επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ειδήσεις

Οι πόλεις μπορούν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους παραγωγούς-καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Αλλαγή γλώσσας
Ειδήσεις Δημοσίευση 30/05/2023 Τελευταία τροποποίηση : 03/08/2023
1 min read
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, τα αστικά κέντρα της Ευρώπης παρέχουν ευκαιρίες στους πολίτες να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως παραγωγοί-καταναλωτές. Οι πόλεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η διευκόλυνση της αστικής παραγωγής-κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην επίσπευση αυτής της διαδικασίας.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης ζουν σε πόλεις και προαστιακές περιοχές, ενώ το ποσοστό αυτό προβλέπεται να αυξηθεί. Οι πόλεις ευθύνονται επίσης για ένα μεγάλο ποσοστό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η δυναμική και η πυκνότητα των πόλεων συνεπάγονται ότι οι πόλεις έχουν τεράστιες δυνατότητες να καταστούν μοντέλα για τρόπους ζωής με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι παραγωγοί-καταναλωτές στα αστικά κέντρα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην απεξάρτηση των κοινοτήτων τους από τον άνθρακα.

Το ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΠ «Energy prosumers and cities [Παραγωγοί-καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πόλεις]» αξιοποιεί το πρόσφατο έργο του ΕΟΠ σχετικά με την παραγωγή-κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αστικές περιοχές και στους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές αρχές μπορούν να προωθήσουν την παραγωγή-κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις πόλεις τους. Ο ρόλος των πόλεων

 

Ο ρόλος των πόλεων

Οι δήμοι μπορούν να υποστηρίξουν τους παραγωγούς-καταναλωτές διαθέτοντας δημόσιους χώρους ή ενθαρρύνοντας άλλους ιδιώτες κατόχους κτηρίων ή γης να διαθέσουν χώρους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας από πολίτες. Μεταξύ των χώρων αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στέγες σχολείων, νοσοκομείων και διαμερισμάτων ή αναξιοποίητες εκτάσεις γης  που είναι κατάλληλες  για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών ή άλλων τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι τοπικές αρχές μπορούν επίσης να παρέχουν στοχευμένα χρηματοδοτικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και την ενθάρρυνση του κοινού να συμμετάσχει στον ενεργειακό σχεδιασμό. Οι δήμοι μπορούν επίσης να λειτουργούν ως κόμβοι πληροφόρησης και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρόσφορων δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να εγκαταστήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κάθε πόλη είναι μοναδική, όμως οι πόλεις ως σύνολο έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν ένα διακριτό πλαίσιο παραγωγής-κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε σύγκριση, για παράδειγμα, με το πλαίσιο των πιο αγροτικών περιοχών.

  • Η οργάνωση της παραγωγής-κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εγείρει περισσότερες προκλήσεις στις πόλεις σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων χώρων για την παραγωγή ενέργειας και των πιο πολύπλοκων ιδιοκτησιακών ρυθμίσεων των επιφανειών (π.χ. αυτών που αφορούν τις στέγες συγκροτημάτων διαμερισμάτων).
  • Δεδομένου ότι οι πόλεις είναι πιο πυκνοκατοικημένες από τις αγροτικές περιοχές, προτιμώμενη τεχνολογία είναι η τεχνολογία ηλιακής ενέργειας στις στέγες. Η υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα καθιστά επίσης πιο επικερδή τα θερμικά δίκτυα, καθώς παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών παραγωγών-καταναλωτών που σχετίζονται με τη δημιουργία θερμικών δικτύων στις πόλεις.
  • Το γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων διαμένουν σε συγκροτήματα διαμερισμάτων παρέχει ευκαιρίες συλλογικής δράσης, ταυτόχρονα όμως δυσχεραίνει τον συντονισμό της επένδυσης.
  • Οι μικρές διαδρομές καθιστούν τις πόλεις ιδανικές για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιωτικών και δημόσιων. Η έννοια του παραγωγού-καταναλωτή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις πόλεις είναι πολύ πιθανό να συνδυαστεί με την κινητικότητα.
  • Οι πόλεις μπορούν να παράσχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενεργειακά ολοκληρωμένων περιοχών, για παράδειγμα, περιοχές  στις οποίες εφαρμόζονται σχέδια ανάπλασης ή νέων συνοικισμών.
  • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτός πόλεως (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτός κατοικημένων περιοχών) παρέχει στους παραγωγούς-καταναλωτές δυνατότητες υπέρβασης του προβλήματος της έλλειψης χώρων.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων