următorul
anteriorul
articole

Știri

Orașele pot oferi noi oportunități prosumatorilor de energie din surse regenerabile

Schimba limba
Știri Publicată 2023-05-30 Data ultimei modificări 2023-08-03
2 min read
Potrivit unei note de informare a Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, centrele urbane din Europa oferă cetățenilor posibilitatea de a produce energie din surse regenerabile în calitate de prosumatori. Orașele pot juca un rol esențial în tranziția Europei către un viitor cu emisii scăzute de carbon. Facilitarea prosumului urban poate contribui la accelerarea acestui proces.

Aproximativ trei sferturi din populația totală a UE trăiește în orașe și în zone suburbane și se estimează că această proporție va crește. Orașele sunt, de asemenea, responsabile pentru o mare parte din emisiile de carbon. Datorită dinamismului și densității lor, orașele au un mare potențial de a deveni modele de stiluri de viață cu emisii scăzute de carbon. Prosumatorii urbani pot aduce o contribuție esențială la decarbonizarea comunităților din care fac parte.

Nota de informare a AEM, intitulată „Prosumatorii în domeniul energiei și orașele”, se bazează pe activitatea recentă a AEM privind prosumul, concentrându-se pe provocările și oportunitățile pe care le prezintă zonele urbane și pe modul în care autoritățile locale pot promova prosumul în orașele lor.

 

Orașele au rolul lor

Municipalitățile pot sprijini prosumatorii prin punerea la dispoziție de spații aflate în proprietate publică sau prin încurajarea altor proprietari privați de clădiri sau de terenuri să ofere spații care să poată fi utilizate pentru producerea de energie de către cetățeni. Acestea pot fi acoperișuri ale școlilor, spitalelor, apartamentelor sau terenuri neutilizate unde pot fi instalate panouri solare sau alte tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile.

Autoritățile locale pot oferi, de asemenea, stimulente financiare specifice care să permită întreprinderilor să promoveze participarea cetățenilor și să încurajeze implicarea publicului în planificarea energetică. În același timp, municipalitățile pot acționa ca centre de informare și pot contribui la dezvoltarea competențelor adecvate pentru a-i ajuta pe cei interesați să instaleze surse regenerabile de energie.

Fiecare oraș este unic, dar toate au unele atribute comune, stabilind un cadru pentru prosum, care este diferit de zonele mai rurale, de exemplu:

  • Dezvoltarea prosumului în orașe este mai dificilă decât în zonele rurale, din cauza spațiului limitat disponibil pentru producerea de energie și a aranjamentelor mai complexe de proprietate asupra suprafețelor (cum ar fi acoperișurile blocurilor de apartamente).
  • Orașele sunt mai dens populate decât zonele rurale, ceea ce face ca tehnologia solară pentru acoperișuri să fie tehnologia preferată pentru energie din surse regenerabile. De asemenea, densitățile ridicate ale populației fac ca rețelele de energie termică să fie mai profitabile, oferind potențialul de a dezvolta inițiative de prosumatori legate de rețelele de energie termică din orașe.
  • Mai mulți oameni trăiesc în blocuri de apartamente, ceea ce deschide oportunități de acțiune colectivă, dar îngreunează coordonarea investițiilor.
  • Distanțele scurte de deplasare fac ca orașele să fie ideale pentru utilizarea vehiculelor electrice, atât private, cât și publice. Conceptul de prosumator urban este mai probabil să fie asociat cu mobilitatea.
  • Orașele pot oferi oportunități de dezvoltare a unor cartiere energetice integrate, de exemplu, atunci când unele zone dintr-un oraș sunt reamenajate sau când sunt adăugate zone noi.
  • Producerea de energie electrică în afara orașului (producere în afara amplasamentului) oferă prosumatorilor posibilitatea de a depăși problema lipsei de spațiu.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului