Europa powinna skierować politykę transportową na właściwe tory

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2009-03-26 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Transport przyczynia się nadal w sposób niewspółmierny do emisji gazów cieplarnianych, złej jakości powietrza i hałasu w Europie. Jednocześnie, wciąż wykorzystywane są najmniej wydajne środki transportu osób i towarów.

Wiemy, że istnieją technologie, dzięki którym można opanować wpływ sektora transportu na środowisko w Europie. Wciąż jednak wiele pojazdów zjeżdżających z linii produkcyjnych nie spełnia kryteriów ekologicznych; sektor przewozów towarowych nadal preferuje najmniej wydajne środki transportu, a kolejom w Europie wciąż brak ujednoliconego systemu.

Prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzającą EEA

Ustalenia te znalazły się w raporcie "Transport na rozstaju dróg" (ang. "Transport at a crossroads") przedstawionym dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli przez prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzającą EEA: "Wiemy, że istnieją technologie, dzięki którym można opanować wpływ sektora transportu na środowisko w Europie. Wciąż jednak wiele pojazdów zjeżdżających z linii produkcyjnych nie spełnia kryteriów ekologicznych; sektor przewozów towarowych nadal preferuje najmniej wydajne środki transportu, a kolejom w Europie wciąż brak ujednoliconego systemu."

"W czasach, kiedy musimy podejmować walkę z problemami gospodarczymi i środowiskowymi poprzez wdrażanie trwałych i ekologicznych rozwiązań, tendencje w dziedzinie transportu idą w złym kierunku; w dalszym ciągu transport będzie przyczyniał się do zanieczyszczenia powietrza, wzrostu emisji gazów cieplarnianych oraz wielu innych problemów jakości środowiska" – powiedziała prof. McGlade.

  • W latach 1990-2006 emisje gazów cieplarnianych wzrosły o 26 %, czyli 180 mln ton (wyłączając emisje z lotnictwa międzynarodowego i transportu morskiego), co przewyższa roczne emisje krajowe w 2006 r. dla Belgii – 132 mln ton lub Rumunii – 157 mln ton.[1]
  • W latach 1996-2006 całkowita wielkość przewozów towarowych mierzonych w tonach/km dla państw członkowskich wzrosła o 35 %, czyli 650 mln ton/km, co przewyższa w dużym stopniu całkowity transport towarowy Niemiec. Transport kolejowy i żegluga śródlądowa odnotowały spadek udziału w rynku.
  • W latach 1995-2006 liczba prywatnych samochodów w UE-27 wzrosła o 22 %, czyli 52 mln samochodów, co stanowi równowartość całej floty Wielkiej Brytanii i Hiszpanii razem wziętych. Liczba kilometrów przejechanych przez pasażerów w państwach należących EEA wzrosła w 2006 r. o 65 mln km.
  • Odnotowano spadek zanieczyszczeń powietrza pochodzących z samochodów, ale jakość powietrza jest wciąż problemem w całej Europie.

Rozdzielenie wzrostu natężenia transportu od wzrostu gospodarczego

Odpowiednio opracowana polityka w celu zarządzania zapotrzebowaniem na transport może zmniejszyć natężenie transportu. Poprawiłoby to wydajność transportową gospodarki i pozwoliło na rozdzielenie (ang. decoupling) wzrostu natężenia transportu od wzrostu gospodarczego. Raport potwierdza również, że bodźce cenowe odgrywają istotną rolę w wyborach dokonywanych przez konsumentów; np. 20 % wzrost w zapotrzebowaniu na usługi autobusowe był związany z 10 % wzrostem cen paliw.

"Potrzebujemy jasnych, wymiernych, realistycznych i określonych czasowo celów dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, emisji do atmosfery i hałasu pochodzących z transportu. Co więcej, poprzez swoje reakcje na zmienne ceny w ubiegłym roku konsumenci pokazali, że ceny paliw i opłat drogowych odgrywają istotną rolę w kształtowaniu zapotrzebowania na transport" – powiedziała prof. McGlade.

Informacje na temat raportu

Raport "Transport na rozstaju dróg" jest coroczną publikacją mechanizmu sprawozdawczego ds. transportu i środowiska (TERM), który monitoruje postępy i skuteczność wprowadzania transportu do strategii środowiskowych. Raporty TERM są publikowane od 2000 r. i zawierają istotne informacje pomocne dla opracowywania polityki UE. Raport ma objąć wszystkie kraje należące EEA.

Kraje należące do EEA: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

O Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

Siedziba EEA mieści się w Kopenhadze. Celem Agencji jest wspieranie działań na rzecz znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie decydentom i społeczeństwu aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Kontakty z dziennikarzami:

Òscar Romero Sanchez

Rzecznik prasowy

Tel.: +45 3336 7207

Tel. kom.: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Rzecznik prasowy

Tel.: +45 3336 7172

Tel. kom.: +45 2368 3653[1] Roczne emisje za 2006 r. – przeglądarka danych EEA o gazach cieplarnianych - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Akcje Dokumentu
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100