næste
forrige
emner

Nyheder

Byer kan tilbyde prosumere nye muligheder inden for vedvarende energi

Skift sprog
Nyheder Udgivet 30/05 2023 Sidst ændret 03/08 2023
2 min read
Europas byområder gør det muligt for borgerne at producere vedvarende energi som prosumere ifølge en briefing fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag. Byerne kan spille en stor rolle i Europas udvikling frem mod et samfund med mindre udledning. Ved at fremme bymæssig prosumtion, kan denne proces fremskyndes.

Cirka tre fjerdedele af den samlede befolkning i EU bor i byer og forstæder, og andelen forventes at stige. Byerne står også for en stor andel af kulstofudledningerne. Dynamikken og befolkningstætheden i byerne betyder, at de har et stort potentiale til at blive modeller for en livsstil baseret på lavemission. Prosumere i byerne kan yde et betydeligt bidrag til at mindske kulstofudledningerne i deres lokalmiljøer.

Miljøagenturets briefing "Energy prosumers and cities" er baseret på miljøagenturets seneste arbejde vedrørende prosumption og fokuserer på byområdernes udfordringer og muligheder, og hvordan lokale myndigheder kan fremme prosumption i deres byer.

 

Byerne kan spille en rolle

Kommunerne kan støtte prosumere ved at stille offentlige arealer til rådighed eller ved at opfordre private ejere af bygninger eller jord til at stille områder til rådighed, der kan bruges til borgerdrevet energiproduktion. Det kan f.eks. være taget på skoler, hospitaler, lejligheder eller ikkeanvendte jordområder, der kan anvendes til at installere solcellepaneler eller andre former for vedvarende energi.

Lokale myndigheder kan også tilbyde målrettede økonomiske incitamenter til virksomheder for at fremme borgernes deltagelse og fremme befolkningens involvering i energiplanlægning. Kommunerne kan også fungere som informationscentraler og bidrage til opbygning af de rette kompetencer med henblik på at hjælpe dem, der er interesserede i at installere vedvarende energianlæg.

Selvom hver by er unik, har de en række fælles træk, som giver anderledes forudsætninger for prosumtion end i landområder, f.eks.:

  • Indførelse af prosumption i byområder er mere udfordrende end i landområder pga. den begrænsede plads til energiproduktion og de mere komplekse ordninger, hvad angår ejerskabet til arealer (f.eks. taget på lejlighedsejendomme).
  • Byer er tættere befolket end landområder, og derfor er installation af solcellepaneler på taget den foretrukne teknologi for vedvarende energi. Den høje befolkningstæthed betyder også, at varmenet er mere rentable, og gør det interessant at udvikle prosumerinitiativer inden for varmenet i byer.
  • Der bor flere mennesker i lejlighedsejendomme, hvilket åbner mulighed for kollektive tiltag, men gør det vanskeligere at koordinere investeringer.
  • Som følge af de korte afstande i byerne er elektriske køretøjer ideelle, i både privat og offentligt regi. Prosumerkoncepter i byområder vil mere typisk være koblet sammen med mobilitet.
  • Byer kan rumme muligheden for at udvikle integrerede energidistrikter, f.eks. når områder i en by skal renoveres, eller når nye områder udvikles.
  • Produktion af elektricitet uden for byerne (off-site) giver prosumere mulighed for at løse eventuelle pladsproblemer.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage