επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Η Ευρώπη πρέπει να προσανατολίσει την πολιτική μεταφορών της στη σωστή κατεύθυνση

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 26/03/2009 Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Οι μεταφορές εξακολουθούν να επιδρούν δυσανάλογα στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ευρώπης, στην κακή ποιότητα του αέρα και στην πρόκληση ηχορρύπανσης. Ακόμη συνεχίζουν να είναι σε χρήση τα λιγότερο αποδοτικά μέσα μεταφοράς προσώπων και αγαθών.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η τεχνολογία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του τομέα των μεταφορών στο περιβάλλον. Ωστόσο, πολλά από τα οχήματα που εξέρχονται κατευθείαν από τις γραμμές παραγωγής κάθε άλλο παρά «πράσινα» είναι. Παράλληλα, ο τομέας των εμπορευματικών μεταφορών εξακολουθεί να ευνοεί τους λιγότερο αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς ενώ στον τομέα των σιδηροδρόμων δεν υπάρχει ενοποιημένο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ.

Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ

Τα πορίσματα αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση "Transport at a crossroads" ("Οι μεταφορές σε σταυροδρόμι"), η οποία παρουσιάζεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες από την καθηγήτρια Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ. "Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η τεχνολογία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του τομέα των μεταφορών στο περιβάλλον. Ωστόσο, πολλά από τα οχήματα που εξέρχονται κατευθείαν από τις γραμμές παραγωγής κάθε άλλο παρά «πράσινα» είναι. Παράλληλα, ο τομέας των εμπορευματικών μεταφορών εξακολουθεί να ευνοεί τους λιγότερο αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς ενώ στον τομέα των σιδηροδρόμων δεν υπάρχει ενοποιημένο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ".

"Σε μια εποχή όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά μας προβλήματα μέσω της εξεύρεσης βιώσιμων και «πράσινων» λύσεων, οι τάσεις στον τομέα των μεταφορών δείχνουν προς τη λάθος κατεύθυνση και θα εξακολουθήσουν να επιβαρύνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, να αυξάνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επιφέρουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον", αναφέρει η καθηγήτρια McGlade.

  • Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν κατά 26 % ή 180 εκατομμύρια τόνους μεταξύ των ετών 1990 και 2006, μη συμπεριλαμβανομένων στα στοιχεία αυτά των διεθνών αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Το γεγονός αυτό σημαίνει αύξηση μεγαλύτερη από τις εθνικές ετήσιες εκπομπές το 2006, 132 εκατομμύριων τόνων για το Βέλγιο και 157 εκατομμύριων τόνων για τη Ρουμανία.[1].
  • Μεταξύ των ετών 1996 και 2006, ο συνολικός όγκος των εμπορευμάτων σε χιλιομετρικούς τόνους για τα κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκε κατά 35 %, αντιστοιχώντας σε 650 εκατομμύρια τοννοχιλιομέτρων, αριθμός ο οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος από το συνολικό αριθμό εμπορευματικών μεταφορών της Γερμανίας (EE-15). Ωστόσο, το μερίδιο της αγοράς που αντιστοιχεί στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές και στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές μειώθηκε.
  • Μεταξύ των ετών 1995 και 2006, ο αριθμός των ιδιοκτητών επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ των 27 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 22 %, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 52 εκατομμύρια αυτοκινήτων. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με το σύνολο των αυτοκινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας μαζί. Ο αριθμός των χιλιομέτρων που διένυσαν οι πολίτες των κρατών μελών του ΕΟΧ αυξήθηκε κατά 65 εκατομμύρια χιλιόμετρα το 2006.
  • Οι αέριοι ρύποι των αυτοκινήτων μειώνονται, ωστόσο η ποιότητα του αέρα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην Ευρώπη.

Αποσύνδεση της ανάπτυξης των μεταφορών από την οικονομική ανάπτυξη

Καλά σχεδιασμένες πολιτικές για τη διαχείριση της ζήτησης στον τομέα των μεταφορών μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των όγκων των μεταφορών. Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε την αποδοτικότητα των μεταφορών για την οικονομία και θα αποσυνέδεε την ανάπτυξη των μεταφορών από την οικονομική ανάπτυξη. Η έκθεση επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι τα μηνύματα τιμών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 20% στη ζήτηση των υπηρεσιών λεωφορείου η οποία σχετίστηκε με την αύξηση του 10% στις τιμές των καυσίμων.

"Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ξεκάθαρους, ρεαλιστικούς και χρονοθετημένους στόχους προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα και το θόρυβο από τα μέσα μεταφοράς. Ενδεχομένως ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές κατέδειξαν μέσω της αντίδρασής τους στην αστάθεια των τιμών τον περασμένο χρόνο  ότι οι τιμές των καυσίμων και των διοδίων σαφώς σχετίζονται με την αντιμετώπιση  της ζήτησης στον τομέα των μεταφορών", ανέφερε η καθηγήτρια McGlade.

Το πλαίσιο της έκθεσης

Η έκθεση "Transport at a crossroads" ("Οι μεταφορές σε σταυροδρόμι") είναι η ετήσια δημοσίευση από τον Μηχανισμό υποβολής εκθέσεων για τις μεταφορές και το περιβάλλον (ΤΕRΜ) του ΕΟΠ, ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για τον συνδυασμό των στρατηγικών για τις μεταφορές με τις αντίστοιχες για το περιβάλλον. Οι εκθέσεις TERM δημοσιεύονται από το 2000 και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να συμβάλλουν στην κατάρτιση πολιτικών της ΕΕ. Η έκθεση αποσκοπεί στο να καλύψει όλες τις χώρες μέλη του ΕΟΠ.

Χώρες μέλη του ΕΟΠ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ):

Ο ΕΟΠ εδρεύει στην Κοπεγχάγη. Στόχος του οργανισμού είναι να συμβάλλει στη σημαντική και μετρήσιμη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη παρέχοντας έγκαιρη, στοχευμένη, συναφή και αξιόπιστη ενημέρωση στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και στο κοινό.

Για ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης επικοινωνήστε με τους:

Òscar Romero Sanchez

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Τηλέφωνο: +45 3336 7207

Κινητό: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Τηλέφωνο: +45 3336 7172

Κινητό: +45 2368 3653[1] Ετήσιες εκπομπές για το 2006 – απεικονιστής των στοιχείων αερίων θερμοκηπίου του ΕΟΠ - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

 

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων