następne
poprzednie
pozycje

Aktualności

Miasta mogą zaoferować nowe możliwości prosumentom energii odnawialnej

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2023-05-30 Ostatnio modyfikowane 2023-08-03
2 min read
Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), europejskie ośrodki miejskie oferują obywatelom możliwości wytwarzania energii odnawialnej jako prosumentom. Miasta mogą odegrać kluczową rolę w przejściu Europy na niskoemisyjną przyszłość. Proces ten mogą przyspieszyć ułatwienia w zakresie miejskiej prosumpcji.

Około trzech czwartych ogółu ludności UE mieszka w miastach i na obszarach podmiejskich, a odsetek ten ma wzrastać. Miasta są również odpowiedzialne za dużą część emisji dwutlenku węgla. Dynamika i gęstość zaludnienia miast sprawiają, że mają one ogromny potencjał, by stać się modelami niskoemisyjnego stylu życia. Miejscy prosumenci mogą w istotny sposób przyczynić się do dekarbonizacji w swoich społecznościach.

Raport EEA „Prosumenci energii i miasta” opiera się na niedawnych pracach EEA dotyczących prosumpcji, skupiając się na wyzwaniach i możliwościach, jakie stwarzają obszary miejskie oraz na tym, jak władze lokalne mogą promować prosumpcję w swoich miastach.

 

Miasta mają do odegrania pewną rolę

Gminy mogą wspierać prosumentów, udostępniając przestrzenie będące własnością publiczną lub zachęcając innych prywatnych właścicieli budynków lub gruntów do oferowania przestrzeni, które można wykorzystać do wytwarzania energii przez obywateli. Mogą to być dachy szkół, szpitali, mieszkań lub nieużywane grunty, które można wykorzystać do zainstalowania paneli fotowoltaicznych lub innych technologii energii odnawialnej.

Władze lokalne mogą także oferować ukierunkowane zachęty finansowe dla firm, aby promować uczestnictwo obywateli i zachęcać społeczeństwo do zaangażowania w planowanie energetyczne. Gminy mogą również działać jako centra informacyjne i przyczyniać się do budowania odpowiednich umiejętności, aby pomóc osobom zainteresowanym instalacją odnawialnych źródeł energii.

Każde miasto jest wyjątkowe, ale mają pewne cechy wspólne, które tworzą środowisko dla prosumpcji, różniące się od bardziej wiejskich obszarów, na przykład:

  • Ustanowienie prosumpcji w miastach jest trudniejsze niż na obszarach wiejskich ze względu na ograniczoną przestrzeń dostępną do wytwarzania energii i bardziej złożone ustalenia dotyczące własności powierzchni (np. dachy bloków).
  • Miasta są gęściej zaludnione niż obszary wiejskie, co sprawia, że preferowaną technologią energii odnawialnej jest technologia fotowoltaiczna na dachach. Wysoka gęstość zaludnienia sprawia również, że sieci ciepłownicze są bardziej opłacalne, dając potencjał do rozwoju inicjatyw prosumenckich związanych z sieciami ciepłowniczymi w miastach.
  • W blokach mieszka więcej osób, co otwiera możliwości wspólnego działania, ale utrudnia koordynację inwestycji.
  • Krótkie odległości podróży sprawiają, że miasta idealnie nadają się do korzystania z pojazdów elektrycznych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Koncepcje miejskiej prosumpcji częściej obejmuje sprzężenie z mobilnością.
  • Miasta mogą oferować możliwości rozwoju zintegrowanych dzielnic energetycznych, na przykład gdy obszary w obrębie miasta są przebudowywane lub dodawane są nowe obszary.
  • Wytwarzanie energii elektrycznej poza miastem otwiera przed prosumentami możliwości przezwyciężenia braku miejsca.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu