nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Pilsētas var piedāvāt jaunas iespējas ražojošiem patērētājiem, kuri ražo atjaunojamo enerģiju

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 30.05.2023 Pēdējās izmaiņas 03.08.2023
3 min read
Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) brīfingu Eiropas pilsētās iedzīvotājiem tiek piedāvātas iespējas ražot atjaunojamo enerģiju kā ražojošiem patērētājiem. Pilsētām var būt svarīga loma Eiropas pārejā uz mazoglekļa nākotni. Ražojoša patēriņa veicināšana pilsētās var paātrināt šo procesu.

Aptuveni trīs ceturtdaļas ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās un piepilsētu teritorijās, un paredzams, ka šis īpatsvars palielināsies. Arī pilsētas rada lielu daļu oglekļa emisiju. Pilsētu dinamisms un blīvums nozīmē, ka tām ir liels potenciāls kļūt par mazoglekļa dzīvesveida modeļiem. Ražojoši patērētāji pilsētās var sniegt būtisku ieguldījumu savas sabiedrības dekarbonizācijā.

EVA brīfings “Enerģiju ražojošie patērētāji un pilsētas” balstās uz EVA neseno darbu par ražojošo patēriņu, galveno uzmanību pievēršot problēmām un iespējām, ar ko saskaras pilsētu teritorijas, un tam, kā vietējās pašvaldības var veicināt ražojošu patēriņu savās pilsētās.

 

Pilsētām ir sava loma

Pašvaldības var atbalstīt ražojošus patērētājus, nodrošinot publiskas telpas vai mudinot citus privātu ēku vai zemes īpašniekus piešķirt izmantojamas vietas iedzīvotāju vadītai enerģijas ražošanai. Tie var būt skolu, slimnīcu jumti, dzīvokļi vai neizmantotas zemes gabali, ko var izmantot saules enerģijas paneļu vai citu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju uzstādīšanai.

Vietējās varas iestādes var arī piedāvāt mērķtiecīgus finansiālus stimulus uzņēmumiem, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un sabiedrības iesaistīšanos enerģētikas plānošanā. Pašvaldības var arī darboties kā informācijas centri un palīdzēt veidot vajadzīgās prasmes, lai palīdzētu tiem, kuri vēlas uzstādīt atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas.

Katra pilsēta ir unikāla, bet tām ir dažas kopīgas iezīmes, kas veido ražojoša patēriņa vidi un kas atšķiras no laukiem raksturīgiem apvidiem, piemēram:

  • Ražojoša patēriņa iedibināšana pilsētās ir sarežģītāka nekā lauku apvidos, jo enerģijas ražošanai ir ierobežota telpa un pastāv sarežģītāka kārtība attiecībā uz īpašumtiesībām uz virsmām (piemēram, daudzdzīvokļu māju jumtiem).
  • Pilsētas ir blīvāk apdzīvotas nekā lauku apvidi, tāpēc jumta saules paneļu tehnoloģija ir piemērota atjaunojamās enerģijas tehnoloģija. Liels iedzīvotāju blīvums arī padara siltumtīklus ienesīgākus, piedāvājot potenciālu attīstīt ražojošu patērētāju iniciatīvas saistībā ar siltumtīkliem pilsētās.
  • Vairāk cilvēku dzīvo daudzdzīvokļu namos, kas paver kolektīvas rīcības iespējas, bet apgrūtina ieguldījumu koordinēšanu.
  • Nelieli attālumi padara pilsētas ideālas privāto un sabiedrisko elektrisko transportlīdzekļu izmantošanai. Pilsētās ražojošu patērētāju koncepcijas vairāk var būt saistītas ar mobilitāti.
  • Pilsētas var piedāvāt iespējas attīstīt integrētus enerģētikas kvartālus, piemēram, ja pilsētas teritorijas tiek pārbūvētas vai tiek pievienotas jaunas.
  • Elektroenerģijas ražošana ārpus pilsētas (ražošana ārpus objekta) paver iespējas ražojošiem patērētājiem pārvarēt vietas trūkumu.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības