ďalej
späť
body

Novinky

Mestá predstavujú novú príležitosť pre výrobcov-spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 30. 05. 2023 Posledná zmena 03. 08. 2023
2 min read
Podľa dnes zverejnenej informačnej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ponúkajú centrá európskych miest možnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov pre občanov ako výrobcov-spotrebiteľov. Mestá môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri posune Európy smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti. Zjednodušenie mestskej výroby-spotreby môže pomôcť urýchliť tento proces.

Približne tri štvrtiny celkovej populácie EÚ žijú v mestách a prímestských oblastiach a predpokladá sa, že tento podiel sa bude zvyšovať. Okrem toho majú mestá veľký podiel na uhlíkových emisiách. Vzhľadom na svoju dynamickosť a hustotu majú mestá veľký potenciál stať sa modelmi nízkouhlíkového životného štýlu. Mestskí výrobcovia-spotrebitelia môžu rozhodujúcim spôsobom prispieť k dekarbonizácii miest.

Informačná správa agentúry EEA s názvom  ‘Mestá a výrobcovia-spotrebitelia energie’ vychádza z najnovšieho výskumu agentúry EEA v oblasti výroby-spotreby a zameriava sa na výzvy a príležitosti spojené s mestami a na to, ako môže miestna samospráva podporovať výrobu-spotrebu v mestách.

 

Mestá zohrávajú svoju úlohu

Obce môžu podporovať výrobcov-spotrebiteľov poskytnutím priestorov vo verejnom vlastníctve alebo podnecovať iných súkromných vlastníkov budov alebo pozemkov, aby ponúkli priestory na výrobu energie pod vedením občanov. Môže ísť o strechy škôl, nemocníc, bytov alebo nevyužívané pozemky, ktoré možno využiť na inštaláciu solárnych panelov alebo iných technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Miestne samosprávne orgány môžu takisto ponúkať cielené finančné stimuly pre podniky, aby podporili účasť občanov a povzbudili zapojenie verejnosti do energetického plánovania. Obce môžu pôsobiť aj ako informačné centrá a prispievať k nadobúdaniu vhodných zručností, ktoré pomôžu záujemcom o inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie.

Všetky mestá sú jedinečné, majú však spoločné atribúty vytvárajúce prostredie na výrobu-spotrebu, ktoré sa líši od oblastí s vidieckejším charakterom, napríklad:

  • zavedenie výroby-spotreby v mestách je náročnejšie ako vo vidieckych oblastiach z dôvodu obmedzeného priestoru na výrobu energie a zložitejších dohôd o vlastníctve plôch (napr. strechy bytových domov),
  • mestá sú hustejšie osídlené ako vidiecke oblasti, a preto je strešná solárna technológia uprednostňovanou obnoviteľnou technológiou. Vysoká hustota obyvateľstva takisto zvyšuje ziskovosť tepelných sietí, čo ponúka potenciál na rozvoj iniciatív pre výrobcov-spotrebiteľov súvisiacich s tepelnými sieťami v mestách,
  • viac ľudí žije v bytových domoch, čo otvára možnosti pre spoločné akcie, ale sťažuje koordináciu investícií,
  • vďaka krátkym vzdialenostiam sú mestá ideálne na používanie elektrických vozidiel, a to súkromných aj verejných. Koncepcie mestských výrobcov-spotrebiteľov budú s väčšou pravdepodobnosťou zahŕňať prepojenie s mobilitou,
  • mestá môžu ponúkať príležitosti na rozvoj integrovaných energetických obvodov, napríklad pri prestavbe mestských častí alebo vytváraní nových častí,
  • výroba elektrickej energie mimo mesta (výroba na diaľku) ponúka výrobcom-spotrebiteľom nové možnosti, ako sa vysporiadať s nedostatkom miesta.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu