yılları arasında % 26 oranında veya 180 milyon tonluk bir artış görülmüştür (AB-15). Bu oran, Belçika’nın 2006 yılındaki 132 milyon ton veya Romanya’nın 157 milyon ton olan yıllık ulusal emisyonlarından daha büyük bir artışı ifade etmektedir. [1]
  • 1996 ve 2006 yılları arasında, AB ülkeleri için ton-kilometre cinsinden ölçülen toplam yük hacmi % 35 veya 650 milyon ton-km artmıştır. Bu oran Almanya’nın toplam yük taşımacılığından oldukça fazladır. Aynı dönemde demiryolu taşımacılığı ile iç su yolları taşımacılığının pazar paylarında bir düşüş meydana gelmiştir.
  • 1995 ve 2006 yılları arasında AB-27’deki araba mülkiyeti oranları % 22 veya 52 milyon araba artmış olup, bu oran İngiltere ve İspanya’nın birleştirilmiş olarak bütün filosuna denk bir artışı ifade etmektedir. AÇA’ya üye ülkelerdeki yolcular tarafından katedilen kilometre toplamı ise 2006 yılında 65 milyon kilometre artmıştır.
  • Araçlardan kaynaklanan hava kirleticileri azalmasına rağmen hava kalitesi Avrupa çapında sorun oluşturmaya devam etmektedir.

Ulaşım sektöründeki büyümenin ekonomik kalkınmadan ayrılması

Ulaşıma yönelik talebin yönetilmesine ilişkin iyi tasarlanmış politikalar ulaşım hacimlerini azaltabilir. Bu tür politikalar, ekonominin ulaşım verimliliğini artıracak ve ulaşım büyümesinin ekonomik kalkınmadan ayrılmasını sağlayacaktır. AÇA raporu ayrıca tüketicilerin tercihlerinde ücretin de önemli bir rol oynadığını teyit etmektedir: akaryakıt fiyatlarındaki % 10’luk bir artışla bağlantılı olarak otobüs hizmetlerine yönelik talepte % 20 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Profesör McGlade, "Ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını, hava emisyonlarını ve gürültüyü azaltmak için net, ölçümlenebilir, gerçekçi ve zamansal hedeflere hala ihtiyacımız bulunuyor. Belki daha da önemlisi, tüketiciler, geçen seneki istikrarsız fiyatlara verdikleri tepki yoluyla, akaryakıt ve yol ücretlerinin ulaşım talebiyle mücadelede önemli bir etken olduğunu göstermiştir" demiştir.

Raporun arkaplanı

"Ulaşım kavşak noktasında" raporu, AÇA’nın ulaşım ve çevre stratejilerinin bütünleştirilmesine yönelik çabalarda kaydedilen ilerlemeyi ve bunların etkinliğini izleyen Ulaştırma ve Çevre Raporlama Mekanizması’nın (TERM) yıllık bir yayınıdır. TERM raporları 2000 yılından beri yayımlanmakta olup, AB politikalarının geliştirilmesine yardımcı olabilecek önemli içgörüler sunmaktadır. Bu rapor AÇA’ya üye ülkelerin hepsini kapsamayı amaçlamaktadır.

AÇA’ya üye ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) hakkında

AÇA’nın merkezi Kopenhag’da bulunmaktadır. Ajansın amacı, politika yapıcılara ve halka vakitli, hedefli, ilgili ve güvenilir bilgi sunmak yoluyla, Avrupa’nın çevresinde önemli ve ölçümlenebilir bir iyileşme kaydedilmesine yardımcı olmaktır.

Medya soruları için lütfen aşağıdaki kişilerle irtibat kurun

Òscar Romero Sanchez

Basın yetkilisi

Telefon: +45 3336 7207

Cep telefonu: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Basın yetkilisi

Telefon: +45 3336 7172

Cep Telefonu: +45 2368 3653


[1] 2006 yılına ilişkin yıllık emisyon - AÇA sera gazı veri görüntüleyicisi - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Permalinks

Belge İşlemleri