Energi

Skift sprog

Energi er en afgørende forudsætning for industriel, kommerciel og social velstand, foruden personlig komfort og mobilitet. Men energiproduktion og -forbrug medfører også betydelig miljøbelastning: udledning af drivhusgasser og andre forurenede luftarter, arealbeslaglæggelse, affaldsproduktion og olieudslip. Belastningerne bidrager til klimaændringerne, skader de naturlige økosystemer og det menneskeskabte miljø og har negative sundhedsvirkninger. Yderligere

Browse katalog

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os